ΝΙΜΤΣ: Απαιτείται να παραμείνει ανεξάρτητο όπως προσδιορίζεται στον ιδρυτικό του νόμο

ΝΙΜΤΣ

Γράφει ο Υπτγος εα Δεβούρος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος ΔΣ/ΕΑΑΣ, στην Εθνική Ηχώ  Μαΐου 2022

Η 26 Ιανουαρίου 1942, ήταν η πρώτη ημέρα λειτουργίας του πρώτου μεταπολεμικού και ιστορικότερου υγειονομικού Σχηματισμού των Ε.Δ, με την επωνυμία Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).

Η υγεία είναι το σημαντικότερο όλων αγαθό του ανθρώπου, προστατεύεται δε και προάγεται με την λειτουργία και την διάθεση των ιδρυμάτων υψίστης κοινωνικής αξίας και σημασίας, δηλαδή των νοσοκομείων, η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία των οποίων αποτελεί και δείκτη του πολιτιστικού επιπέδου ενός κράτους και καταδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής πολιτικής της κάθε χώρας. Η βελτίωση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας είναι βασικό χαρακτηριστικό της κουλτούρας του λαού.

Σε εφαρμογή των σχετικών αρχών και κανόνων ́ ́ περί υγείας ́ ́ για την υγειονομική περίθαλψη και νοσηλεία των στρατιωτικών ιδρύθηκαν και λειτουργούν, αφ ́ ενός μεν τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα οποία παρέχουν υγειονομική περίθαλψη, κατ ́ αρχήν, στους στρατιωτικούς και τα μέλη των οικογενειών τους, Νόμος 154/1975 ΦΕΚ 185 Α, αφ ́ ετέρου δε το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού {ΝΙΜΤΣ}, το οποίο συστάθηκε με το Ν.Δ 597/1941 {ΦΕΚ 351 Α ́} και λειτουργεί με τις κωδικοποιημένες διατάξεις του Α.Ν 1137/1946 {ΦΕΚ 113 Α ́}.

Οι κατηγορίες προσώπων που μπορούν να νοσηλεύονται τόσο στο ΝΙΜΤΣ όσο και στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία έχουν διευρυνθεί και περιλαμβάνονται οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων συμβάλλοντας αποφασιστικά στις προσπάθειες της Πολιτείας για την καταπολέμηση και αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 δια της νοσηλείας.

Υπογραμμίζεται ότι με τον ισχύοντα νόμο του ΝΙΜΤΣ μεταξύ των πόρων του Ιδρύματος είναι και η υποχρεωτική μηναία εισφορά των Μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό επι των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του βαθμού τους των σε ενέργεια στελεχών ή επι των συντάξεων των αποστράτων και των ορφανικών οικογενειών και είναι επίσης γνωστό ότι και οι Στρατιωτικοί υπόκεινται στην μηνιαία κράτηση ύψους 6% υπερ υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 1 ν. 4334/2015 – ΦΕΚ 80 Α).

Εδώ και χρόνια στο ΝΙΜΤΣ και τα λοιπά στρατιωτικά νοσοκομεία, πλέον των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία τους ρητά και με σαφήνεια ατόμων, νοσηλεύονται και ασφαλισμένοι των άλλων δημοσίων και λοιπών ταμείων και ανασφάλιστοι χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε εισφοράς. Συνεπώς η υποχρεωτική εισφορά των στρατιωτικών είναι καταχρηστική, άδικη και αντίθετη προς τις συνταγματικά αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας {παρ 1 και 5 άρθρου 4}.

Το Νοσοκομείο, εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο της απαξίωσης των υγειονομικών δομών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), οδηγήθηκε σε επιστημονικό μαρασμό και απαξίωση, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις – υποσχέσεις των αρμοδίων και υπευθύνων.

Σήμερα τοποθετημένο και πάλι στην πρώτη γραμμή των εφημερευόντων Νοσοκομείων για την ενίσχυση των λοιπών δομών του ΕΣΥ, με ανεπαρκέστατο προσωπικό και χωρίς την συντήρηση – αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και υποδομών στο βαθμό που απαιτείται, τι πραγματικά θα μπορούσε να πράξει;

Οι υποσχέσεις ήταν απλά  ́ ́στάχτη στα μάτια ́ ́ στη μεγάλη κοινωνική ομάδα των αποστράτων. Οι συνέπειες των λανθασμένων χειρισμών, έχουν όμως βαρύτατες επιπτώσεις στην λειτουργία και των υπολοίπων Στρατιωτικών Νοσοκομείων. Αναμένουμε η πολιτειακή και Στρατιωτική ηγεσία, να μην πέσουν στην παγίδα της αποδιοργάνωσης των νοσοκομείων, εξυπηρετώντας μια λαϊκίστικη πολιτική ή λοιπά οικονομικά συμφέροντα.

Κανείς δεν πρέπει να παραβλέπει το γεγονός ότι το ΝΙΜΤΣ εξυπηρετεί τους αποστράτους του Στρατού Ξηράς, της Ελληνικής Αστυνομίας και της της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών τους.

Η ΕΑΑΣ πρόσφατα εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για το σοβαρό αυτό θέμα. Υπογραμμίζεται ότι το ΝΙΜΤΣ είναι αναγκαίο να παραμείνει ανεξάρτητο και έμμεσα στρατιωτικό νοσοκομείο, όπως ρητά και με σαφήνεια προσδιορίζεται στον ιδρυτικό του νόμο, ώστε να έχει άμεση ετοιμότητα και δυνατότητα αντιμετώπισης εκτάκτων επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, με παράλληλη στελέχωσή του με κατάλληλο υγειονομικό προσωπικό και αναβάθμιση των λειτουργικών υποδομών και των κτιριακών του εγκαταστάσεων.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ