prolipsis
Αρχική Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης του ιστοτόπου www.armynow.gr

 

Η χρήση του παρόντος διαιστότοπου www.armynow.gr (που εν συνέχεια θα αποκαλείται χάριν συντομίας «ιστότοπος») υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρακάτω κείμενο. Η χρήση του ιστοτόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης  ή και χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται συνολικά και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης της.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ιστοτόπου καθώς και η οποιαδήποτε ενέργεια αφορά το περιεχόμενο ή και τη δομή αυτού.

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, μέρους ή όλου και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας MSETT Hellas ΚΟΙΝΣΕΠ (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ως «Εταιρεία») και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, τα οποία αναφέρονται σε κάθε δημοσίευση, αναδημοσίευση ή και προσάρτηση μέρους ή και συνόλου αυτών.

Τα λογότυπα, οι επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα και τα αναγνωριστικά που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στον ιστότοπο, ανήκουν στην εταιρεία MSETT Hellas ΚΟΙΝΣΕΠ και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη εθνική και διεθνή νομοθεσία για την βιομηχανική ασφάλεια, πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία, καθώς και τους όρους χρήσης των παρόχων φιλοξενίας ιστοσελίδων και των διαφημιστικών χώρων.

Επιτρέπεται η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μερική αντιγραφή, αποθήκευση,  μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση ή μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του ιστοτόπου, μετά από γραπτή άδεια της Εταιρείας ή εφόσον αναγράφονται σαφώς η πηγή προέλευσης , το ονομετεπώνυμο του συντάκτη και υπάρχει ενεργός υπερσύνδεσμος (link) προς το άρθρο, το οποίο δεν μπορεί να αντιγράφεται ολόκληρο.

Σε κάθε άλλη περίπτωση απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά  η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση ή μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του ιστοτόπου καθώς και των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται ή και πωλούνται σε αυτόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

H Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι ειδήσεις που εμφανίζονται στον ιστότοπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, πάνω στα νόμιμα πλαίσια της πληροφόρησης και υπό το καθεστώς των νόμων που διέπουν τη διακίνηση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών τρόπων και διαδικτύου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καμία όμως περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή χρήστη, από την χρήση του ιστοτόπου. Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από την Εταιρεία «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες και επισκέπτες του ιστοτόπου της, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του ιστοτόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ιστοτόπου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ή αυτές των servers που τον φιλοξενούν θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικό της ιστότοπο, είτε για κάποιο άλλο ιστότοπο ή ιστοσελίδα ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες και επισκέπτες Περιεχομένου του ιστοτόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών και επισκεπτών κατόπιν προσωπικής ή και συλλογικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε αστικής ευθύνης της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες και επισκέπτες θα χορηγούν στο ιστότοπο, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και Ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες και επισκέπτες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και τους περιορισμούς αυτών.

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων ιστοσελίδων (hyperlinks) ή διαφημιστικών χώρων (banners, εφεξής καλουμένων συνολικά χάριν συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών και χρηστών του ιστότοπου, ενώ οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των ιστοτόπων αυτών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου τους  από τη Εταιρεία, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης ή χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη.

H Εταιρεία δίνει στους χρήστες και επισκέπτες την επιλογή να δημοσιεύουν στο ιστότοπο δικό τους περιεχόμενο με τη μορφή σχολίου, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους ιστοτόπους, blogs ή ιστοσελίδες.

Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για λάθη, παραλείψεις, προσβλητικές εικόνες, χυδαία γλώσσα ή εικόνες, πορνογραφικό ή άλλο παράνομο υλικό καθώς και απειλητικό ή δυσφημιστικό προς οποιονδήποτε υλικό στο περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες ή επισκέπτες.

Απαγορεύεται στους χρήστες και επισκέπτες να δημοσιεύουν στο ιστότοπο υλικό παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό, προσβλητικό προς το θρησκευτικό συναίσθημα ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική υπευθυνότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας, η Εταιρεία θα το αφαιρέσει από το ιστότοπο, χωρίς ειδοποίηση.

Οι χρήστες και επισκέπτες αναγνωρίζουν στην Εταιρεία το δικαίωμα να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στον ιστότοπο. Η εταιρεία και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για τον ιστότοπο έχουν το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχουν, εγκρίνουν, απορρίπτουν ή διαγράφουν περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες και επισκέπτες στον ιστότοπο. Τα παραπάνω είναι στη διακριτική ευχέρεια του ορισμένου από την Εταιρεία αρμόδιου προσωπικού και οι αποφάσεις του δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν να δημοσιεύσουν περιεχόμενο που παραβιάζει τους παραπάνω κανόνες και σαφείς όρους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να αρνηθεί τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα ατόμων ή νομικών προσώπων κάθε μορφής, καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων. Συνεπώς, το περιεχόμενο δε μπορεί να περιλαμβάνει: εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτες εταιρείες, υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ονόματα, μιμήσεις, φωνές ή άλλα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε δημόσια πρόσωπα, καθώς και περιεχόμενο που προωθεί οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία εκτός των υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας.

Κάθε χρήστης ή επισκέπτης που δημοσιεύει περιεχόμενο αποδέχεται και δηλώνει πως:

  • Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει το περιεχόμενο στον ιστότοπο.
  • Το περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει ή παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
  • Απαλλάσσει την Εταιρεία από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στον ιστότοπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.
  • Απαλλάσσει την Εταιρία από οποιαδήποτε νομική υπαιτιότητα εξ αιτίας των αναγραφομένων του, για το περιεχόμενο των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, καθόσον οι απόψεις των άρθρων δεν υιοθετούνται υποχρεωτικά από τον ιστότοπο.
  • Κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.
  • Έχει όλες την άδεια για τη χρήση στο περιεχόμενο που υποβάλλει όλων των αντικειμένων / σκηνικών/ κοστουμιών που παρουσιάζονται στο περιεχόμενο.

Οι χρήστες και επισκέπτες και όχι η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του ιστότοπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι συνεργάτες και οι σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (μεταξύ άλλων για: άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική ευθύνη) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών και επικσπεπτών του ιστότοπου.

Εάν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας κρίνει αναγκαία προκειμένου να ενημερώσει αποδεδειγμένα τους υπευθύνους του ιστότοπου. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών, κατά το μέγιστο.

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες και επισκέπτες παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι χρήστες και επισκέπτες στους υπευθύνους του ιστότοπου για δημοσίευση ή αναπαραγωγή , αυτόματα παραχωρούν στην Εταιρεία την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ιστότοπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του ιστότοπου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο κρίνει απαραίτητο.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην ελληνικά δικαστήρια. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη ή του επικσέπτη, καθώς και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή αντιθέσεις, ή διχογνωμίες ή και αντιρρήσεις συνολικά στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη ή του επισκέπτη.

Όλες οι επώνυμες απόψεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο δεν συμφωνούν απαραίτητα με τη διεύθυνση και τη διαχείριση του ιστοτόπου, καθώς αποτελούν προϊόν ελεύθερης σκέψης, στα πλαίσια του δημοκρατικού δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης.

Ο ιστότοπος, πέραν των δημοσιεύσεων, συμβάλει στην προώθηση των sites & blogs τα οποία ασχολούνται με τον αμυντικό χώρο, ώστε το αναγνωστικό κοινό να ενημερώνεται σφαιρικά. Για αυτό το λόγο, χρησιμοποιεί λογισμικό RSS το οποίο εμφανίζει τη ροή των ειδήσεων των αμυντικών ιστότοπων σε μορφή “επικεφαλίδα άρθρων + εικόνα” , με τρόπο ώστε όπου εφόσον ο αναγνώστης ενδιαφέρεται για κάποιο άρθρο κάνοντας “κλικ” πάνω στον τίτλο, οδηγείται στον αντίστοιχο ιστότοπο για την ανάγνωση του άρθρου. Με αυτό τον τρόπο, αφενός μεν, επιτυγχάνεται πολύπλευρη ενημέρωση επί του αμυντικού χώρου, αφετέρου δε, επωφελούνται οι αμυντικοί ιστότοποι αυξάνοντας την αναγνωσιμότητά τους. Από τη διαδικασία αυτή δεν υπάρχει κανένα  οικονομικό όφελος από την ιστοσελίδα armynow.gr. Εφόσον κάποιος ιστότοπος δεν επιθυμεί να συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω διαδικασία, μπορεί να ενημερώσει ηλεκτρονικά στο info@armynow.gr ώστε να τον αφαιρέσουμε. Επιπλέον, εφόσον κάποιος ιστότοπος επιθυμεί να προστεθεί, μπορεί να ενημερώσει με τον ίδιο τρόπο ώστε προστεθεί, αρκεί να πληροί τα τεχνικά κριτήρια rss feed.

Πολιτική χρήσης Cookies

Ο ιστότοπος www.armynow.gr  χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία των επισκεπτών και χρηστών του και για την προβολή διαφημίσεων, χωρίς να αποθηκεύει αναγνωρίσιμες πληροφορίες για αυτούς.

Η χρήση των cookies (Google Analytics cookies, Google Adsense), επιτρέπει στηv MSETT Hellas ΚΟΙΝΣΕΠ, να αναγνωρίζει και να μετράει τον αριθμό των επισκεπτών και να παρακολουθεί την επισκεψιμότητα των επιμέρους ιστοσελίδων του ιστοτόπου προκειμένου να βελτιώσει βελτίωση του περιεχομένου του καθώς και την προσαρμογή του ιστοτόπου στις συνήθεις ενέργειες των επισκεπτών και χρηστών κατά τη διάρκεια της πλοήγησής τους σ’ αυτόν, καθώς και για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων. Με τον τρόπο αυτό ο ιστότοπος βελτιώνεται συνολικά και βελτιστοποιείται ο τρόπος λειτουργίας του, εξασφαλίζοντας ότι οι επισκέπτες και χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν καλύτερα, ασφαλέστερα και παραγωγικότερα σε αυτόν, μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν εύκολα αυτό που χρειάζονται και μπορούν να ρυθμίζουν και να εξατομικεύουν τις προτιμήσεις και τις συνήθειές τους κατά το χρόνο παραμονής τους ή και εκτός αυτού στον ιστότοπο.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης ή χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να επιλέγει είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση, είτε το αντίθετο, ήτοι την αποδοχή αυτών.

Η χρήση του ιστότοπου www.armynow.gr από  χρήστες και επισκέπτες συνεπάγεται ότι οι τελευταίοι παρέχουν την συναίνεσή τους στη χρήση cookies σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Cookies.

Αν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης δεν συμφωνεί με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα cookies στον παρόντα ιστότοπο, θα πρέπει να ρυθμίσει ανάλογα το φυλλομέτρησή του (browser) ή να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο www.armynow.gr. Αν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης απενεργοποιήσεi τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος, αυτό μπορεί να επηρεάσει την πλοήγηση  κατά τις επισκέψεις του στον ιστότοπο www.armynow.net. Αν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης χρησιμοποιεί διάφορες συσκευές (σταθερό οικιακό υπολογιστή, smartphone,  tablet ή φορητό υπολογιστή) θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο φυλλομετρητής (browser) σε κάθε συσκευή έχει ρυθμιστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις του αναφορικά με την Πολιτική Cookies.

Σημείωση – Ορισμός: Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας ή ενός ιστοτόπου και είναι μια τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής των προτιμήσεων, των περιορισμών ή και των συνηθειών πλοήγησης των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας ή του ιστοτόπου. Αναλυτική ενημέρωση για τα cookies, το ρόλο και τη σημασία τους μπορούν να βρούν οι χρήστες και επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου στο http://www.allaboutcookies.org.