Οι στρατιωτικές ενέργειες έπονται της πολιτικής και είναι ένα από τα εργαλεία τους

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΑΜΥΝΑ

Γράφει ο Στέλιος Φενέκος, Υποναύαρχος ΠΝ ε.α. 

ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ

Από την πρώτη στιγμή που υπογράφηκαν οι συμφωνίες επισημαίνω να μην προβάλλουμε επιπόλαια και μονομερώς τον αμυντικό χαρακτήρα και κυρίως να μην κάνουμε προβολή αχρείαστης ισχύος.

Ο λόγος είναι ότι οι συμφωνίες περιέχουν πεδία συνεργασίας σε πολλά και διαφορετικά πεδία (τεχνολογία, μεταφορά τεχνογνωσία, οικονομία, ανάπτυξη, επενδύσεις, διπλωματία, εξωτερική πολιτική κλπ) και μας δίνουν μεγάλη αναπτυξιακή δυνατότητα.

Η αμυντική διάσταση, παρά το γεγονός ότι αφορά την ΑΜΥΝΑ της χώρας και ενεργοποιείται σε περίπτωση που δεχθούμε ΕΝΟΠΛΗ επίθεση, εν τούτοις εμπεριέχει και την διάσταση της προβολής ισχύος, γιατί όντως οι στρατιωτικές δυνάμεις των συμμετεχουσών χωρών θα πρέπει να συνεργασθούν επιχειρησιακά για την περίοδο που θα καταστούν αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν.

Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πραγματικές ασκήσεις στο πεδίο. Και αναγκαστικά οι ασκήσεις αυτές γίνονται αντιληπτές από τους ανταγωνιστές και ως προβολή ισχύος. Σε ένα βαθμό αυτό είναι επιθυμητό. Όμως δεν μπορεί να κυριαρχεί αυτή η διάσταση καθ υπερβολή ούτε στο πεδίο αλλά ακόμη χειρότερα στην ρητορική μας. Γιατί προβολή ισχύος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους.

α) Ένας είναι η σκληρή προβολή με στρατιωτικές δράσεις στο πεδίο. Αυτές έχουν μεγάλο εύρος εκδήλωσης και με πολλαπλό χαρακτήρα, από πραγματικές επιθετικές ενέργειες, προωθημένη ανάπτυξη μέσων και δυνατοτήτων, αμυντικές οχυρώσεις, συμβολικού χαρακτήρα ασκήσεις και  προσομειώσεις καταστάσεων στο στρατηγικό θέατρο και στο επιχειρησιακό πεδίο κλπ.

β) Ένας άλλος είναι η στιβαρή εικόνα αυτοπεποίθησης  στην εξωτερική πολιτική που συνοδεύεται με ώριμες, κατάλληλες, επαρκείς, ανάλογες και ολοκληρωμένες αντιδράσεις  που να λειτουργούν αποτρεπτικά στις ενέργειες του αντιπάλου.

γ) Ο τρίτος είναι η ανόητη  επιπόλαια, επιφανειακή ρητορική και ανερμάτιστη προβολή ισχύος, όπου ο αντίπαλος μπορεί να την αντιληφθεί ως τέτοια (εφόσον δεν συνοδεύεται με όλα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά) αλλά και μπορεί επίσης να την εκμεταλλευθεί ως πρόσχημα ,για να δείξει ότι οι επιθετικές δράσεις του προκαλούνται από τον αντίπαλο και είναι αναγκασμένος να τις κάνει για να προστατευθεί (με ενέργειες στρατιωτικές στο πεδίο, με ενίσχυση αμυντική, με αντισυμμαχίες κλπ).

Μπορεί επίσης να εκμεταλλευθεί  αυτήν την ανερμάτιστη ρητορική, για να προκαλέσει για να δείξει την ανεπάρκεια των συμφωνιών, όσον αφορά τον τρόπο που προβάλλονται από τον αντίπαλό του, προκειμένου να τις αποδυναμώσει.

Ένα σημαντικό ζήτημα πρόβλημα με τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει και που πρέπει να μας προβληματίσει (πέραν του φαινομένου του” χρυσού κλουβιού” που έχω περιγράψει σε προηγούμενο άρθρο, https://www.facebook.com/stelios.fenekos/posts/4545568345486591) είναι ότι λόγω της οργάνωσης, της μεθοδικότητας, της επικέντρωσης, της μονοτονίας και των ταχέων αντιδράσεων που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις (πολύ ταχύτερες οιουδήποτε άλλου κρατικού τομέα), οι αμυντικές/στρατιωτικές ενέργειες προβολής σκληρής ισχύος κατά την υλοποίηση των προβλέψεων της συμφωνίας, προηγούνται κατά πολύ όλων των άλλων ενεργειών ήπιας ισχύος της χώρας.

Και έτσι δημιουργείται ένας τεράστιος κίνδυνος προωθημένων ενεργειών προβολής σκληρής ισχύος που μπορεί να δοκιμάσουν τις αντοχές των ίδιων των συμφωνιών (να αναγκάσουν ακόμη και τους συμμετέχοντες να είναι πιο επιφυλακτικοί στη συνέχεια), να δημιουργήσουν αντίθετες συμμαχίες σκληρής ισχύος, να αυξήσουν το επίπεδο των αμυντικών εξοπλισμών με όξυνση της στρατηγικής αντιπαράθεσης, να αυξήσουν το επίπεδο ρητορικής αντιπαράθεσης που μπορεί να καταστεί εξαιρετικά επικίνδυνη όταν έχει τα χαρακτηριστικά της ανωτέρω τρίτης επιλογής.

Οι αμυντικές/στρατιωτικές ενέργειες στην εφαρμογή των προβλέψεων των συμφωνιών έχουν διττό χαρακτήρα:  Να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες, τις απειλές και τον ανταγωνισμό του ΣΗΜΕΡΑ και να προετοιμάσουν το πεδίο για τις δυνητικές του ΑΥΡΙΟ.

Συνεπώς είναι αναγκαίο να γίνονται ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ως προς την προβολή στρατιωτικής ισχύος, να ΣΥΝΑΔΟΥΝ με το επίκαιρο  επίπεδο διαμόρφωσης της εξωτερικής μας πολιτικής, της υψηλής στρατηγικής μας ΣΗΜΕΡΑ, να δημιουργούν προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των διπλωματικών, τεχνολογικών, οικονομικών, αναπτυξιακών δυνατοτήτων  που δίνονται από τις συμφωνίες και να ενισχύουν την ολοκληρωμένη προβολή ισχύος της χώρας που στο επίπεδο της πολιτικής μπορεί να εκφράζεται εργαλεία με ήπιο, λιγότερο ήπιο ή ακόμη και σκληρό τρόπο κατά περίπτωση.

ΙΣΧΥΣ

Γι’ αυτό

  1. ΜΑΖΕΥΤΕΙΤΕ οι κομπορρημονούντες και θριαμβολογούντες,
  2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕ τις στρατιωτικές ενέργειες οιασδήποτε μορφής (ασκήσεις, σενάρια, χαρακτηριστικά, συμμετοχή, προβολή στα ΜΜΕ κλπ) με το επιθυμητό επίπεδο εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Η Εξωτερική Πολιτικής και η Υψηλή στρατηγική ηγούνται και προσανατολίζουν ενέργειες και μέσα και προκρίνουν την διαθεσιμότητα των πόρων. Όχι το αντίθετο.
  3. Η Σκληρή ισχύς ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΗΠΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ από αυτά που μπορεί να αναπτύξει, με ρεαλιστικό τρόπο και με επάρκεια, αναλογικότητα, καταλληλότητα, ωριμότητα και ολοκληρωμένα με τις δράσεις Εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής της χώρας. Αλλιώς εάν ξεπερνά αυτά τα επίπεδα, μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικές συνθήκες στρατηγικού ανταγωνισμού και να καταλήξουμε οι αμυντικές στρατιωτικές ενέργειες να προκαταλαμβάνουν ηγούμενες καταστροφικά στο ΠΟΛΙΤΙΚΟ πάντα πεδίο διεθνούς συν-ανταγωνισμού.
  4. Οι Στρατιωτικοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ όταν δεν χρειασθεί να χρησιμοποιήσεις την σκληρή στρατιωτική ισχύ στο πεδίο γιατί η προβολή στρατιωτικής ισχύος γίνεται με όλα τα ως άνω χαρακτηριστικά και δείχνει το σωστό μήνυμα στον αντίπαλο (στιβαρό, μετρημένο, έξυπνο, σαφές και με συνάφεια, καταλληλότητα, αναλογικότητα, δριμύτητα και επάρκεια) και αποτυγχάνει όταν αναγκαστείς να την χρησιμοποιήσεις, κλιμακώνοντας αχρείαστα.
  5. Και εάν θέλουμε να έχουν την σωστή διάσταση οι συμφωνίες ενεργοποιηθείτε στην αναπτυξιακή τους διάσταση, επικεντρωθείτε στο πνεύμα συνεργασίας και σταθερότητας που προωθούν, ενισχύστε τους ΔΕΣΜΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ όπως προβλέπονται σε αυτές, έτσι ώστε οι στρατιωτικές ενέργειες και η προβολή σκληρής ισχύος να μην κυριαρχεί, γιατί εάν προβάλλεται καταχρηστικά, στο τέλος θα δημιουργήσει προβλήματα σε εμάς και στους συμμάχους μας.

Περισσότερα άρθρα από το Στέλιο Φενέκο:

ΑΠΟΨΕΙΣ – ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΕΝΕΚΟΣ


 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ