prolipsis

CaptureΟ Ευάγγελος Γαβρίλης γεννήθηκε στο Άργος – Αργολίδος το 1963. Κατατάχθηκε στην Σχολή Ευελπίδων το 1982 και αποφοίτησε το 1986 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού του Πεζικού. Το 2017 κρίνεται αδόκιμα σε αποστρατεία ως Ταξίαρχος, επανακρίνεται το 2018 και τελικά λαμβάνει τον αποστρατευτικό βαθμό του Υποστρατήγου.

Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας, φοίτησε σε όλες τις προβλεπόμενες επιμορφώσεις  του Στρατού  και ειδικότερα στη(ν):

 • Σχολή Πεζικού
 • Σχολή Επιτελών
 • Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου
 • Ανωτάτη Σχολή Εθνικής Αμύνης

Θέσεις στις οποίες διετέλεσε κατά την στρατιωτική του καριέρα  :

 • Υποδιοικητής στη Στρατιωτική Διοίκηση Λήμνου.
 • Διευθυντής Διοικητικής Υποστήριξης στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
 • Διοικητής Μ/Κ Τάγματος Πεζικού &Νέας δομής στο Βόρειο Έβρο.
 • Διοικητής Τάγματος Ευελπίδων.
 • Υποδιοικητής Επιλαρχίας Υποστηρίξεως στον Έβρο.
 • Εκπαιδευτής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
 • Εκπαιδευτής στη Σχολή Πεζικού.
 • Επιτελής στο ΓΕΣ και σε Μείζονες Σχηματισμούς

 

Οι παραπάνω θέσεις αποτελούν την σημειολογία μιας εξελικτικής πορείας που εργασιακά καταδεικνύει  :

α.      Την ευρεία διοικητική και επιτελική του πείρα, πείρα με ιδιαίτερες δεξιότητες που είχαν ως αποτέλεσμα, η ιεραρχία του ΓΕΣ, να του εμπιστευτεί την Διοίκηση καθώς και την στρατιωτική αγωγή/παιδεία του 1ου Τάγματος Ευελπίδων για αρκετά χρόνια.

β.      Την πραξιακή του προσφορά στον Στρατό που αποτιμάται από τα πρώτα χρόνια της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας, αφού από πολύ νωρίς, σε βαθμό υπολοχαγού/λοχαγού, τοποθετείται ως εκπαιδευτής στη Σχολή Ευελπίδων καθώς και στη Σχολή Πεζικού.

γ.      Την άκρως επιτυχημένη Διοίκηση Μονάδος, στο Λαγό Διδυμοτείχου (Έβρου) και για την οποία διοίκηση, έλαβε «συγχαρητήρια» από τους προϊσταμένους του.

            ε.      Tα εξόχως ευμενή στοιχεία, όλων των Εκθέσεων Αξιολογήσεων, στον εργασιακό του τομέα.

στ.    Τα συγχαρητήρια, από τον Αρχηγό ΓΕΣ, όταν υπηρετούσε στον βαθμό του Συνταγματάρχη, ως Διευθυντής Διοικητικής Υποστήριξης στη Σχολή Ευελπίδων.

Έχει τιμηθεί με τα παρακάτω μετάλλια και παράσημα:

Χρυσό Σταυρό Τιμής.

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β Τάξης.

Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Β Τάξης.

Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα

Επιτελούς Β Τάξης.

Στην ακαδημαϊκή του πορεία  σταχυολογούνται ορισμένα καταληκτικά μονοπάτια  όπως:

Γνώσης:

Πτυχιούχος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Πτυχιούχος Παιδαγωγός (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ).

Πτυχιούχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (master). Τίτλος σπουδών από τη ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) με ειδίκευση: Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Πτυχιούχος Στρατηγικών Σπουδών. Τίτλος σπουδών από την Ανωτάτη Σχολή Εθνικής Αμύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Απόφοιτος Επιμορφωτικού κύκλου σεμιναρίων με θέμα: ΄΄Οργανωσιακή Συμπεριφορά – Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων΄΄ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ).

Εμπειρίας:

Διαλέκτης σε Σεμιναριακά μαθήματα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΨΥΧΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

Διαλέκτης σε Σεμιναριακά μαθήματα καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης με ειδίκευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ( Φορέας διοργάνωσης το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ).

Διαλέκτης-Εμψυχωτής (πραξιακή εφαρμογή) των σεμιναριακών μαθημάτων της εφαρμοσμένης Ψυχολογικής θεωρίας της ΄΄Ψυχοσύνθεσης΄΄.

Διαλέκτης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως βοηθός ειδικού επιστημονικού συνεργάτη σε γνωστικό αντικείμενο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Διαλέκτης του στρατιωτικού σχολείου εκπαιδευτών καθώς και του I.S.D   { INSTRUCTION SYSTEM DEVELOP – Σχεδίαση Διδακτικών Συστημάτων} (Φορέας διοργάνωσης το ΓΕΣ/ΔΕΚΠ).

Επιστημονικής Δράσης :

Έλαβε μέρος σε συνέδρια όπου παρουσίασε εργασίες και ανακοινώσεις του επιστημονικού του ενδιαφέροντος .

Έλαβε μέρος σε Ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου Εκπαιδευτικών Ερευνών (Κ.Ε.Ε.)

Υπήρξε επιστημονικός  συνεργάτης της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ι  ΠΕΙΡΑΙΑ.

Διατέλεσε ενεργό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοσύνθεσης του Assagioli .

Υπήρξε μέλος και εμψυχωτής, στην συμβουλευτική θεματική ενότητα «προσωπικές  αποταυτίσεις», στο πραξιακό μέρος αυτής, της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοσύνθεσης .

Είναι μελετητής και ερευνητής του επιστημονικού κύκλου της θεωρίας της ΘΕΛΗΣΗΣ.

Την παρούσα χρονική περίοδο, παρακολουθεί ένα στοχευμένο σεμινάριο 2 μηνών, με τίτλο: «Αγχώδεις διαταραχές, τρόποι αντιμετώπισης και θεραπεία»

Συγγραφής :

Στο συγγραφικό του έργο, καταγράφονται μελέτες που αφορούν την εργασιακή ψυχική υγεία και θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού – συμβουλευτικής υποστήριξης (όπως μελέτες για την επαγγελματική εξουθένωση, κόπωση , εργασιακό άγχος κ.λ.π)

Δημοσίευσε και συνεχίζει να δημοσιεύει άρθρα, γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, με στοχοθεσία τις αξιακές ψυχοκοινωνιολογικές προσεγγίσεις που υπηρέτησε και υπηρετεί.

Ενασχόλησης :

Συνεργάζεται με την ιστοσελίδα ArmyNow.net, σε μια διαδραστική συμβουλευτική επικοινωνία, με άτομα που προβληματίζονται, επιθυμούν την προσωπική ευεξία και την ψυχοσυνθετική τους υγεία, στο πρόγραμμα : «Θέληση, εργασιακές επιλογές και ψυχοκοινωνική υγεία»

Συμπληρώνοντας την ολιστική προσωπογραφία του Ευάγγελου Π. Γαβρίλη αξίζει να αναφερθεί, ότι γνωρίζει αγγλικά είναι παντρεμένος με την δασκάλα Ρήγα Γεωργία και έχει 2 γιούς, τον Παναγιώτη-Ραφαήλ και τον Βασίλειο-Ειρηναίο.

Capture
armynow.gr google news