Αναδρομικά στρατιωτικών: Διευκρινήσεις – οδηγίες από τον εργατολόγο κ. Ιωάννη Σωπασή

Το Παράρτημα Ημαθίας της ΕΑΑΣ και ο ΣΑΣΑ Ν. Ημαθίας, στις 4 Νοε 2018, διοργάνωσαν από κοινού, με επιτυχία, ημερίδα ενημέρωσης των συναδέλφων σε θέματα οικονομικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά, όπου μίλησε ο εργατολόγος κ. Ιωάννης Σωπασής .

 
 
Αφού έγινε έγινε λεπτομερής ενημέρωση από τον εργατολόγο κ. Ιωάννη Σωπασή και επιλύθηκε πλήθος αποριών από τους συμμετέσχοντες, το Παράρτημα Ημαθίας της ΕΑΑΣ, αφού έλαβε υπόψη και τις λεπτομερείς οδηγίες της ΕΑΑΣ, τα σχετικά κατά καιρούς δημοσιεύματα, τις διευκρινήσεις των ειδικών και μετά από επαφή με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, εξέδωσε διευκρινιστικές οδηγίες για την καθοδήγηση των συναδέλφων, μεταξύ των οποίων, τα κυριότερα σημεία είναι τα παρακάτω :
1. Βέλτιστη λύση είναι η υποβολή ΔΥΟ αιτήσεων: Αφ’ ενός Έγγραφης προς το ΝΣΚ και αφ’ ετέρου Ηλεκτρονικής προς τον ΕΦΚΑ.
2. Αίτηση για εκλιπόντα δικαιούνται να υποβάλλουν οι κληρονόμοι του, πλην όμως χειρόγραφη.
3. Η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2018 χωρίς να παραγραφεί ουδεμία οικονομική απαίτηση. 
4. Συντάξεις που εκδόθηκαν ή μεταβιβάστηκαν (Συντάξεις θανάτου) μετά την ισχύ του ν. 4387/2016, δεν δικαιούνται δώρων αφού ο νόμος (Κατρούγκαλου) προβλέπει 12 και όχι 14 συντάξεις.
5. Αναδρομικά δώρα και επιδόματα δικαιούνται οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι του δημοσίου και οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, αφού οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα συνεχίζουν και παίρνουν δώρα και επιδόματα.
6. Αν κατά το διάστημα που εδικαιούτο κάποιος δώρα ήταν κάποια χρονική περίοδο εν ενεργεία και κάποιο άλλο διάστημα συνταξιούχος πρέπει να κάνει δύο αιτήσεις.
7. Αν κάποιος/α παίρνει δύο συντάξεις πρέπει να κάνει δύο αιτήσεις. 
8. Δώρα και επιδόματα δικαιούνται και οι μεταβιβάσιμες συντάξεις θανάτου (σύζυγοι -τέκνα).
9. Δεν εδικαιούντο δώρα και επιδόματα οι συνταξιούχοι μικρότεροι των 60 ετών ή όσοι είχαν μικτή σύνταξη πάνω από 2.500 ευρώ.
10. Δεν εδικαιούντο επίσης δώρων και επιδομάτων και όσοι εν ενεργεία είχαν αποδοχές πάνω από 3.000 ευρώ.
11. Τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ, ΜΤΠΥ) δεν είναι επικουρικά και γι αυτό δεν απευθυνόμαστε σ’ αυτά.
12. Οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τις ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΦΚΑ, πρέπει να έχουν άμεσα διαθέσιμα τα εξής στοιχεία:
– Κωδικούς TAXISNET (username και password)
– ΑΦΜ
– ΑΜΚΑ
– Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
– Αριθμό Μητρώου Σύνταξης
– Σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης, ειδικά στοιχεία
13. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραλαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου, ενώ για την ηλεκτρονική αίτηση ως Αριθμός Πρωτοκόλλου λογίζεται ο α/α της Αιτήσεως, λαμβαανομένου υπόψη ότι η ηλεκτρονική, είναι επίσημα αναγνωρισμένη μορφή αλληλογραφίας με το Δημόσιο.
14. Προτείνεται να αντιγραφεί και να επικοληθεί το παρακάτω κείμενο (το μπλε) στο διατιθέμενο χώρο της ηλεκτρονικής αίτησης του ΕΦΚΑ. Το κείμενο εκεί θα εμφανίζεται χωρίς διαμόρφωση (κενά, παραγράφους κλπ), αλλά δεν μας πειράζει:
Με τις υπ’ αρ. 2287-2090/2015 αποφάσεις του, το ΣτΕ έκρινε παράνομες τις περικοπές συντάξεων, κρίνοντας αντισυνταγματικές τις διατάξεις που τις επέβαλαν (άρθρο 6ο §2 Ν. 4051/ 2012 και άρθρο 1ο §1Α υποπαρ. ΙΑ.5 περίπτ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περίπτ. 3 του Ν. 4093/2012) όπου κρίθηκε αντισυνταγματική και η κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας. 
Με τις υπ’ αριθ. 164/2015 και 1, 2, 3 & 4/2018, το ΑΕΔ έκρινε αντισυνταγματικές τις ανάλογες διατάξεις των Ν: 4051/2012, 4093/2012 & 4387/2016.
Πρόσφατα, η υπ’ αρ. 3037/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δικαίωσε συνταξιούχο και υποχρέωσε τον ΕΦΚΑ να του επιστρέψει αναδρομικά τα ποσά που είχε παρακρατήσει από τη σύνταξή του. 
Όθεν, ΑΙΤΟΥΜΑΙ κατά τις συνδυασμένες διατάξεις του Άρθρου 95 του Συντάγματος και του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, να αναγνωρισθεί και απέναντί μου η αντίστοιχη υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου και το τελευταίο να : 
1. Mου καταβάλει εντόκως, αναδρομικά, από το 2013 μέχρι σήμερα τα ποσά που παρακράτησε παρανόμως από τη σύνταξή μου, συμμορφούμενο με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ. 
2. Μου καταβάλει στο εξής τα Επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά εκαταβάλλοντο μέχρι 31-12-2012. 
3. Αναπροσαρμόσει από σήμερα τη σύνταξή μου στα προ του 2013 επίπεδα, και να μην εφαρμόζει στην περίπτωσή μου τις διατάξεις που ήδη κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές. 
 
 Η παρούσα υπέχει θέση όχλησης για κάθε νόμιμη συνέπεια, προεχόντως δε, για τη διακοπή της παραγραφής κατά το Άρθρο 143γ του Ν. 4270/2014.
 
Πηγή: ΕΑΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

armynow.gr google news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ