Ωράριο στρατιωτικών: Πόσους μισθούς «κόβει» το μνημόνιο

Ωράριο στρατιωτικών: Το νέο μνημόνιο της κυβέρνησης που θα ψηφίσει η κυβερνητική πλειοψηφία πλήττει πολλαπλά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η πρόβλεψη για κατάργηση του ωραρίου των στρατιωτικών στο νέο μνημόνο σημαίνει πλέον την θεσμοθετημένη δωρεάν εργασία από πλευράς των στελεχών η οποία προφανώς αποτιμάται σε πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ στην διάρκεια του εργασιακού βίου του κάθε στελέχους.

Ο πρόεδρος της ΕΣΠΕΘ, Σ. Κουκουράβας κατέγραψε όλα τα δικαιώματα που χάνουν οι στρατιωτικοί σημειώνοντας πως υπάρχει και οικονομική απώλεια μόνο για τους στρατιωτικούς.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει:

Μελετώντας το σχέδιο νόμου για το νέο μισθολόγιο, διαπιστώνεται ότι ευλόγως και ορθώς, ο νομοθέτης προέβλεψε ανάλογες ρυθμίσεις για την, κατ’ ελάχιστο, υλική αποζημίωση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας για την υπερωριακή εργασία που παρέχουν παγίως στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρησιακής δραστηριότητά τους (επίδομα εργασίας πέραν του 5ημέρου και αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση).

 
Άραγε γιατί δεν έγινε ανάλογη πρόβλεψη, για ανάλογες ρυθμίσεις, για τους στρατιωτικούς; 

Δείτε όλη την επιστολή του προέδρου της ΕΣΠΕΘ

 
 

ΠΡΟΣ : Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους Περιφέρειας Θεσσαλίας

 

Αξιότιμοι Κύριοι/ες Βουλευτές,

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων για τις επικείμενες νέες ρυθμίσεις του μισθολογίου των στρατιωτικών, εφόσον η κυβέρνηση απροκάλυπτα απέρριψε τη δημόσια διαβούλευση, δια της παρούσης θα σας αναδείξω μια εκ των σημαντικότερων παραλήψεων του προς ψήφιση νομοσχεδίου, η οποία έγκειται στην παράλειψη καθιέρωσης αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόλησή μας, καθότι οι στρατιωτικοί είναι οι μόνοι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένων των Σωμάτων Ασφαλείας) που εξαιρούνται της καταβολής αποζημίωσης, για την πέραν του ωραρίου εργασία («κανόνας» για το λειτούργημα του στρατιωτικού), για την παροχή εργασίας πέραν του 5ημέρου, καθώς και τη νυκτερινή απασχόληση.

Τα διαλαμβανόμενα στην εισηγητική έκθεση και στο κύριο μέρος του σχεδίου νόμου (άρθρο 127) σχετικά με το Επίδομα Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας, απάδουν κάθε σοβαρού σχολιασμού, αφού αντίκεινται σε κάθε έννοια Κράτους Δικαίου και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις Συνταγματικές επιταγές.
 

Προσπαθούν, μια άθλια πράγματι προσπάθεια, χωρίς νομικά ερείσματα και επιχειρήματα να καθιερώσει απασχόληση ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή πέραν αυτού αδιακρίτως. Επιστροφή στον μεσαίωνα εν ολίγοις. Ας ξανοιχτούν λοιπόν μεσοπέλαγα οι νέες «γαλέρες» αυθαιρεσίας και καθεστωτισμού!

Αυτά πρεσβεύει η δημοκρατική ευαισθησία και ο ιδεολογικός πολιτισμός της κυβέρνησης;

Αν ναι, να μας το πείτε ξεκάθαρα. Αν πάλι όχι, θα έπρεπε ήδη από χθες να έχουν απομακρυνθεί οι εμπνευστές αυτής της άθλιας διατύπωσης που ανατρέπει ευθέως τις εργασιακές κατακτήσεις, όχι των στρατιωτικών, αλλά κάθε εργαζομένου σε οποιοδήποτε τομέα. Πρόκειται για ευθεία προσβολή του δημοκρατικού ιδεώδους!

Το εν λόγω επίδομα, δεν μπορεί δήθεν να καλύπτει την εργασία πέραν του ωραρίου, εφόσον δεν απασχολούνται όλοι οι συνάδελφοι υπερωριακά και όσοι απασχολούνται δεν εμπλέκονται φυσικά στην ίδια έκταση.

Η ιδιαιτερότητα των συνθηκών εργασίας απορρέει, με βάση τις νομολογίες ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας,έμμεσα από την ιδιαίτερης σημασίας της εκ του Συντάγματος (άρθρο 45) αποστολής των ΕΔ, ως αρχή που εγγυάται την αποτελεσματική εκπλήρωση της κρατικής αποστολής του και «ως αντιστάθμισμα για τις ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης του καθήκοντός του».
 

Η ιδιάζουσα σημασία της αποστολής των ΕΔ, εξάλλου, δικαιολογεί και τις συνταγματικές απαγορεύσεις και τους ειδικούς περιορισμούς των ατομικών τους δικαιωμάτων (παρ. 2 άρθρου 23 και παρ. 3 άρθρου 29). Κατ΄ αυτό τον τρόπο επιβάλλεται η παροχή εκ μέρους της Πολιτείας μια πρόσθετη θε­σμική εγγύηση (Επίδομα Ειδικών Συνθηκών) για την αποτελε­σματική εκπλήρωση των καθη­κόντων τους ενισχύοντας το ηθικό και αυξάνοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα, ικανότητα και το αξιό­μαχο των ΕΔ. Αυτά για να μπαίνουν ορισμένα πράγματα σε τάξη, βάσει νόμων και λογικής.

Συνοπτικά, σύμφωνα με τα (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) σχετικά, τα στελέχη των ΕΔ απώλεσαν, μεσοσταθμικά, έως και το 55% των αποδοχών τους, σε σχέση με αυτά που ελάμβαναν πριν την εφαρμογή των υπόψη ρυθμίσεων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των αποδοχών, ομολογουμένως όχι μόνο των στρατιωτικών. Σε αυτό το σημείο οφείλω να διευκρινίσω προς άρση πάσας παρεξήγησης ότι, δεν είμαστε ο μοναδικός κλάδος εργαζομένων που θίχτηκε από τις περικοπές, οι οποίες έγιναν εξαρχής με προχειρότητα, χωρίς σχέδιο και με δεδομένο ότι, αναμφίβολα ο κλάδος μας θεωρείται διαχρονικά από την εκάστοτε κυβέρνηση ως ο αδύναμος κρίκος, αφενός λόγω άκαιρης ιδεοληψίας και αφετέρου διότι δεν του παρέχεται θεσμικά η δυνατότητα του «απεργείν» (απολύτως ορθώς) και του «συνδικαλίζειν» (μέχρι πρόσφατα), ώστε να παρέμβει δυναμικά και αποτελεσματικά για να επηρεάσει εξελίξεις.
 

Επιπλέον με τις διατάξεις του άρθρου 51, του Ν.3205/2003, κανένα από τα χορηγούμενα, επιδόματα, τα οποία με το νομοσχέδιο καταργούνται, δεν χαρακτηρίζεται -ούτε αιτιολογείται- ως αποζημίωση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας, ή ως αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου.

Στο άρθρο 7, της (η) σχετικής ΥΑ (ΦΕΚ Β 1139), καθορίζεται ρητά ότι: «Οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές, δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας».

Στην υπόψη ΥΑ δεν αναφέρεται πουθενά ότι η 8ωρη απαλλαγή δίνεται αντί καταβολής της προβλεπόμενης χρηματικής αποζημίωσης που δικαιούται ο εργαζόμενος στρατιωτικός, λόγω υπερωριακής και νυκτερινής απασχόλησης (16 πρόσθετων εργατοωρών).

Συναφώς με τα παραπάνω, σημειώνεται ότι με βάση το Π.Δ 88/1999, το οποίο τροποποιήθηκε με το Π.Δ 76/2005 (άρθρο 3) και τα οποίο αφορά στην ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο, Ευρωπαϊκής οδηγίας, που δεν επιδέχεται επιλεκτικής εφαρμογής, καθορίζεται ρητά με γνώμονα την προστασία της υγείας του εργαζομένου αλλά και την γενικότερη απόδοση του στην υπηρεσία, ότι: «Για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δώδεκα (12) συνεχείς ώρες».
 

Ουσιαστικά, η Πολιτεία κάνει διάκριση σε μια συγκεκριμένη κατηγορία λειτουργών, του στενού κρατικού πυρήνα, τους οποίους υποχρεώνει να εργάζονται άνευ αποδοχών, παρά το εξοντωτικό ωράριο, πέραν των 8 ωρών ημερησίως. Περαιτέρω και συμφώνως των (β) και (ζ) όμοιων, για κάθε κατηγορία εργαζομένων, καθορίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες και οι προσαυξήσεις αμοιβών απασχόλησης για την νυκτερινή εργασία, καθώς και την απασχόλησή του πέραν του 5ημέρου (ήτοι Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες). Σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο καθώς επίσης και της ισχύουσας νομοθεσίας στην χώρα μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μη πληρωμή των υπερωριών είναι καταφανής αδικία.

Στο Σύνταγμα της Ελλάδος και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ. 1 ορίζεται σαφώς ότι: «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».

Μελετώντας το σχέδιο νόμου για το νέο μισθολόγιο, διαπιστώνεται ότι ευλόγως και ορθώς, ο νομοθέτης προέβλεψε ανάλογες ρυθμίσεις για την, κατ’ ελάχιστο, υλική αποζημίωση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας για την υπερωριακή εργασία που παρέχουν παγίως στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρησιακής δραστηριότητά τους (επίδομα εργασίας πέραν του 5ημέρου και αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση). Άραγε γιατί δεν έγινε ανάλογη πρόβλεψη, για ανάλογες ρυθμίσεις, για τους στρατιωτικούς;

Παράλληλα, διαφαίνονται ή διακρίνονται αν προτιμάτε και ορισμένα «ταξικά» χαρακτηριστικά, τα οποία δεν πρέπει να διαφεύγουν της αντίληψής μας, αλλά δεν είναι της παρούσης ο σχολιασμός του φαινομένου αυτού (κάποιοι υψηλόβαθμοι φέρεται ότι θα λάβουν αυξημένες αποδοχές, όταν εκκρεμεί επί 3ετία η χορήγηση του υπόλοιπου 50% των αναδρομικών για την πλήρη συμμόρφωση της Πολιτείας στις αποφάσεις του ΣτΕ). Σε κάθε περίπτωση το μέσο και χαμηλόβαθμο προσωπικό των ΕΔ δεν μπορεί και δεν είναι ευχαριστημένο με το νέο μισθολόγιο, έτσι όπως διαμορφώνεται και το οποίο θα περιέχει μειώσεις, τουλάχιστον σε ονομαστικό επίπεδο για τους περισσοτέρους.

Διερμηνεύοντας τα συναισθήματα των μελών μας και τον αντίκτυπο που έχει δημιουργηθεί στον ψυχισμό των συναδέλφων, είναι σαφές ότι κυριαρχεί εύλογα η αγωνία και η απογοήτευση για πολλοστή φορά καθώς, πέραν των άλλων, γίνεται από όλους αντιληπτό ότι η προσωπική διαφορά, που φέρεται ότι θα θεσπιστεί, δεν εμπίπτει στις συντάξιμες αποδοχές και συνεπώς επί αυτής δε διενεργούνται κρατήσεις, ούτε για κύρια σύνταξη ούτε για τα ΜΤΣ – ΕΚΟΕΜΣ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τόσο για τη σύνταξη του εργαζόμενου συναδέλφου, όσο και για τη βιωσιμότητα των Ταμείων.
 

Η κυβέρνηση που με περισσή αυταρέσκεια ταυτιζόταν, κατά τα λεγόμενα εκπροσώπων της, με το κάθε γράμμα του Συντάγματος, σήμερα όμως οι ίδιοι επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ανοχή στην κατάφωρη παραβίαση βασικών αρχών του, κατά την παραγωγή νομοθετικού έργου επί θεμάτων που αφορούν στον κλάδο (ΕΔ και ΣΑ).

Οι πρακτικές αυτές της κυβέρνησης, ομολογουμένως όχι πρωτόγνωρες εκ μέρους της Πολιτείας, εγείρουν μείζον ηθικό θέμα. Η αντιφατική στάση της Πολιτείας έχει καταστήσει αντικειμενικά δύσκολη την οικονομική επιβίωση χιλιάδων συναδέλφων.

Ως Πρόεδρος της Ε.Σ.ΠΕ.Θ, διαφωνώ απερίφραστα με μεγάλο μέρος των διατάξεων του νομοσχεδίου, καθώς το περιεχόμενό τους υποβαθμίζει το κύρος μας ως κρατικών λειτουργών και συνάμα συνιστά μεγίστη ασέβεια στη μνήμη των δεκάδων συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του καθήκοντος, σε πολεμικές ή μη επιχειρήσεις και σε λοιπές δραστηριότητες των ΕΔ, καθώς επίσης έναντι όσων θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους καθημερινά για την διασφάλιση της Εθνικής μας ακεραιότητας, αλλά και όσων συνεισφέρουν αγόγγυστα καθημερινώς στο κοινωνικό σύνολο σε ανάλογες δράσεις ευθύνης (διακομιδές ασθενών, πυροσβέσεις, επιχειρήσεις έρευνας – διάσωσης, διαχείριση προσφυγικού ζητήματος κ.α).

Αξιότιμοι Κύριοι/ες Βουλευτές,

Παρακαλώ θερμά όλους τους εμπλεκόμενους όπως επανεξετάσετε το θέμα, με την ενδεδειγμένη σοβαρότητα, προκειμένου έστω την ύστατη αυτή στιγμή να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις σε θέματα, που ενώ έχουν ρυθμιστεί εδώ και δεκαετίες, συνεχίζουν δυστυχώς να απασχολούν τους συναδέλφους, γεγονός που εν έτη 2017 δεν αποτελεί τιμή για μια ευνομούμενη Πολιτεία, για ένα Κράτος Δικαίου.

 
 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ