Χακί Συνδικαλισμός: Η Ν.Δ. «γκάζωσε»

Χακί Συνδικαλισμός: Μια ερώτηση σε άλλο κλίμα από τις μάλλον υποτονικές ερωτήσεις που μας είχε συνηθίσει ως τωρα κατέθεσε η Ν.Δ. που δείχνει να «γκαζώνει».

Μένει βέβαια να δούμε αν τα «γκάζια» θα συνεχιστούν και για τα ατελείωτα προβλήματα των Στρατιωτικών που συνεχίζονται ακάθεκτα.

Δείτε τι αναφέρει η γραπτή Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την οποία κατέθεσαν ο Βουλευτής Έβρου και Αναπλ. Τομεάρχης Άμυνας της ΝΔ, Αναστάσιος Δημοσχάκης και ο Βουλευτής Α’ Αθηνών και Τομέαρχης Άμυνας της Ν Δ, Βασίλης Κικίλιας, σχετικά με την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών περί ακύρωσης της σύστασης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ).

«Με το άρθρο 26 του Ν.4494/2017, τροποποιήθηκε το άρθρο 30Γ του Ν.1264/1982, με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας των Νομικών Προσώπων που θα μπορούν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι θα λειτουργεί: (β. Μία Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων ενώσεων, ως δευτεροβάθμιο σωματείο, με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», μέλη της οποίας καθίστανται υποχρεωτικά μόνον οι πρωτοβάθμιες ενώσεις).

Μέχρι την έκδοση της 254/2018 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, λειτουργούσαν δύο (2) δευτεροβάθμιες «Πανελλήνιες Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών» με τους διακριτούς τίτλους ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ. Η εν λόγω λειτουργία των δύο αυτών Ομοσπονδιών είχε προκαλέσει μια δυσλειτουργία και ανωμαλία στην έκφραση και εκπροσώπηση των συμφερόντων εν ενεργεία στελεχών των ΕΔ, και τις έχει οδηγήσει στην Πολιτική Δικαιοσύνη, σχετικά με την νομιμότητα λειτουργίας τους.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης στην Βουλή των Ελλήνων του νόμου 4494/2017, όπου τόσο εσείς, όσο και ο κ. Βίτσας δεσμευτήκατε ότι θα σεβαστείτε την απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης στο θέμα της νομιμότητας εκπροσώπησης των εν ενεργεία στελεχών, μεταξύ των Ομοσπονδιών με διακριτούς τίτλους «ΠΟΕΣ» και «ΠΟΜΕΝΣ».

Με το άρθρο 58 του Ν.4387/2016 συστάθηκαν και λειτουργούν στον Ε.Φ.Κ.Α, οκτώ Συμβουλευτικές Επιτροπές, στις οποίες εκπροσωπούνται οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και επιστημονικοί φορείς, όπου αυτά υφίστανται, του οικείου κοινωνικού χώρου. Μια εξ’ αυτών είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας.

Με την υπ.αριθμ.Δ9/56856/15100/23-01-2017(ΦΕΚ-ΥΟΔΔ40/31-01-2017) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αν. Πετρόπουλου, ορίζονται ως πρόεδρος και τακτικό μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας του άρθρου 58 του Ν.4387/2016 ο κ. Τσουκαράκης Ανέστης του Δημητρίου και αναπληρωματικό μέλος ο κ. Μαστρογιανάκης Χρίστος του Γεωργίου, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών με τον διακριτό τίτλο «ΠΟΕΣ».

Στον ως άνω ορισμό των εκπροσώπων της «ΠΟΕΣ», όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, δεν λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις – προτάσεις των Γενικών Επιτελείων, της ΓΔΟΣΥ και των αρμοδίων Ενώσεων Αποστράτων, ως καθ’ ύλη αρμοδίων φορέων που διαθέτουν στελέχη με πολύ καλύτερη γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση, από τους ορισθέντες της ΠΟΕΣ, σε θέματα που αφορούν τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη.

Τονίζεται ότι ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣ, όπως προκύπτει από τις κατά καιρούς ανακοινώσεις τύπου της ΠΟΕΣ και του ΥΠΕΘΑ, είναι προνομιακός συνομιλητής σας και επί της ουσίας είναι ο κύριος Σύμβουλος σας (του έχει παραχωρηθεί και κατάλληλο γραφείο), σε θέματα που αφορούν τα εν ενεργεία στελέχη αλλά και πολλές φορές, καταχρηστικά, τα αντίστοιχα εν αποστρατεία στελέχη.

Σας επισημαίνουμε ότι, με την 254/2018 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών:

– Ακυρώνεται η σύσταση της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών» με τον διακριτό τίτλο «ΠΟΕΣ».

– Διατάσσεται η διαγραφή της τροποποίησης του καταστατικού της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών» και τον διακριτό τίτλο «ΠΟΕΣ», από τα δημόσια βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

– Διατάσσεται η διαγραφή της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών» και τον διακριτό τίτλο «ΠΟΕΣ», από το Ειδικό Βιβλίο Επαγγελματικών Οργανώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Επειδή ο συνδικαλισμός στις Ένοπλες Δυνάμεις και η εκπροσώπηση των συμφερόντων των εν ενεργεία στελεχών, αποτελούν ένα θέμα ο χειρισμός του οποίου απαιτεί την μέγιστη σοβαρότητα και υπευθυνότητα από την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ,

Επειδή η εύρυθμη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, οφείλει να είναι το ζητούμενο κάθε πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, η οποία εύρυθμη λειτουργία σήμερα πλήττεται από την μη ομαλή εξέλιξη του φαινομένου «συνδικαλισμός» στις Ένοπλες Δυνάμεις,

Επειδή η 254/2018 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της ουσίας, ακυρώνει και καταργεί την δυνατότητα εκπροσώπησης των συμφερόντων των εν ενεργεία στελεχών, από την Ομοσπονδία με διακριτό τίτλο «ΠΟΕΣ»,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα σεβαστείτε την 254/2018 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με τις Ομοσπονδίες με τους διακριτούς τίτλους «ΠΟΕΣ» και «ΠΟΜΕΝΣ» και, σε ποιες ακριβώς ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, για την υλοποίηση της;

Θα συνεχίσετε, κατόπιν της υπόψη απόφασης, να έχετε ως προνομιακό συνομιλητή και ουσιαστικά ως Σύμβουλο σας σε θέματα που αφορούν τα εν ενεργεία στελέχη, τον Πρόεδρο της ακυρωθείσας και διαγραφείσας Ομοσπονδίας με τον διακριτό τίτλο «ΠΟΕΣ» και εάν ναι, με ποια νομική και επαγγελματική του ιδιότητα;

Θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προς το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνέχεια της εν λόγω απόφασης, για αντικατάσταση των εκπροσώπων της ακυρωθείσας Ομοσπονδίας με τον διακριτό τίτλο «ΠΟΕΣ» που ορίστηκαν ως Πρόεδρος και τακτικό μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας του άρθρου 58 του Ν.4387/2016, αφού προηγουμένως λάβετε υπόψη σας τις σχετικές απόψεις-προτάσεις των αρμοδίων φορέων εκπροσώπησης των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, των Γενικών Επιτελείων, της ΓΔΟΣΥ και των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών;».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ