ΣΣΑΣ: Ορκίστηκαν οι Πρωτοετείς Σπουδαστές – ΦΩΤΟ

ΣΣΑΣ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ορκίστηκαν οι 76 Πρωτοετείς Σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων παρουσία του Διοικητή του Γ΄ Σώματος Στρατού

 

Η  τελετή ορκωμοσία των Πρωτοετών Σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019,  στην έδρα της Σχολής στη Θεσσαλονίκη.

Στην τελετή ορκίστηκαν εβδομήντα έξι (76) πρωτοετείς σπουδαστες, από τους οποίους οι εβδομήντα δύο (72) από την Ελλάδα, ένας (1) από την Κύπρο, δύο (2) από τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη και ένας (1) από την Αλβανία.

Στην τελετή παρέστη ο Διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού/NRDC-GR ,Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Κούτρας, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

ΣΣΑΣ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 

Ιστορική Αναδρομή της ΣΣΑΣ

Η παρουσία Στρατιωτικών ιατρών στις μονάδες ατάκτων καθώς και η υπηρεσία υγειονομικού, καθιερώνεται από την Α’ Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο το 1822. Πρόεδρος της Υγειονομικής υπηρεσίας διορίζεται το 1835 ο Γερμανός Φιλέλληνας Τράϊμπερ.

Το 1863 γίνεται πλήρης αφομοίωση στις τάξεις των αξιωματικών, των στρατιωτικών ιατρών, οι οποίοι ως τότε υπηρετούσαν ως στρατιωτικοί υπάλληλοι.

Το 1911 γίνεται αλλαγή στο σύστημα διορισμού των αξιωματικών Υγειονομικού. Μέχρι τότε γινόταν πρόσληψη πτυχιούχων Ιατρικής, τώρα ορίζεται η αποστολή αποφοίτων Γυμνασίου στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή της Λυών στη Γαλλία. Όμως λόγω του ύψους των δαπανών και η διαφορετική νοοτροπία εκπαίδευσης οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας μιας Στρατιωτικής Σχολής στα πρότυπα της Λυών.

ΣΣΑΣ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Με το Ν.Δ./30.12.1925 ιδρύεται η Στρατιωτική Ιατρική Σχολή και κυρώνεται με το Ν.4094/29, με έδρα το 430 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, γνωστό ως “Ελπίς”. Η ΣΙΣ είχε διοικητή Γενικό Αρχίατρο και υποδιοικητή Συνταγματάρχη Όπλου. Η Σχολή θα μεταφερθεί στις Γενικές Αποθήκες του Ρουφ και λίγο αργότερα, τον Ιούνιο του 1935, θα σταματήσει τη λειτουργία της.

Το 1937 ιδρύεται η Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Υπηρεσιών (ΣΑΣΥ), η οποία στεγάζεται στο Γαλλικό Νοσοκομείο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με τέσσερα τμήματα : Υγειονομικό, Στρατολογικό, Τμήμα Διαχειριστών, Τμήμα Αυτοκινήτων. Λόγω της έναρξης του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, οι μαθητές στρατεύονται και κανένας μαθητής Υγειονομικού δεν θα λάβει πτυχίο Ιατρικής.

ΣΣΑΣ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Το 1945 μετά από αρκετές ζυμώσεις, ιδρύεται το Υγειονομικό Τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, η λειτουργία του όμως δεν θα διαρκέσει πολύ λόγω της ανάγκης ύπαρξης μιας αμιγώς Παραγωγικής Ιατρικής Σχολής. Το 1946 διακόπτει τη λειτουργία του και τα μέλη του ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους στο 402 ΓΣΝ.

Στις 6 Ιουλίου 1946 εκδίδεται από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, η ΕΠ 306289/6.7.1946/ΓΕ/Α5 “Περί ιδρύσεως εκπαιδευτικής μονάδας υπό την επωνυμία Στρατιωτική Ιατρική Σχολή”, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η εισαγωγή θα γίνεται με εξετάσεις και οι εισαγόμενοι θα έχουν την υποχρέωση να υπηρετήσουν στον Στρατό για μια εικοσαετία. Πρώτος Διοικητής τοποθετείται ο αρχίατρος Συλλαίδόπουλος. Σύμφωνα με την Β31725/Α5/ii/i διαταγή του ΓΕΣ στις 19 Νοεμβρίου 1946, η ΣΙΣ εγκαθίσταται προσωρινά στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών μέχρι τον Ιανουάριο του 1947 οπότε και επαναλειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Στις 4 Απριλίου 1947 γίνονται οι πρώτες εισαγωγικές εξετάσεις για το πρώτο έτος και στις 5 Απριλίου η Σχολή εγκαθίσταται στο κτίριο της πρώην Γερμανικής Σχολής. Η Στρατιωτική Ιατρική Σχολή αρχίζει να λειτουργεί την 1η Αυγούστου 1947.

ΣΣΑΣ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Τον Δεκέμβριο του 1958, η ΣΙΣ μεταστεγάζεται στο στρατόπεδο “Κώττα” στον ευρύτερο χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

Το 1962 γίνεται για πρώτη φορά η εισαγωγή αλλοδαπών μαθητών, αρχικά από την Ιορδανία και στη συνέχεια από τις άλλες αραβικές χώρες.

Τον Ιούνιο του 1970 δημοσιεύεται το ΝΔ 562/70 “Περί Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων” (ΦΕΚ 127/6.6.1970) σύμφωνα με το οποίο, ιδρύεται η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων η οποία υπάγεται στο Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός της : “η δια της παροχής της προσηκούσης επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, κατάρτισις των κάτωθι ειδικοτήτων αξιωματικών δια τας ανάγκας και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων : α) Υγειονομικού : Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Κτηνιάτρων β)Δικαστικού, Στρατολογικού και Οικονομικού. Η λειτουργία της ΣΣΑΣ αρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου του 1970, ο οργανισμός της κυτρώνεται με το ΒΔ 46/73(ΦΕΚ 13/18.1.1973, τ.Α’). Η ΣΣΑΣ υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ από το 1971.

ΣΣΑΣ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Τον Φεβρουάριο του 1981 μετά τον διαχωρισμό του στρατοπέδου “Κώττα”, το διαχωρισθέν τμήμα στο οποίο στεγάζεται η ΣΣΑΣ μετονομάζεται σε “ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΛΟΧΑΓΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΦΩΚΑ”.

Το 1989 εισέρχεται στη ΣΣΑΣ η πρώτη γυναίκα.

Το 2005 λειτούργησε για πρώτη φορά το Ψυχολογικό Τμήμα.

Το 2010 με το Ν.3883/2010 το Τμήμα Στρατολογικού (Σ) μετονομάστηκε σε Τμήμα Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ).

Όλοι οι Μαθητές φοιτούν στις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι απόφοιτοι της Σχολής κατανέμονται στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία). Μικρός αριθμός αποφοίτων του Ιατρικού Τμήματος κατανέμεται στην Ελληνική Αστυνομία.

Όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής εξελίσσονται σε άριστους επιστήμονες Αξιωματικούς, με στρατιωτική καταξίωση και ακαδημαϊκή αναγνώριση.

ΣΣΑΣ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων είναι ανεξάρτητος Διακλαδικός Σχηματισμός επιπέδου Ταξιαρχίας και υπάγεται στον κ. Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ