Εφάπαξ στρατιωτικών: Ποιοι θα δεχθούν κλήση από τον Ε.ΛΟ.Α.Α και γιατί

Εφάπαξ στρατιωτικών: Εγκρίθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.ΛΟ.Α.Α η κατά προτεραιότητα χορήγηση Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων – Αναμείνατε στο ακουστικό

Με την υπ΄ αριθμ. 4/24-4-17 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α εγκρίθηκε η χορήγηση έντεκα (11) κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν.4407/16), που αφορά στις με αριθμ . πρωτοκόλλουτου ΜΤΑ 10482/26-10-16, 9461/28-9-16, 5304/26-5-16,7832/1-8-16,3164/10-3-17,5307/26-5-16,8684/9-9-16,8 685/9-9-16, 11576/28-11-16, 8664/9-9-16, 8139/17-8-16, αιτήσεις αυτεπάγγελτης αποστρατείας δικαιούχων λόγω θανάτου,λόγω υγείας και λόγω αναπηρίας οικογενειακού μέλους του μετόχου.

Όσοι δικαιούται το εφάπαξ στρατιωτικών θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον Ε.ΛΟ.Α.Α για τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής.
 

 

Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά παρέχονται στην ιστοσελίδα της Π.Α (www.haf.gr), στον σύνδεσμο Μ.Τ.Α/Ε.ΛΟ.Α.Α.

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν.2913/2001 το Τ.Α.Σ.Α. (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατιωτικών Αεροπορίας) καταργήθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. και μετατράπηκε σε Ειδικό Λογαριασμό του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) με ίδιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό παραμένοντας ως Δνση Τ.Α.Σ.Α. υπαγόμενο στο Μ.Τ.Α.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 28 του Ν.3648/2008 το «Ταμείο» μετατράπηκε σε Ειδικό Λογαριασμό του Μ.Τ.Α. με ίδιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό καλούμενο εφεξής «Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας» (Ε.ΛΟ.Α.Α.).
 

 

Αποστολή του Ε.ΛΟ.Α.Α είναι η απονομή εφάπαξ βοηθημάτων στους εξερχόμενους από τις τάξεις της Π.Α. μετόχους Αξκούς – Υπξκούς και στα δικαιούχα μέλη των οικογενειών τους σε περίπτωση θανάτου τους, χρηματικών αρωγών στους δικαιούχους καθώς και η χορήγηση στους μετόχους του προκαταβολών 60% έναντι του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη θεμελίωσης δικαιώματος για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος οι μέτοχοι λαμβάνουν από το «Ταμείο» ατόκως τις πάγιες καταβληθείσες εισφορές.
 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ