ΕΜΥ: Ο Βίτσας υπέγραψε τις υπερωρίες για το 2017

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Δημήτρης Βίτσας ενέκρινε τις υπερωρίες των 124 υπαλλήλων της ΕΜΥ

Ο υπουργός ενέκρινε την απογευματινή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέρα από το κανονικό ωράριο, καθώς και την εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2017, στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) ΕΦ 11-420, για εκατόν είκοσι τέσσερις υπαλλήλους ως ακολούθως:
α. Στον ΚΑΕ 0511 το ποσό των 50.000 ευρώ, για κάλυψη 10.000 ωρών πέραν της υποχρεωτικής απογευματινής εργασίας.
β. Στον ΚΑΕ 0512 το ποσό των 140.000 ευρώ, για κάλυψη 25.000, ωρών νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, τόσο πέραν της υποχρεωτικής, όσο και προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, καθόσον η Μονάδα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Η υπερωριακή εργασία σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας ορίζεται, ως απογευματινή από 15ης και μέχρι 22ας ώρας και ως νυκτερινή από 22ας μέχρι της 6ης πρωινής.

Οι ώρες, υπερωριακής εργασίας απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, καθώς και οι ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας σε υπαλλήλους, που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το προβλεπόμενο ανά εξάμηνο όριο, που ο νόμος ορίζει.

Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των εγκριθεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2017, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους οικείους ΚΑΕ της ΕΜΥ (ΕΦ11-420) και την αποδεσμευθείσα πίστωση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η συνολική οικονομική επιβάρυνση ύψους 190.000 € θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΜΥ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ