Απάντηση Καμμένου για τους Εκτός Οργανικών Θέσεων

Δείτε όλη την απάντηση που έστειλε ο Πάνος Καμμένος στην Βουλή μετά από ερώτηση που του έκανε ο Βασίλης Κικίλιας για τους Εκτός Οργανικών Θέσεων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Βασίλειος Κικίλιας με θέμα «Υπόνοιες για αδιαφανείς διαδικασίες στην επιλογή των Στελεχών, τα οποία παρέμειναν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ως ΕΟΘ (Εκτός οργανικών θέσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4494/2017» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχήν οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι η όλη διαδικασία προβλέπεται, περιγράφεται και καθορίζεται στο Άρθρο 1 του Ν.4494/2017 που μάλιστα, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής τα οποία σας καταθέτω, η παράταξή σας υπερψήφισε πριν από πέντε μήνες χωρίς καμία επιφύλαξη.

Οι Αξιωματικοί Κοινών Σωµάτων, αρµοδιότητας ΓΕΕΘΑ που αιτήθηκαν και πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ως άνω νόμου, για υπαγωγή τους στις σχετικές διατάξεις, και για τους οποίους η Γνωμάτευση του ΣΑΓΕ ήταν θετική, ανέρχονται στους δύο (2) και εφαρμόσθηκε η κατά Νόµο προβλεπόµενη διαδικασία µε γνώμονα αποκλειστικά την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Αντίστοιχα στο Στρατό Ξηράς, αιτήθηκαν την ένταξη τους σαράντα πέντε (45) Αξιωματικοί και επανήλθαν ως ΕΟΘ οι είκοσι εννέα (29) εξ αυτών. Στο Πολεμικό Ναυτικό, υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση ογδόντα τέσσερεις (84) Αξιωματικοί πληρούντες τις εκ του νόμου προϋποθέσεις, εκ των οποίων παρέμειναν στην ενεργό υπηρεσία ως ΕΟΘ, είκοσι έξι (26).

Στην Πολεμική Αεροπορία, ο αριθμός των Στελεχών που αιτήθηκαν την παραμονή τους, ανήλθε στα εξήντα ένα (61) άτομα, εκ των οποίων έγιναν αποδεκτά τελικά τα είκοσι έξι (26). Για την επιλογή όλων των ανωτέρω απεφάνθησαν, κατόπιν συνεδριάσεώς τους, τα Ανώτατα Συμβούλιά των Γενικών Επιτελείων (ΑΣΣ, ΑΝΣ, ΑΑΣ) σε πλήρη σύνθεση και εξετάστηκαν τόσο τα στοιχεία του ατομικού φακέλου ενός εκάστου Αξιωματικού όσο και οι υπηρεσιακές ανάγκες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω, τα κριτήρια εφαρμογής των διατάξεων του ν.4494/17, έχοντας ως σκοπό την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως συνάγεται από την γραμματική διατύπωση του νόμου αυτού, έχουν τεθεί αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση λόγων δημόσιας υπηρεσίας και ειδικότερα της στρατιωτικής υπηρεσίας.

Οι υπηρεσίες δε στις οποίες τοποθετήθηκαν, αρχικά, οι εν λόγω Αξιωματικοί πρόδηλα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα κάλυψης των συγκεκριμένων υπηρεσιακών αναγκών σε συνδυασμό με τα προσόντα και εμπειρία ενός εκάστου Αξιωματικού. Συνεπώς, η στάθμιση των υπηρεσιακών αυτών λόγων που ανατέθηκε στην αρμοδιότητα των Ανώτατων κατά κλάδο Συμβουλίων των ΕΔ ως κατά τεκμήριο αρμοδίων γνωμοδοτικών συλλογικών οργάνων για την τεχνική κατά κλάδο προσέγγιση και λυσιτελή διάγνωση των υπηρεσιακών αυτών αναγκών τίθεται πέραν πάσης αμφισβήτησης.

Τόσο οι διαδικασίες, όσο και τα τυπικά κριτήρια επιλογής έχουν τεθεί κατά το ν.4494/17, καθόσον προϋποθέτουν τόσο τη λήψη του είδους κρίσης ως (Ευδοκίμως Τερματίσας τη Σταδιοδρομία), όσο και τη σκιαγράφηση του στελέχους από τον Ατομικό του Φάκελο. Τέλος σας διαβεβαιώνω ότι η υιοθετηθείσα διαδικασία επιλογής του στρατιωτικού προσωπικού κατά τον πρόσφατο χρόνο, κρίνεται ως εξόχως πρόσφορη και κατάλληλη καθόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες των ΕΔ κατά κλάδο διαφέρουν ουσιωδώς, δυνάμενες να εξειδικευθούν αποκλειστικά μόνο κατά την τεχνική κρίση των Συμβουλίων των ΕΔ.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ