Στρατόπεδο Παύλου Μελά: Πως ξεσπιτώθηκαν 117 οικογένειες στρατιωτικών

Στρατόπεδο Παύλου Μελά: Η επαναδιαπραγμάτευση έφερε …απώλειες. Το θέμα πάει στην Βουλή αν και η κυβέρνηση όπως πάντα είναι αποφασισμένη να μην ακούσει κανένα.

Η παραχώρηση του στρατοπέδου «ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» έχει προκαλέσει μπαράζ αντιδράσεων.

Η κυβέρνηση απο την μεριά της απλά δεν ακούει τις αντιδράσεις τις οποίες με διάφορους τρόπους απαξιώνει.

Το θέμα μετά τις αντιδράσεις αποστράτων και όχι μόνο έφτασε και στην Βουλή.

Η Ν.Δ. κατέθεσε μια μακροσκελή ερώτηση απο την οποία αξίζει να συγκρατήσουμε κάποια στοιχεία.

α) Η προηγούμενη συμφωνία προέβλεπε ο Δήμος να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες πολεοδόμησης 53 στρεμμάτων υπέρ του ΤΕΘΑ για την κατασκευή «πρότυπου οικισμού» επ’ ωφελεία των στελεχών του Στρατού Ξηράς και των οικογενειών τους, με διαθεσιμότητα άνω των 200 διαμερισμάτων με τις απαραίτητες προδιαγραφές (ασφάλεια, οικείο περιβάλλον, αναγνωρισιμότητα, συγκέντρωση κλπ).

β) Η τωρινή συμφωνία, μετά την επαναδιαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ πέτυχε την παραχώρηση στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) ογδόντα τριών (83) διαμερισμάτων, κυριότητας του Δήμου Παύλου Μελά, για τα στελέχη και τις οικογένειες τους.

Συμπέρασμα. Αντί για 200 νεόδμητα σπίτια που θα φιλοξενούσαν 200 οικογένειες μόλις 83 οικογένειες θα μείνουν σε παλιά σπίτια.

Για αυτό λοιπόν και οι απόστρατοι της ΕΑΑΣ ζητούν την παλιά απόφαση.

Δείτε την ερώτηση

ΘΕΜΑ: Νέα συμφωνία παραχώρησης του στρατοπέδου «Παύλου Μελά» στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η Κυβέρνηση

Στην ανακοίνωση νέας συμφωνίας παραχώρησης του στρατοπέδου «Παύλου Μελά» στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Κυβέρνηση, στις 8 Μαρτίου, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η από το 2014 επικυρωμένη συμφωνία, που επέτυχε μετά από πολύμηνη προσπάθεια η προηγούμενη Κυβέρνηση σε συνεργασία με το Στρατό, την Εκκλησία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η νέα συμφωνία προβλέπει, εν γένει, την παραχώρηση σε φορείς της Θεσσαλονίκης του συνόλου της έκτασης του στρατοπέδου για ενενήντα εννέα (99) έτη, την παραχώρηση στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) ογδόντα τριών (83) διαμερισμάτων, κυριότητας του Δήμου Παύλου Μελά, για τα στελέχη και τις οικογένειες τους -παρότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε δεσμευτεί στη Βουλή για εκατό (100) διαμερίσματα- και τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στο χώρο του στρατοπέδου.

Τον Ιούλιο του 2016 είχε προηγηθεί η ψήφιση του Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/26.7.2016), όπου στο Κεφάλαιο Γ προβλέπεται η Σύσταση Υπηρεσίας Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), ενώ στο άρθρο 13 ορίζεται ότι «Κατ’ εξαίρεση η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., μπορεί να συνομολογεί απευθείας με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όταν υποβάλλουν πλήρες βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο και οικονομοτεχνική μελέτη με σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και η συμφωνηθείσα αντιπαροχή αποτιμώμενη σε χρήμα δεν υπολείπεται του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό σύστημα, του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα από τη φορολογική αρχή».

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συμφωνία του 2014, προϊόν συνεργασίας των ΤΕΘΑ και ΓΕΣ, ως αρμοδίων φορέων του ΥΠΕΘΑ, και των φορέων της Θεσσαλονίκης (Δήμος Παύλου Μελά, Ιερά Μητρόπολη Νεάπολης & Σταυρούπολης κλπ) δεν ετέθη ποτέ σε εφαρμογή από την παρούσα Κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι είχε γίνει αποδεκτή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά και είχε επικυρωθεί (τον Αύγουστο 2014) με σχετική απόφαση από την Διοικητική Επιτροπή του ΤΕΘΑ.

Η εν λόγω συμφωνία προέβλεπε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με τις προϋποθέσεις και τους όρους για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης εκ των 344 στρεμμάτων του στρατοπέδου για σαράντα εννέα (49) έτη στον Δήμο Παύλου Μελά, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

 • Να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες πολεοδόμησης 53 στρεμμάτων υπέρ του ΤΕΘΑ για την κατασκευή «πρότυπου οικισμού» επ’ ωφελεία των στελεχών του Στρατού Ξηράς και των οικογενειών τους, με διαθεσιμότητα άνω των 200 διαμερισμάτων με τις απαραίτητες προδιαγραφές (ασφάλεια, οικείο περιβάλλον, αναγνωρισιμότητα, συγκέντρωση κλπ).
 • Να αναπτύξει στην παραχωρούμενη έκταση κοινωνικές, πολιτιστικές και κοινωφελείς δομές και χρήσεις επ’ ωφελεία των πολιτών του Δήμου και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας με τις ηπιότερες δυνατόν υποδομές.
 • Να κηρύξει διατηρητέα τα υπάρχοντα κτίρια, να τα συντηρήσει και επαναχρησιμοποιήσει σε συνεργασία με τις υπηρεσίες αρχαιοτήτων και λοιπά Υπουργεία.
 • Να αποδίδει ποσοστό των κερδών που θα εισπράττει από κάθε εμπορική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί στην παραχωρούμενη έκταση (υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων, συνεδριακό κέντρο, χώροι εστίασης κλπ) στα πλαίσια μιας αμοιβαίας επωφελούς συμφωνίας.

Επιπρόσθετα, στην παραπάνω συμφωνία προβλέπονταν η παραχώρηση κατά χρήση του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος βρίσκεται εντός του στρατοπέδου, με τον περιβάλλοντα χώρο έκτασης οκτώ (8) περίπου στρεμμάτων στην Ιερά Μητρόπολη Νεάπολης & Σταυρούπολης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συμφωνία του 2014 θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής για τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής και τα στελέχη του Στρατού σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, αλλά και για τη Στρατιωτική Υπηρεσία, καθώς αναμένονταν αύξηση των εσόδων του ΤΕΘΑ. Πλέον αυτών, πρέπει να τονιστεί και η συμβολική σημασία της συμφωνίας καθόσον σηματοδότησε την άριστη συνεργασία των βασικών θεσμών της Ελληνικής Πολιτείας (Στρατός – Εκκλησία – Τοπική Αυτοδιοίκηση).

Συνεπώς, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 1. Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν προχώρησε στην υλοποίηση της συμφωνίας του 2014;
 2. Ποιοι είναι αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του στρατοπέδου;
 3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εξαγγελθείσας συμφωνίας;
 4. Υπέβαλλε ή πρόκειται να υποβάλλει ο Δήμος Παύλου Μελά πλήρες βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο και οικονομοτεχνική μελέτη με σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του Ν.4407/2016;
 5. Ποια είναι η ακριβής αντικειμενική αξία του ακινήτου, σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα ή τον νόμιμο προσδιορισμό της αρμόδιας φορολογικής αρχής, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η συμφωνηθείσα αντιπαροχή αποτιμώμενη σε χρήμα δεν υπολείπεται του 5% της αντικειμενικής αξίας;
 6. Ποια η αντικειμενική αξία των 83 διαμερισμάτων που θα παραχωρηθούν στο ΤΕΘΑ; Καλύπτει αυτή, ετησίως ως αντάλλαγμα, το εν λόγω 5%;
 7. Τα 83 διαμερίσματα πληρούν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές (παλαιότητα, στατικότητα, λειτουργικότητα) των απαιτήσεων που ισχύουν για τα στρατιωτικά οικήματα παγκοσμίως;
 8. Δεδομένου ότι τα 83 διαμερίσματα θα βρίσκονται διάσπαρτα στο Δήμο Παύλου Μελά, έχει υπολογιστεί το κόστος διαχείρισης αυτών από το ΤΕΘΑ;
 9. Ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής του ΤΕΘΑ σε κάθε εμπορική δραστηριότητα που θα αναπτύξει ο Δήμος στην παραχωρούμενη έκταση, προκειμένου να αυξήσει διαχρονικά τα έσοδα του και να χρηματοδοτήσει δράσεις στο πλαίσιο της αποστολής του;
 10. Δεδομένης της έκτασης του πάρκου, με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι ο Δήμος θα δύναται να ανταποκριθεί οικονομικώς στη συντήρησή του, αλλά και στην παροχή του απαραίτητου για τη λειτουργία του στελεχιακού δυναμικού;
 11. Με ποιον τρόπο θα κατοχυρωθεί θεσμικά η διατήρηση του χαρακτήρα της έκτασης ως Μητροπολιτικό πάρκο και των υπόλοιπων πολεοδομικών ρυθμίσεων;

Ταυτόχρονα, αιτούμαστε την κατάθεση στο Σώμα:

 1. Του Πρακτικού Συμφωνίας Παραχώρησης.
 2. Των εγγράφων από τα οποία προκύπτει η αντικειμενική αξία της παραχωρούμενης έκτασης και η αντικειμενική αξία των 83 διαμερισμάτων που χορηγεί ο Δήμος ως αντάλλαγμα.
 3. Της έγκρισης του Συμβουλίου Άμυνας (ΣΑΜ), εφόσον υφίσταται.

 

Την ερώτηση κατέθεσαν ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Τομεάρχης Άμυνας, Άδωνις Γεωργιάδης, μαζί τον Βουλευτή Έβρου και Αναπλ. Τομεάρχη Άμυνας της ΝΔ, Αναστάσιο Δημοσχάκη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ