ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ: Αυτός είναι ο διαγωνισμός για την έκδοσή της!

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας κάνει διαγωνισμό για την έκδοση της εφημερίδας της ΕΑΑΑ με τίτλο «ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ».

Αντικείμενο του διαγωνισμού σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιήθεί είναι  η δημοσιογραφική επιμέλεια και η εκτύπωση της εφημερίδας  «ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ» (Η.τ.Α.) που εκδίδεται από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του αντικειμένου του Διαγωνισμού.

Το ετήσιο κόστος του αντικειμένου του διαγωνισμού προϋπολογίζεται σε 14.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για έξι (6) εκδόσεις (±1)

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 2ετής, αρχομένης από τον Μάρτιο 2017 έως και Φεβρουάριο 2019 με δυνατότητα παράτασης μέχρι και δύο έτη.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, με την αποσφράγιση των προσφορών, από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση.

Στο διαγωνισμό γίνονται  δεκτά Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν αποδεδειγμένα δραστηριότητες που καλύπτουν το αντικείμενο του διαγωνισμού και κατοικούν ή έχουν την επαγγελματική τους έδρα στην Ελλάδα.

Όπως τονίζεται ο διαγωνισμός δεν επιμερίζεται και δεν διαιρείται. Η προσφορά κάθε διαγωνιζομένου πρέπει να καλύπτει πλήρως και στο σύνολο τις απαιτήσεις αυτού και των όρων, αλλιώς δεν γίνεται δεκτή.

Οι προσφορές θα αναφέρονται στο κόστος εκτύπωσης της εφημερίδας. Διευκρινίζεται ότι, είναι δεσμευτική, η προσφορά για την κύρια κατηγορία εκτύπωσης της εφημερίδας που είναι αυτή με 16 σελίδες, η οποία αποτελεί και το κριτήριο επιλογής μειοδότη.

Στην κατηγορία της εφημερίδας με 12 και 20 σελίδες οι προσφορές είναι δεσμευτικές χωρίς όμως να αποτελούν το κριτήριο επιλογής του μειοδότη.

Ο Διαγωνισμός θα κατακυρωθεί από την ΕΑΑΑ με κριτήρια κατακύρωσης,  της «χαμηλότερης τιμής» καθώς και της «ποιότητας του χάρτου και της εκτύπωσης».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ