Απόστρατοι : «Μάνα θα πάω στα καράβια»

Η εξαθλίωση που γνωρίζουν οι απόστρατοι τους αφήνει μία μόνο επιλογή σε μια χώρα που βουλιάζει στην διάλυση. Να μπαρκάρουν. Ποιος τους σταματά;

Τα μνημονιακά χρόνια δεν χαρίστηκαν στα ε.ε. και ε.α. στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αντίθετα τους στοχοποίησαν πολλαπλά.

Και βέβαια οι στρατιωτικοί και τα στελέχη των Σ.Α. πλέον έχουν μια τραγικά χειρότερη καθημερινότητα αφού σε σύγκριση ακόμα και με τα περασμένα μνημονιακά χρόνια ζούν με περισσότερους φόρους, γίνονται «αιμοδότες» των οικογενειών τους που πολύ πιο δύσκολα πια βγάζουν ακόμα και ένα ημερομίσθιο, κτλ

Ειδικά οι απόστρατοι δέχονται απανωτά χτυπήματα με τους νόμους που τους κόβουν τις συντάξεις, με τα παιδιά και τα εγγόνια να ζητούν βοήθεια εξαιτίας της αυξανόμενης ανεργίας, με τους φόρους να τους πνίγουν…

Να βρούν δουλειά στην Ελλάδα είναι αδύνατο. Να κάνουν δική τους επιχείρηση ισοδυναμεί στην χώρα των λουκέτων με αυτοκτονία.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο οι απόστρατοι του Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. φαίνεται πως θυμήθηκαν τον στίχο του ποιητή.

«Μάνα θα πάω στα καράβια». Μια φράση που πια αναγκάζονται να την λένε περισσότεροι Έλληνες.

Ζητούν λοιπόν το αυτονόητο, όσο αυτονόητη μπορεί να είναι μια επιλογή που επιβάλλει η καταστροφή της χώρας. Να μπαρκάρουν.

Και όμως, η κυβέρνηση εμποδίζει τους απόστρατους του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής να πιάσουν δουλειά στα πλοία.

Αφού συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην έκδοση του Π.Δ. για τον νόμο που ήδη υπάρχει.

Τι να σχολιάσει κανείς; Το ερώτημα τι άλλο θα δούμε έχει πια χάσει κάθε νόημα.

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) που εκπροσωπεί αποστράτους του Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διεκδικεί πάντως ακόμα λύση.

Μάλιστα ετοίμασε και έστειλε η ίδια και το Π.Δ. που πρέπει απλά να πάρει ΦΕΚ για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.)

Δείτε την επιστολή που έστειλαν οι Απόστρατοι

Αριθ. Πρωτ. 45                                                                               Ημερομηνία 07-03-2017

ΠΡΟΣ :Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π. Καμμένο
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Π. Κουρουμπλή
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δ. Βίτσα

ΚΟΙΝ : Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ν. Σαντορινιό
Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Ε. Αποστολάκη ΠΝ
Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ν. Τσούνη ΠΝ
Α/ΛΣ – ΕΛΛ.ΑΚΤ Αντιναύαρχο ΛΣ Σ. Ράπτη    

ΘΕΜΑ : Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.)
ΣΧΕΤ : α.-
STCW-78
β.- Ν.4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α.΄ 29-04-2013)
γ.-Ν.Δ. 1171/72
δ.-Πρακτικά Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. της 22-02-2017 υπ. αριθ. 34 Θέμα 5

1.- Σύμφωνα με το άρθρο 30 του σχετικού (β) προβλέπεται η έκδοση Π.Δ. και σκοπός αυτού είναι ο καθορισμός των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων εκπαίδευσης για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) από τους αξιωματικούς που προέρχονται από το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ– ΕΛ.ΑΚΤ.), ανά βαθμό και ειδικότητα σύμφωνα με τα άρθρα 17-25 του β.δ. της 3/18.2.1954 (Α΄27) και με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Διεθνής Σύμβαση STCW 1978, όπως αυτές έχουν εξειδικευθεί από τον κυρωτικό ν. 1314/1983 (Α’ 2) και τις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις.

2.- Παρά την παρέλευση περίπου τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση του σχετ. (β) δεν έχει εκδοθεί το σχετικό Π.Δ. .

3.- Το πρόβλημα αυτό αφορά ΜΟΝΟ τους Απόστρατους και όχι τους ‘εν ενεργεία’, γιατί οι ‘εν ενεργεία’ δεν μπορούν να εργασθούν αλλού εκτός από το Δημόσιο.

Για τον λόγο αυτό και επειδή η ΕΑΑΝ υποχρεούται βάσει του σχετ. (γ) να προασπίζει τα συμφέροντα των Αποστράτων Αξιωματικών του ΠΝ και του ΛΣ – ΕΛΛ.ΑΚΤ, το ΔΣ απεφάσισε με το σχετ. (δ) να αναλάβει δράση, ώστε να επιλυθεί υπέρ των Αποστράτων το χρονίζον αυτό θέμα.

4.- Η άμεση έκδοση του Π.Δ. κρίνεται αναγκαία, καθώς :

α.- Θα επιλύσει το πάγιο πρόβλημα των Αποστράτων που δεν τους επιτρέπεται να αποκτήσουν Ελληνικά Α.Ν.Ι. και Ναυτικά Φυλλάδια και αναγκάζονται να ναυτολογούνται με ξένα Α.Ν.Ι.

β.- Το επιχείρημα που διατυπώνεται από ελάχιστους ότι οι Απόστρατοι θα καταλάβουν θέσεις Ελλήνων ναυτικών δεν ευσταθεί, γιατί οι Απόστρατοι που ενδιαφέρονται είναι μία πολύ μικρή μειοψηφία και γιατί σε τελική ανάλυση αφορά πρόσβαση σε ένα ελεύθερο επάγγελμα, όπου η πρόσληψη για εργασία εξαρτάται από την επιθυμία του πλοιοκτήτη.

γ.- Το τελευταίο διάστημα επιφανείς πλοιοκτήτες έχουν εκφρασθεί δημοσίως υπέρ της απόκτησης Α.Ν.Ι. από τους Απόστρατους και επί πλέον διατυπώνεται δημόσια η εκτίμηση ότι η Ελληνική Ναυτιλία θα χρειασθεί περί τους 150.000 επί πλέον ναυτικούς τα προσεχή χρόνια.

δ.- Η υπηρεσία Αποστράτων σε Ελληνικά εμπορικά πλοία θα ενισχύσει τους δεσμούς του Π.Ν. με το Ε.Ν.

ε.- Σε περίπτωση επιστράτευσης ή επίταξης, το Π.Ν. θα έχει έτοιμους Αξιωματικούς ικανούς να κυβερνήσουν Εμπορικά πλοία.

5.- Το ΔΣ/ΕΑΑΝ συνέταξε και ενέκρινε ομόφωνα το συνημμένο σχέδιο Π.Δ. το οποίο είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία.

6.- Για τους λόγους που επέβαλαν την έκδοση του Π.Δ. και το δικαίωμα των αξιωματικών που προέρχονται από το Π.Ν. και Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., να εντάσσονται στον αντίστοιχο βαθμό του Εμπορικού Ναυτικού, υπάρχουν τα εξής:

α.- Από το 2002, έτος πλήρους εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978, σταμάτησε η απονομή Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) σε Απόστρατους του Π.Ν. και Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. , επειδή η σχετική ρύθμιση έρχεται σε αντίθεση µε τις απαιτήσεις της σύμβασης αυτής, η οποία καθορίζει τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών.

β- Στην διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του σχετ. (β), ορίζεται ότι «τα άρθρα 17-25 του β.δ. της 3/18.2.1954 (Α΄27), όπως και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, για τους προερχόμενους από το Π.Ν., Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και άλλες κατηγορίες, κατά το μέρος που ρυθμίζουν την απόκτηση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας με τρόπο διαφορετικό σε σχέση με την ανωτέρω Διεθνή Σύμβαση και τις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις, καταργούνται».

γ.- Στο κεφάλαιο Ε΄ της Αιτιολογικής Εκθέσεως του σχετ. (β), αναφέρεται ρητώς ότι η διάταξη του άρθρου 18 του β.δ. της 3/18-2-1954 (Α΄27) παραμένει σε ισχύ, διότι δεν έχει ρητώς καταργηθεί και υπογραμμίζεται η υπ΄ αριθμ. 1282/2008 απόφαση του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκε ότι το δικαίωμα των προερχομένων από το Πολεμικό Ναυτικό αξιωματικών να εντάσσονται στον αντίστοιχο βαθμό του Εμπορικού Ναυτικού, τελεί υπό τις προϋποθέσεις τήρησης της διαδικασίας ελέγχου και εκπαίδευσης που προβλέπονται από το καθεστώς της Σύμβασης, όπως αυτές εξειδικεύονται με το Π.Δ. 243/98 για την χορήγηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας που να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Σύμβασης και η διοίκηση υποχρεούται εφόσον υπάρχει σχετικό περί αυτού αίτημα, να υποβάλει και τον εν λόγω ενδιαφερόμενο Απόστρατο που ΠΝ στην οριζόμενη από το ΠΔ 243/98 διαδικασία εκπαίδευσης και ελέγχου για την χορήγηση του σχετικού αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας.

δ.- Επομένως, η αληθινή βούληση του νομοθέτη συνιστά την κατάργηση οποιασδήποτε διατάξεως γενικής ή ειδικής, η οποία αντίκειται στο προαναφερθέν πνεύμα της Διεθνούς Σύμβασης. Η αντιστοίχηση των βαθμών των Αξιωματικών προερχομένων από το ΠΝ, ασφαλώς δεν δημιουργεί σε καμιά περίπτωση αντίθεση σε σχέση με την Διεθνή Σύμβαση. Η έλλειψη, όμως, της κατάλληλης εκπαίδευσης, οδηγεί στο αντίθετο συμπέρασμα.
ε.- Συμπερασματικά, με όσα αναφέρθησαν παραπάνω και σύμφωνα με την νομολογία του ΣτΕ (απόφαση υπ.αριθ. 1282/2008) , τα άρθρα 17-25 του β.δ. της 3/18.2.1954 (Α΄27) εξακολουθούν να ισχύουν διότι το δικαίωμα των Αξιωματικών, προερχομένων από το ΠΝ, συνεχίζει να υφίσταται αλλά με τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Ν. 1314/1983 (‘’Κύρωση Διεθνούς σύμβασης STCW’’) και στο ΠΔ 243/98 (‘’Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία.’’) .

7.- Επίσης με το προτεινόμενο Π.Δ. καθορίζεται και ο τρόπος απόδειξης και πιστοποίησης των νομίμων προσόντων των αξιωματικών, οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου αυτών, θέματα σχετικά με την κάλυψη δαπανών φοίτησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

8.- Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αναλάβετε άμεσες ενέργειες για την έκδοση του συνημμένου Π.Δ., η καθυστέρηση έκδοσης του οποίου έχει επιπτώσεις στο δικαίωμα εργασίας των Αποστράτων Αξιωματικών.

Κ.Α.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ