Καμμένος: Έρχονται 68 οικονομικοί «ράμπο» στο ΥΠΕΘΑ-Τι θα κάνουν

Ο Π. Καμμένος δημιουργει Σώμα Οικονομικών «Ράμπο» που θα «σαρώνει» τα πάντα σύμφωνα με το νομοσχέδιο που μπήκε στην διαβούλευση.

«Υπουργικό» Σώμα Οικονομικών «Ράμπο» έρχεται στο ΥΠΕΘΑ αφού συγκροτείται Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ.).

Το Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας δια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) και η στελέχωση του θα γίνει άμεσα.

Στο προσωπικό του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών- Εσωτερικών Ελεγκτών, χορηγείται πρόσθετο ειδικό δελτίο ταυτότητας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Η στολή και τα διακριτικά σήματα των αξιωματικών του Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Για την συγκρότηση του Σώματος αξιωματικών Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ.) και τη στελέχωση των Υπηρεσιών του, καταργούνται όλες οι οργανικές θέσεις Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίσης, καταργείται η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΜΕΕ).

Όλα τα παραπάνω προβλέπονται στο νομοσχέδιο που είναι στην δημόσια διαβούλευση.

Αποστολή του Σώματος

Το Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. θα έχει ως αποστολή την οργάνωση, διενέργεια και λειτουργία της οικονομικής επιθεώρησης και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου, στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και των εποπτευομένων νομικών προσώπων, φορέων, Υπηρεσιών και Διαχειρίσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το αρχείο και όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις των Διευθύνσεων Οικονομικής Επιθεώρησης των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μεταφέρονται στο Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ.

Η διάρθρωση των «ράμπο»

Συνιστώνται στο Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

α) Μία (1) θέση Οικονομικού Επιθεωρητή – Εσωτερικού Ελεγκτή, βαθμού Γενικού Ελεγκτή Α’.

β) Δύο (2) θέσεις Οικονομικού Επιθεωρητή – Εσωτερικού Ελεγκτή, βαθμού Γενικού Ελεγκτή Β’.

γ) Πενήντα (50) θέσεις ανώτερων αξιωματικών Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών, που επιμερίζονται, ως εξής:

αα) Δεκαπέντε (15) ανώτεροι αξιωματικοί Οικονομικοί Επιθεωρητές – Εσωτερικοί Ελεγκτές βαθμού Ελεγκτή Α’.

ββ) Δεκαπέντε (15) ανώτεροι αξιωματικοί Οικονομικοί Επιθεωρητές – Εσωτερικοί Ελεγκτές βαθμού Ελεγκτή Β’.

γγ) Είκοσι (20) ανώτεροι αξιωματικοί Οικονομικοί Επιθεωρητές – Εσωτερικοί Ελεγκτές βαθμού Ελεγκτή Γ’.

δ) Δεκαπέντε (15) θέσεις κατώτερων αξιωματικών Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών, βαθμού Ελεγκτή Δ’.

Τα προσόντα

Ανάμεσα στα προσόντα που πρέπει να έχουν οι «ράμπο» του ΥΠΕΘΑ είναι η εχεμύθεια, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, το ήθος, η διαγωγή , η υπευθυνότητα και η αποφασιστικότητά.

Δομή – Οργάνωση

1. Το Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. διαρθρώνεται ως εξής :

α) Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης – Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ.), η οποία έχει τις εξής αρμοδιότητες:

αα) Χειρίζεται θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και εκπαίδευση του Σώματος.

ββ) Ενημερώνει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δια του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., για όλα τα θέματα που απορρέουν από την εκτέλεση της αποστολής της.

γγ) Συντάσσει τους ειδικούς κανονισμούς, τα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις, που διέπουν την λειτουργία του Σώματος.

δδ) Παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση και την πρόοδο των οικονομικών επιθεωρήσεων – ελέγχων.

εε) Τηρεί τους ατομικούς φακέλους των αξιωματικών του Σώματος.

στστ) Παρέχει νομική υποστήριξη για θέματα αρμοδιότητας του Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ.

β) Δύο (2) Περιφερειακές Μονάδες Οικονομικής Επιθεώρησης – Εσωτερικού Ελέγχου (Π.Μ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ.), οι οποίες υπάγονται απευθείας στη Δ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. και είναι ανεξάρτητες από τις κατά τόπους Διοικήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και οι οποίες έχουν ως έδρα την Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

Οι Π.Μ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την εκτέλεση τακτικών και έκτακτων οικονομικών επιθεωρήσεων – εσωτερικών ελέγχων και την υποστήριξη του έργου των Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές.

γ) Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, επιπέδου διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με αρμοδιότητες που αναγράφονται στις παρ.3 και 4 του άρθρου 15.

2. Στη Δ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ., στις Π.Μ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ και στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, συνιστώνται Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης που στελεχώνονται από αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και πολιτικό προσωπικό, ανάλογων προσόντων, από όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

K.Aττίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ