Οι Ευρωπαίοι θέλουν γέφυρες που να «σηκώνουν» άρματα

Κατευθύνσεις ακόμα και για την φέρουσα ικανότητα ή και το ύψος των γεφυρών ετοιμάζουν στα γραφεία τους οι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος τους είναι να ετοιμάσουν ως το 2019 την «Βίβλο» η οποία για όλη την Ευρώπη θα προσδιορίσει τα τμήματα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που είναι κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές.

Οι προβλέψεις αυτές σίγουρα προβληματίζουν για το τι περιμένει,  φοβάται ή σχεδιάζει η Ευρώπη στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Στρατιωτική κινητικότητα που είναι σκαλί για την Αμυντική Ένωση.

Το σχέδιο Γιούνγκερ προβλέπει Αμυντική Ένωση όλης της Ευρώπης ως το 2025 και μέσα στους στόχους είναι η διευκόλυνση της μετακίνησης στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και για την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικότερης, ικανής να αντιδρά άμεσα και συντονισμένης Ένωσης.

Φυσικά αυτή η γενική αρχή π.χ. για την Ελλάδα η οποία είναι υπο μόνιμη απειλή έχει προφανείς περιορισμούς στην υλοποίηση της αφού χώρες όπως η Ελλάδα δεν μπορούν να μείνουν με λειψό Στρατό για να υπερασπιστούν κάποια άλλη χώρα κάτι που πιστεύουμε πως θα έπρεπε να θέσει ο Έλληνας επικεφαλής του Ευρωστρατού στους Ευρωπαίους.

Το σχέδιο δράσης βασίζεται στον χάρτη πορείας για τη στρατιωτική κινητικότητα που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις στους ακόλουθους τομείς:

  • Στρατιωτικές ανάγκες: Είναι η αφετηρία για μια αποτελεσματική και συντονισμένη προσέγγιση στη στρατιωτική κινητικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ θα αναπτύξουν στρατιωτικές απαιτήσεις, με τρόπο που να αποτυπώνει τις ανάγκες της ΕΕ και των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών υποδομών που απαιτούνται για την κινητικότητα. Το Συμβούλιο καλείται να εξετάσει και να επικυρώσει τις εν λόγω στρατιωτικές απαιτήσεις έως τα μέσα του 2018.
  • Υποδομές μεταφορών: Η πολιτική και οι επενδύσεις στον τομέα των υποδομών προσφέρουν ευκαιρίες για περισσότερες συνέργειες μεταξύ των μη στρατιωτικών και των στρατιωτικών αναγκών. Έως το 2019, η Επιτροπή θα προσδιορίσει τα τμήματα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που είναι κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων αναβαθμίσεων υφιστάμενων υποδομών (π.χ. το ύψος ή τη φέρουσα ικανότητα των γεφυρών). Θα καταρτιστεί κατάλογος έργων προτεραιότητας. Στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη την πιθανή πρόσθετη οικονομική στήριξη για τα εν λόγω έργα.
  • Κανονιστικά και διαδικαστικά ζητήματα: Η Επιτροπή θα εξετάσει επιλογές για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση των τελωνειακών διατυπώσεων για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και θα σταθμίσει την ανάγκη εναρμόνισης των κανόνων για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στον στρατιωτικό τομέα. Παράλληλα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα σύστημα αδειοδοτήσεων για τις διασυνοριακές μετακινήσεις.

Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα εργαστούν σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων αυτών, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή, πάντα σύμφωνα με τους Ευρωπαίους, με απόλυτο σεβασμό στην κυριαρχία των κρατών μελών επί του εθνικού τους εδάφους και στις εθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ