Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΣΑΣΥΔΑ

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΣΑΣΥΔΑ 2018 – Βράβευση Πρωτευσάντων Δ.Υ. 52ης-54ης σειρών ΣΥΔ και 1ης σειράς ΣΜΥΑ

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00, στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ΕΑΑΑ και σε εορταστικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του ΣΑΣΥΔΑ και η βράβευση των αριστευσάντων-πρωτευσάντων Δ.Υ. 53ης-54ης σειρών ΣΥΔ και 1ης σειράς ΣΜΥΑ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο εκπρόσωπος των κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΑ, Δ/ΔΑΕ Ταξχος (Ι) κος Γεώρ. Φασούλας, ο εκπρόσωπος του κ. Δ/ΔΑΥ Σγός κος Κων. Παπακίτσος, ο Πρόεδρος του ΟΣΜΟΣΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ” κος Γεώρ. Γερούλης-Απτχος (Ι)ε.α., ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξκών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) κος Σπυρ. Περβαινάς-Ανχος ΠΝε.α., ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) κος Σπυρ. Καββούρης-Απτχος (Ι)ε.α., ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΑ κος Δημ. Κοντοβάς-Σμχος (ΥΟΚ)ε.α., ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) Επγός (ΥΔΚ) κος Δημ. Ρώτας, ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) Ακστής ΠΝ κος Αναστ. Τσάκαλος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) κος Βασ. Νικολόπουλος-Ταξχος ε.α., ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αξκών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) Σχης (ΠΖ) κος Χρίστος Ψαράς, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Υπξκών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ) Αλχίας (ΔΒ) κα Αικ. Μαρκουλλίδου, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Βετεράνων Αεροπορίας (ΠΑΣΥΒΕΤΑ) κος Δημ. Λαζάρου-Υπτχος (Ι) ε.α., ο Ταμίας του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) κος Αχιλ. Λέλλας-Απτχος (Μ)ε.α., ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) κος Ιωάν. Κούτρας-Απτχος (Μ)ε.α., ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΑ/ΣΣΑΣ) κος Κοντός Βασίλειος-Σχης (ΣΔ)ε.α., ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ) κος Δημ. Φαλτάιτς-Σμχος (ΤΤΗ)ε.α., ο Γεν.Γραμματέας του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΑΣΜΥΝ) κος Κων. Καλαρρύτης-Υπχος (Ε) ΠΝε.α., ο Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού (ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ) κος Δημ. Δέδης-Ανπχος (Ε) ΠΝε.α., ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του νεοσύστατου Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) κος Ευάγ. Στέφος-Υπλγός (ΠΖ)ε.α., ο Πρόεδρος Ε.Ε. της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ) κος Ευθ. Γκιτέρσος-Σμχος ε.α., η Α’ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων “ΑΞΙΑ” κα Καλ. Δεληγιάννη και η Γεν.Γραμματέας κα Χριστ. Τσέτουρα, ο Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ κος Κων. Α. Παπαγεωργίου-Ασμχος (ΥΥΔ)ε.α., ο Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ & διατελέσας Δκτης ΣΥΔ κος Ευάγ. Μαντής-Ταξχος (ΜΤ)ε.α., ο Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ κος Θεόδ. Κοτζιάς-Ασμχος (ΥΥΔ)ε.α., ο Νομικός Σύμβουλος ΣΑΣΥΔΑ κος Σωτ. Στρατογιάννης-Υπτχος (ΣΔ)ε.α., ο Αρχηγός της 1ης σειράς ΣΥΔ κος Γεώργιος Καμποσιώρας-Σμχος (ΥΥΔ)ε.α., η Αρχηγός της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) Δ.Υ. ΙΙΙης (Στρατολόγος) Γεωργίου Αγγελική (53ης σειράς ΣΥΔ), ο Αρχηγός της ΙΙας τάξεως ΣΥΔ ΔΥ (Ταμειακός) Καμμάς Ζήσης (54ης σειράς ΣΥΔ), ο Αρχηγός της Ιης τάξεως Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) Δ.Υ. (Οπλουργός) Μπλεμπλιδάκης Σπυρίδων (1ης σειράς ΣΜΥΑ),  Ανώτατοι Αξιωματικοί ε.α. προελεύσεως ΣΥΔ, πλήθος αποφοίτων ΣΥΔ-Μελών ΣΑΣΥΔΑ και φίλων του Συλλόγου.

Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γεώργιος Ρούσσος-Ταξχος (Ο)ε.α., έκανε μια σύντομη ανασκόπηση των σημαντικότερων θεμάτων που κλήθηκε ο Σύλλογος να διαχειρισθεί προς όφελος των εν ενεργεία και εν αποστρατεία αποφοίτων ΣΥΔ, τονίζοντας ιδιαιτέρως την από βήματος κατάθεση των προτάσεών μας επί Σ/Ν του ΥΠΕΘΑ, κατά τη διαδικασία ακρόασης των Φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Συνεχίζοντας, τόνισε πως και τη νέα χρονιά, ο ΣΑΣΥΔΑ, με στοχευμένες παρεμβάσεις του, θα προωθήσει στην Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, όλα εκείνα τα ζητήματα των εν ενεργεία στελεχών που χρήζουν επίλυσης. Θα παρέμβει προς πάσα κατεύθυνση για την επίτευξη της ουσιαστικής αναβάθμισης των σπουδών των προερχομένων από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές, την ισοτιμία των Πτυχίων ΑΣΣΥ με αυτά της ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση τη λήψη μεταπτυχιακών τίτλων και την αναγνώριση των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, θα είναι κοντά στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας και στο Συντονιστικό Όργανο Δράσης, για να προβάλει τα δίκαια αιτήματα των Μελών του.

Ιδιαίτερο χαιρετισμό απηύθυνε στον Πρόεδρο της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του νεοσύστατου Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΜΥ (ΣΑΣΜΥ), εκφράζοντας συγχρόνως τα συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία ίδρυσης του εν λόγω Σωματείου, που έρχεται να καλύψει το διαπιστωμένο κενό εκπροσώπησης σε καιρούς δύσκολους για τα θέματα των αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ελληνικών Ε.Δ.

 

Ακολούθως, βραβεύθηκαν οι αριστεύσαντες/πρωτεύσαντες Δόκιμοι Υπαξιωματικοί 53ης-54ης σειρών ΣΥΔ και 1ης σειράς ΣΜΥΑ, με την επίδοση σε αυτούς, αναμνηστικής πλακέτας/βραβείου ΣΑΣΥΔΑ :

 

–     ΔΥ ΙΙΙης (Στρατολόγος) Γεωργίου Αγγελική – Αρχηγός ΣΥΔ, αριστεύσασα και πρωτεύσασα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Το βραβείο επέδωσε σε αυτή, ο επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ & πρωτεύσας στην ειδικότητα Μετεωρολόγων της 1ης σειράς ΣΥΔ, κος Ευάγγελος Μαντής-Ταξχος (ΜΤ) ε.α.

–     ΔΥ ΙΙας (Ταμειακός) Καμμάς Ζήσης – Αρχηγός 2ας τάξεως, αριστεύσας και πρωτεύσας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Το βραβείο επέδωσε σε αυτόν, ο Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ κ. Κων. Παπαγεωργίου-Ασμχος (ΥΥΔ) ε.α.

–     ΔΥ Ιης (Οπλουργός) Μπλεμπλιδάκης Σπυρίδων – Αρχηγός 1ης τάξεως ΣΜΥΑ, πρωτεύσας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017.

Στη συνέχεια, σε κλίμα εθνικής ομοψυχίας αλλά και συγκινησιακής φόρτισης, επιδόθηκαν αναμνηστικές πλακέτες και δώρα, στους αδελφούς Ελληνοκυπρίους εκπροσώπους των στελεχών των Κυπριακού Στρατού, Πρόεδρο του ΣΑΚΣ κο Χρίστο Ψαρά-Σχη (ΠΖ) και Πρόεδρο του ΣΥΚΣ κα Αικατερίνη Μαρκουλλίδου-Αλχία (ΔΒ).

Τέλος, ο Δντής Θρησκευτικού του ΓΕΑ αιδεσιμολογιώτατος πατήρ Γεώργιος, ευλόγησε και έκοψε την πίτα

 

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Γεν.Γραμματέας, Σγος (ΥΔΚ) ε.α. κος Ηλίας Ντούβλης.

 

Δείτε φωτογραφίες στην σελίδα του ΣΑΣΥΔΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ