Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022 Στρατιωτικές Σχολές – Σώματα Ασφαλείας – Μεγάλη πτώση!

Σύγκριση Βάσεων 2021 - 2022 Στρατιωτικές Σχολές - Σώματα Ασφαλείας

Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022 Στρατιωτικές Σχολές – Σώματα Ασφαλείας

Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζεται η σύγκριση βάσεων 2021 – 2022 για τις Στρατιωτικές Σχολές και τα Σώματα Ασφαλείας.


Βάσεις 2022 Στρατιωτικές Σχολές – Σώματα Ασφαλείας


Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022 – Στρατιωτικές Σχολές 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022

 

2021

2022

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 14.022 14.025 +3
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 16.335 15.810 -525

 

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022

2021

2022

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 15.344 14.525 -819
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 16.659 14.407 -2.252

 

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022

2021

2022

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 17.830 17.325 -505
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 16.994 16.135 -859
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 18.557 17.850 -707
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ 17.755
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 17.510
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΡΕΟΛΟΓΩΝ 17.630
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18.380

 

ΣΣΑΣ – Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022

2021

2022

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18.155  17.925  -230
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.707 17.776 +69
ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.730 17.940 -790
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18.117 17.920 -197
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.452 17.990 -462
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.921 17.750 -171
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19.039 18.395 -644

 

ΣΑΝ – Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022

2021

2022

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 16.990 16.500 -490

 

ΣΜΥ – Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022

2021

2022

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 12.197  11.610  -587
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 16.186 15.220 -966

 

ΣΜΥΝ – Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022

2021

2022

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 15.254  13.700  -1.554

 

ΣΜΥΑ – Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022

2021

2011

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 17.775  17.605  -170
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 16.831  15.500  -1331
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 15.916  14.100  -1.816

 

Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022 – Σώματα Ασφαλείας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022

2021

2022

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.855 17.240 -615
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.246 17.760 -486
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 18.099 17.160 -939
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 18.133 17.720 -413
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 16.385 14.830 1.555
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 15.203 12.460 -2.743
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 16.107 14.520 -1.587

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ – Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022

2021

2022

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 16.371 15.520 -851
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.)ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.)ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 10.415
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.)ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ 14.110 18.600 4.490
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.120 17.330 -790
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β 18.001 17.230 -771

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – Σύγκριση Βάσεων 2021 – 2022

2021

2022

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.529 18.350 -179
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α 13.599 18.300 4.701
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ 18.461 17.730 -731
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.199 17.860 -339
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.204 16.600 -604
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α 9.952 16.400 6.448
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β 15.723 16.560 837
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ 14.016 11.120 -2.896

 


 

Δείτε τις βάσεις  2021 εδώ:

Βάσεις 2022 Στρατιωτικές Σχολές – Σώματα Ασφαλείας


Δείτε τις βάσεις  2021 εδώ:

Βάσεις 2021: Στρατιωτικές Σχολές – Σώματα Ασφαλείας – ΠΙΝΑΚΕΣ


Δείτε τις βάσεις  2020 εδώ:

Βάσεις 2020: Στρατιωτικές Σχολές – Σώματα Ασφαλείας


 

Δείτε αναλυτικά τις βάσεις και τα στατιστικά στοιχεία για τις Πανελλαδικές 2022:

1. Βάσεις ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

2. Συγκριτικό Βάσεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

3. Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

4. Βάσεις ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

5. Στατιστικά Προτιμήσεων ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

6. Βάσεις εισαγωγής ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ στα ΔΙΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

7. Βάσεις εισαγωγής ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ στα ΔΙΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

8. Στατιστικά Προτιμήσεων στα ΔΙΕΚ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ