Απαιτείται σταθερή στήριξη στην εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το Κίνημα Αλλαγής παρεμβαίνει για τη στήριξη της Αμυντικής Βιομηχανίας με τρεις (3) ερωτήσεις στη Βουλή από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου και τον βουλευτή Γιώργο Φραγγίδη, προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα ακόλουθα θέματα:

1. “ Υποκατασκευαστικό Έργο Σύμβασης Εκσυγχρονισμού Α/Φ F-16” θέτοντας ως επιτακτική ανάγκη τον εκσυγχρονισμό, μεταξύ άλλων, των Α/Φ F- 16 και την ενίσχυση της ΕΑΒ για να ανταποκριθεί στο έργο της

2. “Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)” και συγκεκριμένα για τον τρόπο που μελετά η κυβέρνηση την αντιμετώπιση της κακής οικονομικής και παραγωγικής κατάστασης της εταιρίας, την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης να παρακρατεί έσοδα της εταιρίας από συμβάσεις της με το ΙΡΑΚ, τα ζητήματα διαχειριστικών ζητημάτων και τις προθέσεις χειρισμού των εκ μέρους της κυβέρνησης, για αναθέσεις νέων συμβάσεων από το ΥΠΕΘΑ ως και τη συμμετοχή του εργοστασίου του Αιγίου στο ζήτημα του «εθνικού όπλου», για την έλλειψη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου κλπ.

3. Συμμετοχή των ΕΑΣ στην παραγωγή του “Εθνικού όπλου. Στις υπόψη ερωτήσεις αποτυπώνεται η ανησυχία και ο προβληματισμός του Κινήματος Αλλαγής για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, όπου θίγονται τα εξαιρετικά σημαντικά και καθοριστικά για την Άμυνα της χώρας ζητήματα και της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας. Η στήριξη του Κινήματος Αλλαγής όσον αφορά στο μέλλον της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας είναι επιβεβαιωμένη μέσα από τις δράσεις του.

Αναλυτικά τα κείμενα των ερωτήσεων έχουν ως εξής:

1. Θέμα: “ Υποκατασκευαστικό Έργο Σύμβασης Εκσυγχρονισμού Α/Φ F-16”

Με τον ν. 4650/2019 (ΦΕΚ Α’ 207/17.12.2019), εγκρίθηκαν προγράμματα
εκσυγχρονισμού – αναβάθμισης των Αεροσκαφών (Α/Φ) F-16. Το Κίνημα Αλλαγής,
λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικές συνθήκες που βιώνει η Χώρα με τη συνεχή
επιθετική στάση της Τουρκίας, θέτοντας ως επιτακτική ανάγκη τον εκσυγχρονισμό,
μεταξύ άλλων, των Α/Φ F-16 και την ενίσχυση της ΕΑΒ για να ανταποκριθεί στο έργο
της, ψήφισε υπέρ των σχετικών διατάξεων, προβάλλοντας, κατά τη σχετική συζήτηση
στη ΒΟΥΛΗ, ορισμένες αυτονόητες απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, ζητήσαμε :
1.Να έλθει προς έγκριση στη ΒΟΥΛΗ, το συντομότερο δυνατό, η θέσπιση
ρυθμιστικού πλαισίου για υλοποίηση προγραμμάτων Security of Supplies Information
(SSI), σύμφωνα και με τις από 16/11/2019 προτάσεις της επιτροπής
διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ).
2.Να ενημερωθεί η ΒΟΥΛΗ για τη διαδικασία και τις αποφάσεις ανάθεσης των
«ορφανών» προγραμμάτων ύψους 48,5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ και

3.Να ενημερωθεί η ΒΟΥΛΗ για το εάν έχουν διασφαλιστεί τα αναγκαία μέσα και οι
πόροι που απαιτείται η ΕΑΒ για να υποστηρίξει το υποκατασκευαστικό έργο που της
έχει ανατεθεί.
Δεδομένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την ψήφιση του
ν. 4650/2019, δεν έχει έλθει στη ΒΟΥΛΗ προς έγκριση θέσπιση ρυθμιστικού
πλαισίου για προγράμματα SSI.

Ερωτάσθε κε. Υπουργέ:
1.Πότε προτίθεστε να φέρεται προς έγκριση το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα
προγράμματα SSI;
2.Έχει γίνει μερική ή ολική ανάθεση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το
κονδύλι των 48,5 εκατ. Δολαρίων ΗΠΑ; Αν ναι, σε ποιες εταιρίες και για ποιες
εργασίες;
3.Η ΕΑΒ αυτή την περίοδο είναι ακέφαλη λόγω της παραίτησης του Διευθύνοντα
Συμβούλου. Έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία από την εταιρία, προκειμένου να
υλοποιήσει με επιτυχία το έργο που της έχει ανατεθεί;

2. Θέμα: “Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)”

Το Κίνημα Αλλαγής, στο πλαίσιο του μείζονος ενδιαφέροντός του για τα ζητήματα της
Εθνικής Άμυνας και της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, μεταξύ των άλλων
δράσεων, έχουμε υποβάλλει πληθώρα γραπτών ερωτήσεων και έχουμε προκαλέσει
συζήτηση στη ΒΟΥΛΗ με επίκαιρες ερωτήσεις. Δυστυχώς, το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) εξυπηρετεί μεν τις κοινοβουλευτικές του υποχρεώσεις παρέχοντας
όμως γενικές και αόριστες απαντήσεις, παραπέμποντας τις περισσότερες φορές σε
συναρμόδια Υπουργεία. Αντίθετα, το Υπουργείο Οικονομικών απαξιοί να παρέχει
γραπτές απαντήσεις, ενώ και στη διαδικασία διεξαγωγής συζητήσεως στην ΒΟΥΛΗ
σε επίκαιρη ερώτηση που υποβάλλαμε ο κ. Υφυπουργός συσκότισε αντί να μας
διαφωτίσει επί της κυβερνητικής πολιτικής για την κρατική Αμυντική Βιομηχανία.
Ειδικότερα για τα ΕΑΣ, από τις αρχές του 2020, έχουμε υποβάλλει εννέα (9)
ερωτήσεις και προκαλέσαμε δύο συζητήσεις με επίκαιρες ερωτήσεις. Θέσαμε
ερωτήσεις μεταξύ των άλλων:
• για τον τρόπο που μελετά η κυβέρνηση την αντιμετώπιση της κακής
οικονομικής και παραγωγικής κατάστασης της εταιρίας,
• για την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης να παρακρατεί έσοδα της
εταιρίας από συμβάσεις της με το ΙΡΑΚ,
• για ζητήματα διαχειριστικών ζητημάτων και τις προθέσεις χειρισμού των εκ
μέρους της κυβέρνησης,
• για αναθέσεις νέων συμβάσεων από το ΥΠΕΘΑ ως και τη συμμετοχή του
εργοστασίου του Αιγίου στο ζήτημα του «εθνικού όπλου»,
• για την έλλειψη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου κλπ.
Ουσιαστικά δεν λάβαμε απαντήσεις και διαπιστώνουμε κυβερνητική αδράνεια ή
πιθανή σκοπιμότητα να οδηγηθεί η εταιρία σε αδιόρθωτες καταστάσεις.

Επιβεβαίωση των φόβων μας για κυβερνητική «κρυφή ατζέντα» είναι επίσης:

1. Οι πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης που στην αναφορά του για την Εγχώρια Αμυντική βιομηχανία
συμπεριέλαβε όλες τις κύριες μονάδες, αλλά «ξέχασε» τα ΕΑΣ. Την ίδια ακριβώς «παράλειψη» έκανε και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταικούρας στη ΒΟΥΛΗ σε
ανάλογη αναφορά του για τις αμυντικές μας βιομηχανίες.

2. Το πρόσφατο δημοσίευμα-ρεπορτάζ των ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ στις
29/9/2020 στο οποίο αναφέρεται σε απόφαση της Κυβέρνησης να εκποιηθούν τα
ΕΑΣ ως έχουν το 2021.

3. Η θέση του Υπ. Οικονομικών στην πρόσφατη ΓΣ μετόχων της εταιρίας
(29/9/2020). Συγκεκριμένα, το ΔΣ της εταιρίας εισηγήθηκε χρηματική εισροή ύψους
18,62 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι αγορές υλικών για την
παραγωγή συμβάσεων με τις Ελληνικές ΕΔ, να εκκαθαριστεί από επικίνδυνες ουσίες
το οικόπεδο της εταιρίας στην Ελευσίνα και να καλυφθεί μέρος των επειγουσών
αναγκών. Αντ’ αυτού, ο μέτοχος ενέκρινε μόλις 6,7 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση μόνο
και μόνο για να διασφαλιστεί η μισθοδοσία της εταιρίας μέχρι τέλους 2020.
Όπως επισημαίνουν οι ορκωτοί λογιστές στην έκθεσή τους προς την ΓΣ
μετόχων, «Τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά
με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσει την ομαλή δραστηριότητά
της στο μέλλον» και σημειώνουν ότι :

«Τα κεφάλαια της εταιρίας είναι αρνητικά και συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 119 του ν. 4548/2018».
Δηλαδή, σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν. 4548/18,
«Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει
κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να
συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της
χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.»

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ.Υπουργοί:

1.Ποιος ο λόγος που στις ομιλίες του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομικών
με αντικείμενο την Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία δεν αναφέρθηκαν τα ΕΑΣ;
2.Σχεδιάζετε να εκποιήσετε τα ΕΑΣ εντός του 2021;
3.Υπάρχουν σκέψεις για εκκαθάριση ή μετατροπή της εταιρίας σε στρατιωτικό
εργοστάσιο;
4.Υπάρχει σχέδιο εκχώρησης της παραγωγής του εργοστασίου της
Καλυκοποιίας στον Υμηττό σε ιδιώτη επιχειρηματία;
5.Υπάρχει σχέδιο εκποίησης και άλλων οικοπέδων εκτός της Ελευσίνας και της
Μάντρας;
6.Η κυβερνητική άρνηση χορήγησης του επικίνδυνου και ανθυγιεινού
επιδόματος στους εργαζόμενους των ΕΑΣ, η συνεχιζόμενη αποστελέχωση της
εταιρίας κυρίως μέσω της κινητικότητας, η διεύρυνση της εργολαβικής εργασίας και η
άρνηση επαναπρόσληψης των έμπειρων απολυμένων στελεχών μήπως απορρέουν
από κυβερνητικούς σχεδιασμούς κατάρρευσης της εταιρίας και διευκόλυνση της
εκποίησής της;

3. Θέμα: Συμμετοχή των ΕΑΣ στην παραγωγή του “Εθνικού όπλου”.

Κύριε Υπουργέ, Με την υπ’ αριθμ. 7732 ερώτησή μας, με θέμα «Εγχώρια παραγωγή «Εθνικού
Όπλου», στις 26/6/2020, θέσαμε το θέμα της συμμετοχής των ΕΑΣ στην παραγωγή
του προς επιλογήν «εθνικού όπλου».

Απαντήσατε στις 15/7/2020 επισημαίνοντας, μεταξύ των άλλων, ότι «στην
παρούσα φάση πραγματοποιείται καταγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών οπλισμού
που παράγεται και χρησιμοποιείται από προηγμένες στρατιωτικά χώρες» και ότι «η
εταιρία (ΕΑΣ), βασιζόμενη στην πολυετή εμπειρία της στην παραγωγή φορητού
οπλισμού και έχοντας την τεχνική υποδομή για να υποστηρίξει οποιοδήποτε
πρόγραμμα παραγωγής νέου τυφεκίου, επιθυμεί και θα επιδιώξει το μέγιστο ποσοστό
συμμετοχής συμπαραγωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας».

Δεδομένου ότι έκτοτε υπάρχει πλήθος δημοσιεύσεων για το θέμα, μερικές των
οποίων αναφέρουν ότι ήδη έχει προεπιλεγεί τύπος όπλου και έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί ορισμένες δοκιμές, ενώ παράλληλα υποψήφια τυφέκια έχουν
αποτύχει σε δοκιμές.

Δεδομένου ότι δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση όσον αφορά στις εξελίξεις επί του
θέματος.

Ερωτάσθε κε Υπουργέ:

1.Σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται η τεχνική αξιολόγηση των υποψήφιων τυφεκίων,
ποιες υποψηφιότητες εξετάζονται και ποιες έχουν αποκλειστεί για οποιονδήποτε
λόγο;
2.Ποιες φάσεις διαδικασιών ακολουθούνται και πότε εκτιμάται ότι θα έχετε ετοιμότητα
εισηγήσεως επιλογής;
3.Συμμετέχουν τεχνικοί εκπρόσωποι των ΕΑΣ στις μέχρι τώρα διαδικασίες ώστε να
είναι δυνατή η επίτευξη του μέγιστου ποσοστού συμμετοχής συμπαραγωγής και
μεταφοράς τεχνογνωσίας και να συντμηθεί ο χρόνος προετοιμασίας της
συμπαραγωγής;
4.Η όλη διαδικασία αξιολόγησης κλπ με ποιο θεσμικό πλαίσιο ακριβώς
πραγματοποιείται;
5.Ποιος προβλέπεται να είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος παραγωγής του
«εθνικού όπλου» ανά έτος και σε βάθος χρόνου, π.χ. 5ετίας κλπ;

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο topics.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ