401 ΓΣΝΑ: Εγκαίνια μεν, αλλά…

401 ΓΣΝΑ

Εγκαίνια είχαμε σήμερα στο 401 ΓΣΝΑ όπου ακούστηκαν πολλά για τα μηχανήματα αλλά δυστυχώς όχι εξίσου πολλά για το προσωπικό.

Και αυτό γιατί ουσιαστικά ο Δ. Βίτσας αρκέστηκε στην υπόσχεση πως: «Σύντομα θα υπάρχει και η δυνατότητα για πρόσληψη επικουρικών ιατρών, που θα εξυπηρετήσουν άμεσες και έκτακτες ανάγκες σε συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας», όταν οι προσλήψεις θα έπρεπε να γίνουν… χτές αφού το προσωπικό όλων των Στρατιωτικών Νοσοκομείων έχει από καιρό υπερβεί τα ανθρώπινα μέτρα προσφοράς και αυτοθυσίας.401 ΓΣΝΑ

Πέρα πάντως από αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας,   παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Αλκιβιάδη Στεφανή, κατά τα εγκαίνια της νέας Μονάδας Ενδοσκοπήσεων, καθώς και της ανακαινισμένης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 401 ΓΣΝΑ «Ταξίαρχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Καραμήτσος» σημείωσε πως:401 ΓΣΝΑ

Η Νέα Μονάδα Τεχνητού Νεφρού είναι μια πρότυπη μονάδα αιμοκάθαρσης, η οποία λειτουργεί σε μια πλήρως ανακατασκευασμένη πτέρυγα του Νοσοκομείου και πληρεί τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανονισμούς του υπουργείου Υγείας.

Η αναβάθμιση της βοηθάει στη συνέχιση της παροχής της καλύτερης συντονισμένης φροντίδας για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, καθώς όλοι γνωρίζουμε πως η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, όπως κι οι υγιείς νεφροί, ποτέ δεν σταματάει, δεν μπορεί να σταματήσει και είναι πάντα εκεί καθημερινές,  γιορτές, διακοπές, αργίες, προσφέροντας ιατρονοσηλευτική φροντίδα αλλά και συναισθηματική και πνευματική υποστήριξη στους ασθενείς της.

Με τη βοήθεια και της Εθνικής Τράπεζας, η οποία συνέβαλε στον εξοπλισμό της Νέας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, δωρίζοντας το σύστημα επεξεργασίας νερού καθώς και τέσσερα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα αιμοκάθαρσης και την οποία ευχαριστούμε,  έχουμε λοιπόν τις υποδομές που είναι αντάξιες για αυτήν την ιδιαίτερη Μονάδα.

Δείτε όλη την ομιλία του Δ. Βίτσα:

«Κύριε Αρχηγέ ΓΕΕΘΑ

Κύριε Αρχηγέ ΓΕΣ

Στρατηγοί

Πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του 401ΓΣΝΑ

Κυρίες και Κύριοι401 ΓΣΝΑ

Με μεγάλη μου χαρά παρευρίσκομαι σήμερα για δεύτερη φορά σε εγκαίνια ανακαινισμένων νοσηλευτικών μονάδων στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, της Μονάδας Ενδοσκοπήσεων και της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Η υγειονομική πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει ως  πρωταρχικό στόχο της την προστασία και την προαγωγή της υγείας και αποσκοπεί να συμβάλλει στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, τόσο στο προσωπικό των ΕΔ, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο καθώς και στη διάθεση όλων των απαραίτητων μέσων που στηρίζουν αυτήν την πολιτική.

Η επένδυση στον τομέα της υγείας, η αδιάλειπτη προσπάθεια ανταπόκρισης στα υπάρχοντα και προκύπτοντα προβλήματα και η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης και αναζήτησης βέλτιστων πρακτικών, αποτελούν ισχυρή ένδειξη της σημασίας και της προστιθέμενης αξίας της πολιτικής μας για την υγεία. Πολύ δε περισσότερο, αφού το 2018 έχει κηρυχθεί ως Έτος Μέριμνας για το Προσωπικό και η αναβάθμιση των υποδομών παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί μια από τις προτεραιότητές μας.

Οι βελτιώσεις λοιπόν, στις υποδομές του μεγαλύτερου Νοσοκομείου του Στρατού Ξηράς, σημαίνουν και βελτιώσεις στη συνολική παροχή υπηρεσιών υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο και με σκοπό την ανάπτυξη και αναβάθμιση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, τη βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας και νοσηλείας, εγκαινιάζουμε σήμερα αυτές τις ανακαινισμένες Μονάδες.

Και οι δυο Μονάδες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με όραμα την κάλυψη των αναγκών των ασθενών και στόχο την παροχή φροντίδας υψηλού επιπέδου. Η Νέα Μονάδα Ενδοσκοπήσεων, αποτελεί ανεξάρτητο λειτουργικό σύνολο χώρων, μέσα στο 401 ΓΣΝΑ και καλύπτει καθημερινά μεγάλο αριθμό διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων, παρέχοντας νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, τόσο στο εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό των ΕΔ και στα μέλη των οικογενειών τους, όσο και σε πολλές άλλες ομάδες πληθυσμού.

Η Νέα Μονάδα Τεχνητού Νεφρού είναι μια πρότυπη μονάδα αιμοκάθαρσης, η οποία λειτουργεί σε μια πλήρως ανακατασκευασμένη πτέρυγα του Νοσοκομείου και πληρεί τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανονισμούς του υπουργείου Υγείας.
 

Η αναβάθμιση της βοηθάει στη συνέχιση της παροχής της καλύτερης συντονισμένης φροντίδας για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, καθώς όλοι γνωρίζουμε πως η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, όπως κι οι υγιείς νεφροί, ποτέ δεν σταματάει, δεν μπορεί να σταματήσει και είναι πάντα εκεί καθημερινές,  γιορτές, διακοπές, αργίες, προσφέροντας ιατρονοσηλευτική φροντίδα αλλά και συναισθηματική και πνευματική υποστήριξη στους ασθενείς της.

Με τη βοήθεια και της Εθνικής Τράπεζας, η οποία συνέβαλε στον εξοπλισμό της Νέας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, δωρίζοντας το σύστημα επεξεργασίας νερού καθώς και τέσσερα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα αιμοκάθαρσης και την οποία ευχαριστούμε,  έχουμε λοιπόν τις υποδομές που είναι αντάξιες για αυτήν την ιδιαίτερη Μονάδα.

Όλη αυτή η επέκταση και η ανανέωση επιτρέπει στο Νοσοκομείο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των δικαιούχων περίθαλψης, καθώς:

•             Αυξάνεται η δυναμικότητα και η παραγωγική ικανότητα των τμημάτων του, που συμβαδίζει με τις αυξημένες ανάγκες των δικαιούχων περίθαλψης.

•             Εξασφαλίζεται εύκολη και άμεση πρόσβαση και προσθέτει άνεση και ιδιωτικότητα στους ασθενείς.

•             Εξασφαλίζει στο προσωπικό βελτιωμένο εργασιακό περιβάλλον και περισσότερο χρόνο στην φροντίδα του ασθενούς.

•             Δημιουργεί μια εξωτερική αντανάκλαση φροντίδας υψηλής ποιότητας.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι όσο απαραίτητες είναι αυτές οι αναβαθμίσεις για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας αλλά και συνολικά για την εικόνα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, δεν παύουν να είναι προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτά τα εγχειρήματα και κυρίως από τη διοίκηση του Νοσοκομείου.

Προκλήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την εξασφάλιση κεφαλαίων και των διαθεσίμων επιλογών χρηματοδότησης, την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών, ώστε αυτά που οικοδομούνται τώρα να ικανοποιούν τις ανάγκες στο άμεσο και μακροπρόθεσμο μέλλον και τέλος την εξασφάλιση συμμετοχής και υποστήριξης από την ηγεσία, το προσωπικό και τους ασθενείς.

Αυτή η αναβάθμιση, με τη στήριξη του προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού, το οποίο με την άριστη επιστημονική του κατάρτιση αλλά και τη θέλησή του για προσφορά, θα λειτουργήσει τις νέες Μονάδες υποδειγματικά, θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένη ιατρονοσηλευτική φροντίδα στους δικαιούχους περίθαλψης του Νοσοκομείου.

Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Αττικής για την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Αττικής, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, με βάση το Πλαίσιο Συνεργασίας  για την Επαύξηση της Διαλειτουργικότητας, που υπογράψαμε με την Περιφέρεια Αττικής.

Η προμήθεια  αυτού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι απολύτως απαραίτητη για την υγειονομική κάλυψη όλων των δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία αλλά και των πολιτών της Αττικής, μέσω της συνδρομής που παράσχουν τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Επιπλέον, στο θέμα του προσωπικού με νομοθετική ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού που είχε προσληφθεί το προηγούμενο έτος, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις ήδη διαμορφωμένες ανάγκες των Νοσοκομείων σε επικουρικό προσωπικό και προχωρά η υπογραφή νέων συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών στις υπόλοιπες ειδικότητες που απαιτούνται.

Σύντομα θα υπάρχει και η δυνατότητα για πρόσληψη επικουρικών ιατρών, που θα εξυπηρετήσουν άμεσες και έκτακτες ανάγκες σε συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η ανακαίνιση των νοσοκομείων είναι μια φιλόδοξη και μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία, και στόχος των ενεργειών μας είναι να στηρίξουμε όλες αυτές τις προσπάθειες. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ όλους αυτούς που συνέβαλλαν στην ολοκλήρωσή τους και να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ισχυρή μας δέσμευση να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ