Τακτικές Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων 2022

Τακτικές Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων 2022

Τακτικές Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων 2022

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2022-2023, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμ. 45/Σ.6/2022 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Διατηρητέων Συνταγματαρχών:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πετράκη Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:48500
(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χωριανόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:48574
(3) Πεζικού Παπαστάμου Κωνσταντίνου του Χαράλαμπου ΑΜ:48579
(4) Μηχανικού Δημητρέλη Ευαγγέλου του Ανδρέα ΑΜ:48592
(5) Αεροπορίας Στρατού Σταμνά Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:48601
(6) Πεζικού Στάικου Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:48613
(7) Πεζικού Μητσέα Στυλιανού του Γεωργίου ΑΜ:48627
(8) Πεζικού Καπερώνη Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:48632
(9) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βαρελά Βασιλείου του Χρήστου ΑΜ:48634
(10) Διαβιβάσεων Μπόσινα Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:48636
(11) Πεζικού Σίμου Στέφανου του Γεωργίου ΑΜ:48801
(12) Πεζικού Σταθαράκου Σαράντη του Νικολάου ΑΜ:48986
(13) Πεζικού Ελευθεριάδη Ανέστη του Νικολάου ΑΜ:49004
(14) Πεζικού Δασκαλάκη Πέτρου του Παναγιώτη ΑΜ:49005
(15) Πυροβολικού Βουδρισλή Αθανασίου του Αλεξάνδρου ΑΜ:49011
(16) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μουντοκαλάκη Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:49012
(17) Πυροβολικού Δημητράκου Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:49014
(18) Αεροπορίας Στρατού Οικονόμου Ελευθερίου του Βασιλείου ΑΜ:49015
(19) Αεροπορίας Στρατού Κίτσου Σπυρίδωνα του Δημητρίου ΑΜ:49017
(20) Αεροπορίας Στρατού Ρούσσινου Θεοφάνη-Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ:49018
(21) Πεζικού Μητρούτσικου Ευαγγέλου του Γεωργίου ΑΜ:49020
(22) Διαβιβάσεων Νικόπουλου Φωτίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:49023
(23) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βάσιου Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:49027
(24) Πυροβολικού Μαυρομανωλάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ ΑΜ:49030
(25) Πεζικού Παπαγεωργίου Γεωργίου του Θεοφάνη ΑΜ:49031
(26) Πεζικού Γκιουζέπα Δημητρίου του Αστέριου ΑΜ:49035
(27) Διαβιβάσεων Μπουτζικούδη Μιχαήλ του Ιωάννη ΑΜ:49038
(28) Μηχανικού Γαλλιού Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:49040
(29) Αεροπορίας Στρατού Μπινιατίδη Νικολάου του Δημητρίου ΑΜ:49042
(30) Πυροβολικού Καζάκη Χρήστου του Ηλία ΑΜ:49044
(31) Πεζικού Κολόβη Ευαγγέλου του Ιωάννη ΑΜ:49046
(32) Πεζικού Καραγκούνη Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:49048
(33) Μηχανικού Σταντίδη Δημητρίου του Ελευθερίου ΑΜ:49053
(34) Διαβιβάσεων Κιούση Βασιλείου του Κωνσταντίνου ΑΜ:49054
(35) Πυροβολικού Φραγκάκη Νεκταρίου του Εμμανουήλ ΑΜ:49055
(36) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Λαζάρου Γεωργίου του Ευαγγέλου ΑΜ:49056
(37) Πυροβολικού Ραδίτση Αλεξάνδρου του Άγγελου ΑΜ:49057
(38) Πεζικού Λιόντου Παναγιώτη του Σπυρίδωνα ΑΜ:49062
(39) Πεζικού Παππά Γεωργίου του Σωτηρίου ΑΜ:49064
(40) Πεζικού Σαλίβερου Σπυρίδωνα του Μιχαήλ ΑΜ:49065
(41) Πεζικού Πινάκη Ελευθερίου του Αντωνίου ΑΜ:49066
(42) Αεροπορίας Στρατού Βαργεμέζη Νέστορα του Προδρόμου ΑΜ:49067
(43) Διαβιβάσεων Υπηρεσίας Γραφείου Αλεξανδράκη Μιχαήλ του Χαράλαμπου ΑΜ:49068
(44) Πυροβολικού Καραγκιαούρη Γεωργίου του Μιχαήλ ΑΜ:49073
(45) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μητρόπουλου Ξενοφώντα του Δημητρίου ΑΜ:49079
(46) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πασχάλη Χριστοφόρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:49080
(47) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καρέλη Δημητρίου του Αντωνίου ΑΜ:49081
(48) Πεζικού Κλαουράκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ ΑΜ:49082
(49) Πυροβολικού Τσεκρέκου Παρασκευά του Ανδριανού ΑΜ:49085
(50) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ψαρομιχαλάκη Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ:49089
(51) Πεζικού Παπουτσάκη Ιωάννη του Ιωάννη ΑΜ:49091
(52) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κρίτση Κοσμά του Κωνσταντίνου ΑΜ:49092
(53) Πεζικού Σοφικίτη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:49097
(54) Μηχανικού Υπηρεσίας Γραφείου Σπυρόπουλου Παναγιώτη του Βασιλείου ΑΜ:49100
(55) Πυροβολικού Δελήβεη Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:49101
(56) Πυροβολικού Μαθιού Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:49102
(57) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιολτζόπουλου Σπυρίδωνα του Δημητρίου ΑΜ:49108
(58) Μηχανικού Χατζηαλεξανδρή Αλεξάνδρου του Γεωργίου ΑΜ:49114
(59) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραλή Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:49117
(60) Πυροβολικού Σταματάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ ΑΜ:49120
(61) Πεζικού Βασιλειάδη Αθανασίου του Παύλου ΑΜ:49123
(62) Πεζικού Μαρτίδη Κλεόνικου του Σάββα ΑΜ:49124
(63) Αεροπορίας Στρατού Ελαφράς Υπηρεσίας Φιλιππάτου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:49126
(64) Πυροβολικού Κελιαφάνου Ιωάννη του Αποστόλου ΑΜ:49131
(65) Πυροβολικού Γιοβανούδη Νικολάου του Μόσχου ΑΜ:49132
(66) Πεζικού Λαγογιάννη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:49136
(67) Πεζικού Κοκκινίδη Ευσταθίου του Σοφοκλή ΑΜ:49139
(68) Πυροβολικού Θεολόγου Ευριπίδη του Χρήστου ΑΜ:49146
(69) Ιππικού Τεθωρακισμένων Θεοδοσίου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:49157
(70) Μηχανικού Οικονόμου Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:49159
(71) Πυροβολικού Αδαμίδη Θωμά του Νικολάου ΑΜ:49161
(72) Πεζικού Παπαγεωργίου Σπυρίδωνα του Γεωργίου ΑΜ:49170
(73) Πυροβολικού Φωτιάδη Πέτρου του Χρήστου ΑΜ:49171
(74) Διαβιβάσεων Τσιμπούρα Αντωνίου του Αθανασίου ΑΜ:49174
(75) Πυροβολικού Ζουμπανιώτη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:49178
(76) Πεζικού Αγγελόπουλου Ευθυμίου του Παναγιώτη ΑΜ:49181
(77) Πεζικού Τίνανα Στυλιανού του Πασχάλη ΑΜ:49183
(78) Πυροβολικού Συρλαντζή Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:49191
(79) Πεζικού Σπανουδάκη Κωνσταντίνου του Χαρίδημου ΑΜ:49192
(80) Πεζικού Ελευθεριάδη Θεοδώρου του Χαράλαμπου ΑΜ:49196
(81) Πεζικού Τσιλιμπάρη Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:49200
(82) Πεζικού Παρασκευόπουλου Δημητρίου του Αναστασίου ΑΜ:49201
(83) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κακοσαίου Ευαγγέλου του Δημητρίου ΑΜ:49204
(84) Πεζικού Μάνου Τηλέμαχου-Δημητρίου του Λαζάρου ΑΜ:49205
(85) Πεζικού Αμασιαλίδη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ΑΜ:49208
(86) Αεροπορίας Στρατού Γούση Χαράλαμπου του Χρήστου ΑΜ:49215
(87) Μηχανικού Βιτσαξάκη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:48577

β. Διατηρητέου Συνταγματάρχη Μηχανικού Eλαφράς Υπηρεσίας Θωμόπουλου Δρακούλη του Δημητρίου ΑΜ:49115, ο οποίος διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής του.

γ. Διατηρητέων Συνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων:

(1) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Βιτωράκη Χαριλάου του Ιωάννη ΑΜ:46674
(2) Πεζικού Κυρατσάκη Χρήστου του Ιωάννη ΑΜ:46686
(3) Μηχανικού Οικονομίδη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:46694
(4) Πυροβολικού Γκόλνα Αναστασίου του Ιωάννη ΑΜ:46733
(5) Πυροβολικού Ζήση Χρήστου του Σωκράτη ΑΜ:46746
(6) Πεζικού Γιαγλή Δημητρίου του Αριστοτέλη ΑΜ:46767
(7) Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Φλώρου Δημητρίου του Λεωνίδα ΑΜ:46761
(8) Πεζικού Τουζόπουλου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ΑΜ:46774
(9) Αεροπορίας Στρατού Μπουγάδη Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:46781
(10) Πεζικού Χαμεζόπουλου Κωνσταντίνου του Σάββα ΑΜ:47241
(11) Πεζικού Πολυχρονίδη Θεοδώρου του Αλεξάνδρου ΑΜ:47257
(12) Πεζικού Χονδρουδάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:47258
(13) Πεζικού Αγγελάκη Ιωάννη του Λύσανδρου ΑΜ:47270
(14) Πεζικού Παναγιωτόπουλου Χρήστου του Αναστασίου ΑΜ:47300
(15) Πεζικού Μπαζιώτη Σπυρίδωνα του Βασιλείου ΑΜ:47307
(16) Πεζικού Φρύσσα Αποστόλου του Σάββα ΑΜ:47327
(17) Πεζικού Αραμπατζή Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:47351
(18) Πεζικού Τζανετάκη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:47365
(19) Πεζικού Χατζημητάκου Δημητρίου του Διογένη ΑΜ:47383
(20) Πυροβολικού Κώτση Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:47387
(21) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τσαούση Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:47413
(22) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Βούζα Δημητρίου του Ευαγγέλου ΑΜ:47264
(23) Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Ιωακειμίδη Φωτίου του Κομίνη ΑΜ:47816
(24) Πυροβολικού Ζαφειρέλη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:47822
(25) Πυροβολικού Κυριαζή Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:47842
(26) Μηχανικού Κουτσαντά Χρήστου του Θωμά ΑΜ:47852
(27) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Καρλή Ευαγγέλου του Βασιλείου ΑΜ:47867
(28) Αεροπορίας Στρατού Μαθιουδάκη Δημητρίου του Βασιλείου ΑΜ:47872
(29) Μηχανικού Λειβαδίτη Αριστοτέλη του Λουκά ΑΜ:47873
(30) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μανούση Στεφάνου του Σταύρου ΑΜ:47875
(31) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μόσχου Παναγιώτη του Νικολάου ΑΜ:47896
(32) Πεζικού Βλάχου Αλεξάνδρου του Παναγιώτη ΑΜ:47902
(33) Πυροβολικού Κώτση Ευσταθίου του Χρήστου ΑΜ:47926
(34) Πεζικού Ανδρεάδη Παναγιώτη του Μιχαήλ ΑΜ:47955
(35) Πυροβολικού Ζιώρη Ιωάννη του Πέτρου ΑΜ:48434
(36) Πυροβολικού Τούντα Αθανασίου του Νικολάου ΑΜ:48446
(37) Πυροβολικού Μέρα Γεωργίου του Στεργίου ΑΜ:48499
(38) Πεζικού Χάρδα Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:48624
(39) Πεζικού Τσαγκαρόπουλου Σταματίου του Γεωργίου ΑΜ:48630
(40) Πυροβολικού Χαρατσή Παναγιώτη του Νικολάου ΑΜ:48639
(41) Αεροπορίας Στρατού Δράκου Σπυρίδωνα του Δημητρίου ΑΜ:48679
(42) Πεζικού Παππά Μηνά του Βασιλείου ΑΜ:48641
(43) Πεζικού Ασμάνη Γρηγορίου του Ιωάννη ΑΜ:49050
(44) Πεζικού Σταυρόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:49166
(45) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κοτσαγιαννίδη Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:49187
(46) Ιππικού Τεθωρακισμένων Υπηρεσίας Γραφείου Μπονώτη Αλεξάνδρου-Κωνσταντίνου του Αποστόλου ΑΜ:49202

δ. Μη διατηρητέων Συνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων:

(1) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κοντογιάννη Αλεξάνδρου του Ευστρατίου ΑΜ:46834
(2) Μηχανικού Παναγιωτόπουλου Γεωργίου του Μιχαήλ ΑΜ:47373
(3) Πεζικού Συμσίρη Παναγιώτη του Διομήδη ΑΜ:47827
(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναγνωστόπουλου Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:48484
(5) Πεζικού Προδρόμου Χαράλαμπου του Αντωνίου ΑΜ:48554
(6) Πυροβολικού Μπαντή Αθανασίου του Δημοσθένη ΑΜ:48615
(7) Πεζικού Πάγκαλου Δημητρίου του Μιχαήλ ΑΜ:49107

ε. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών:

(1) Πυροβολικού Δημόπουλου Παναγιώτη του Δαμιανού ΑΜ:48482
(2) Πεζικού Καλτσουκαλά Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:48491
(3) Πυροβολικού Ακριώτη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:48551
(4) Μηχανικού Σπαρή Εμμανουήλ του Αθανασίου ΑΜ:48564
(5) Πυροβολικού Κουτρουλάκη Δημητρίου του Σταματίου ΑΜ:48567
(6) Πυροβολικού Παλαιολόγου Μιχαήλ του Ακίνδυνου ΑΜ:48597
(7) Πεζικού Ντίλιου Ευαγγέλου του Βασιλείου ΑΜ:48648
(8) Μηχανικού Βασιλείου Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:48800
(9) Πυροβολικού Γουγούση Δήμου του Δημητρίου ΑΜ:48999
(10) Πυροβολικού Κουσουντίδη Αργυρίου του Δημητρίου ΑΜ:49045
(11) Πυροβολικού Μποχώρη Τριαντάφυλλου του Γεωργίου ΑΜ:49059
(12) Πυροβολικού Τσιάλη Αποστόλου του Γεωργίου ΑΜ:49074
(13) Πεζικού Φωτόπουλου Βασιλείου του Άγγελου ΑΜ:49127
(14) Πυροβολικού Δήμου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:49167

2. Προάγονται σε Ταξίαρχοι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ. 1400/1973, τις παρ. 4στ(1) και 5ε του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Συνταγματάρχες Εκτός Οργανικών Θέσεων που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2022-2023 ως μη διατηρητέοι:

α. Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κοντογιάννης Αλέξανδρος του Ευστρατίου ΑΜ:46834
β. Μηχανικού Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Μιχαήλ ΑΜ:47373
γ. Πεζικού Συμσίρης Παναγιώτης του Διομήδη ΑΜ:47827
δ. Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναγνωστόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη ΑΜ:48484
ε. Πεζικού Προδρόμου Χαράλαμπος του Αντωνίου ΑΜ:48554
στ. Πυροβολικού Μπαντής Αθανάσιος του Δημοσθένη ΑΜ:48615
ζ. Πεζικού Πάγκαλος Δημήτριος του Μιχαήλ ΑΜ:49107

 


Μείνετε ενημερωμένοι για τις Κρίσεις Αξιωματικών ΕΔ 2022:

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


 

armynow.gr google news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ