Ακίνητα Ενόπλων Δυνάμεων: Πόσα λεφτά μπήκαν στα ταμεία

Ακίνητα Ενόπλων Δυνάμεων: Καλά τα λόγια αλλά στην πράξη τι γίνεται; Η αντιπολίτευση θέλει να μάθει πόσα λεφτά θα μπουν στα ταμεία υπέρ των στελεχών των Ε.Δ.

 

Ερωτήματα για την πρόοδο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων βάζει ο Θανάσης Δαβάκης.

Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος ο ίδιος τονίζει πως αναγκάζεται να καταθέσει σχετική ερώτηση λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι εξαγγελίες, οι υποσχέσεις και οι διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν αποτελούν, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, σοβαρή πηγή πληροφόρησης για την πορεία της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, ο «γαλάζιος» Βουλευτής αιτείται να πληροφορηθεί για τα ακόλουθα τρία θέματα:

 
 

Πρώτον, για τις εξελίξεις στο θέμα της παραχώρησης ακινήτων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους Δημόσιους Φορείς.

Δεύτερον, για τον αριθμό και το είδος των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών διαγωνισμών που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Τρίτον, για το αν ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει καταθέσει οποιοδήποτε μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στην Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που του παρέχει το άρθρο 16 του Ν. 4407/2016.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

ΠΡΟΣ: Τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Στοιχεία για την πορεία της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων

Με τη συμπλήρωση ενός σχεδόν χρόνου από τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως, με τη σύσταση νέας Υπηρεσίας (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) με αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (άρθρα 9 έως 16 του Ν. 4407/2016) και για την ενημέρωση της Βουλής για ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο άλλωστε στήριξε και η Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ να μου κοινοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

 1. Πόσα και ποια ακίνητα εστάλησαν βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 1 του Ν. 4407/2016 από τα Ταμεία προς την Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.); Ποια η αντικειμενική αξία του κάθε ακινήτου ξεχωριστά; Να κατατεθεί σχετικός κατάλογος.

 2. Από τα ακίνητα που εστάλησαν από τα Ταμεία στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., πόσα και ποια επελέγησαν βάσει του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4407/2016 από αυτήν για αξιοποίηση; Ποια η αντικειμενική αξία κάθε ενός από αυτά; Να κατατεθεί σχετικός κατάλογος.

 3. Από τα ακίνητα που εστάλησαν από τα Ταμεία στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., πόσα και ποια δεν επελέγησαν βάσει άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 από την ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. για αξιοποίηση; Ποια η αντικειμενική αξία του κάθε ενός από αυτά; Να κατατεθεί σχετικός κατάλογος.

 4. Πόσοι και ποιοι φορείς του άρθρου 13 του Ν. 4407/2016 έχουν αιτηθεί επισήμως την παραχώρηση ακινήτων περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων; Ποια η ημερομηνία παραλαβής και ο αριθμός πρωτοκόλλου του κάθε ενός από τα αιτήματα αυτά; Να κατατεθεί σχετικός πίνακας.

 5. Για κάθε μία από τις επίσημες προτάσεις των φορέων του άρθρου 13 του Ν. 4407/2016 που έχουν παραληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να κατατεθούν οι μελέτες και τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο ως υποχρεωτικώς συνοδευτικά κάθε επίσημης πρότασης για αξιοποίηση ακινήτου περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

 6. Πόσα και ποια ακίνητα έχουν παραχωρηθεί σε φορείς του άρθρου 13 του Ν. 4407/2016; Ποια η αντικειμενική αξία του κάθε ενός από αυτά; Να κατατεθεί σχετικός πίνακας. Να κατατεθούν και οι σχετικές συμβάσεις παραχώρησης και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του ιδίου άρθρου που είχαν αποσταλεί ως μέρος του φακέλου της επίσημης πρότασης.

 7. Πόσοι και ποιοι ηλεκτρονικοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του άρθρου 11 του Ν. 4407/2016 έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα; Ποια η αντικειμενική αξία του κάθε ακινήτου του εκάστοτε διαγωνισμού; Ποια η ημερομηνία προκήρυξης του κάθε διαγωνισμού; Ποια η ημερομηνία ολοκλήρωσης του κάθε διαγωνισμού; Ποια τα στοιχεία του πλειοδότη και το σχετικό τίμημα; Να κατατεθεί σχετικός πίνακας.

 8. Για κάθε ηλεκτρονικό διαγωνισμό του άρθρου 11 του Ν. 4407/2016 που έχει ολοκληρωθεί, να κατατεθούν:

  1. οι σχετικές προκηρύξεις,

  2. οι εισηγήσεις (άρθρο 11 παρ. 11 Ν. 4407/2016) της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ προς το Συμβούλιο Άμυνας (Σ.ΑΜ.),

  3. οι έντυπες γνώμες των Ταμείων (άρθρο 11 παρ. 11 Ν. 4407/2016) και

  4. οι τελικές συμβάσεις.

 9. Πόσα και ποια επενδυτικά σχέδια έχουν αποσταλεί, βάσει του άρθρου 16 του Ν. 4407/2016, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (άρθρο 2 Ν. 3984/2010); Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να καταθέσει σχετικό αναλυτικό πίνακα με τίτλο, σύντομη περιγραφή, ημερομηνία κατάθεσης και αριθμό πρωτοκόλλου. Nα καταθέσει, επίσης, το φάκελο συνοδευτικών εγγράφων για κάθε ένα από αυτά.

 10. Να κατατεθεί αντίτυπο του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και επενδυτών από το Αμπού Ντάμπι, το οποίο ανέφερε ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε Επίκαιρη Ερώτησή μας στις 2 Μαρτίου 2017 στη Βουλή, όπως φαίνεται από το ακόλουθο απόσπασμα των πρακτικών της ΠΒ΄ Συνεδρίασης της Ολομέλειας (Β΄ Σύνοδος, ΙΖ΄ Περίοδος):

«Όσον αφορά τις μεγάλες επενδύσεις, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ήδη έχουμε υπογράψει για μια εξ αυτών, για τις Φλέβες, MOU με τον πρώτο προσφέροντα. Καταλαβαίνετε ότι για να βγει κάτι σε μια διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού θα πρέπει να υπάρχει μια πρώτη προσφορά. Η πρώτη προσφορά για τις Φλέβες είναι για μια επένδυση 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ με απόδοση προς το Πολεμικό Ναυτικό, Ταμείο Στόλου, 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, συν τη συμμετοχή του Ταμείου του Στόλου στα κέρδη. Ήδη ο υποψήφιος επενδυτής έχει υπογράψει MOU που τα προσφέρει. Τον συνάντησα στο Άμπου Ντάμπι, θα είναι την επόμενη εβδομάδα εδώ.»

 
 

 1. Με δεδομένο ότι ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο από 10 Μαρτίου 2017 σχετικό κοινοβουλευτικό μας αίτημα, τον καλούμε εκ νέου να καταθέσει αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης του στρατοπέδου «Παύλου Μελά».

Ο Ερωτών βουλευτής

Αθανάσιος Π. Δαβάκης

Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ.

 
 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ