ΕΦΚΑ: Δεν μπορεί να μας εκπροσωπεί η ΠΟΕΣ λένε στρατιωτικοί

Τρίλιζα για την επιτροπή του ΕΦΚΑ. Μετά την ερώτηση στην βουλή και την επιστολή διαμαρτυρίας των αποστράτων τώρα έρχονται να ενώσουν και εν ενεργεία στρατιωτικοί την φωνή τους.

Η συμβουλευτική επιτροπή του ΕΦΚΑ έχει ξεσηκώσει τους στρατιωτικούς.

Μετά την ερώτηση που κατατέθηκε στην βουλή και την οργισμένη επιστολή των αποστράτων που απαιτούν να μην τους επιβληθεί σιωπητήριο έρχεται να τριτώσει η διαμαρτυρία με μια ανοιχτή επιστολή των Θεσσαλών στρατιωτικών.

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ:ΕΦΚΑ: Στα κάγκελα οι απόστρατοι – Ποιούς προτείνουν στην επιτροπή

Η επιστολή του προέδρου της ΕΣΠΕΘ υποστηρίζει πως η ΠΟΕΣ δεν μπορεί να εκπροσωπεί τους στρατιωτικούς διότι «δεν έχει συμμορφωθεί, ήτοι δεν έχει εναρμονιστεί με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 50 Ν.4407/16».

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ:«Χακί ΕΦΚΑ»: Ερώτηση - «φωτιά» για τους στρατιωτικούς 

Όπως τονίζει ο Στέφανος Κουκουράβας «σύμφωνα με το ως άνω ισχύον νομοθετικό  πλαίσιο προκύπτει ότι, η ΠΟΕΣ δεν λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους του νομοθέτη και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να εκπροσωπεί νόμιμα τα συμφέροντα των ε.ε. Στρατιωτικών. Εξ’ αυτού του λόγου είναι μη νόμιμη η συμμετοχή αυτής, σε κάθε παρόμοιο όργανο και  κατ’ επέκταση η  συγκρότηση του τελευταίου είναι μη νόμιμη, σύμφωνα και με τις διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων».

Η ΕΣΠΕΘ ζητάει λοιπόν να αλλάξει η απόφαση για την εκπροσώπηση των στρατιωτικών.

Δείτε όλη την επιστολή του προέδρου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, Στέφανου Κουκουράβα:

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.) *

 

Λάρισα, 22 Φεβρουαρίου 2017

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Του Προέδρου της Ε.Σ.ΠΕ.Θ

Υπλγού (ΕΜ) Στέφανου Κουκουράβα

 

ΠΡΟΣ :   Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Θεσσαλίας

ΚΟΙΝ. :   ΜΜΕ – Στρατιωτικοί Συντάκτες

ΘΕΜΑ:  Η υπ αριθμ. Δ9/56856/15100/23-1-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ40/31-1-2017) ΥΑ  περί ορισμού μελών αντιπροσώπευσης Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας στον ΕΦΚΑ.

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες Βουλευτές,

Σε σχέση με την εκ δοθείσα ως άνω ΥΑ περί ορισμού μελών αντιπροσώπευσης που εκδόθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αξίζει να σημειωθούν οι εξής πολύ σοβαρές παρατηρήσεις, οι οποίες άπτονται της νομιμότητας αυτής και συγκεκριμένα:

Συμφώνως του νέου νομοθετικού πλαισίου, άρθρο 50 του Ν.4407/16 που διέπει τη σύσταση των Ενώσεων Στρατιωτικών, οι εν ενεργεία (ε.ε) Στρατιωτικοί επιτρέπεται να συστήσουν:

α. Σε κάθε Περιφέρεια (Ο.Τ.Α) ή Περιφερειακή Ενότητα του Ν.3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύει κάθε φορά, μια πρωτοβάθμια Περιφερειακή Ένωση εν ενεργεία Στρατιωτικών, με την επωνυμία: «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ….», στην οποία δύνανται να εγγραφούν οι υπηρετούντες στις Μονάδες, που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας αυτής, εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των Κλάδων και βαθμών, ως και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης.

β. Μία Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων Περιφερειακών Ενώσεων, ως δευτεροβάθμιο σωματείο, με την επωνυμία: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών» (ΠΟΕΣ).

Παράλληλα, σύμφωνα με την παρ. 14 του ιδίου άρθρου 50 του Ν. 4407/16 «Τα πρωτοβάθμια σωματεία και το σωματείο με την επωνυμία: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», που έχουν ήδη συσταθεί, οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις ρυθμίσεις των παραπάνω διατάξεων και να ζητήσουν την έγκριση αυτών από τα αρμόδια δικαστήρια μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Μόνο  τα νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών.

Επειδή κάθε εκδήλωση βούλησης της δημόσιας διοίκησης οφείλει  να  βασίζεται στην αρχή νομιμότητας και είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να πράττει σύμφωνα με αυτό που επιτάσσει ή επιτρέπει ο νομοθέτης κάθε φορά. Στην συγκεκριμένη, δε, περίπτωση η εκδοθείσα ΥΑ, «ελέγχεται» με μεγάλη πιθανότητα για παραβίαση της αρχής της νομιμότητας, εξαιτίας του ότι στην ως άνω αναφερόμενη, έχει συμπεριληφθεί ως μέλος της συσταθείσας Επιτροπής φυσικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των ε.ε. Στρατιωτικών, επειδή η ΠΟΕΣ την οποία εκπροσωπεί, δεν έχει συμμορφωθεί, ήτοι δεν έχει εναρμονιστεί με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 50 Ν.4407/16.

Και φυσικά η νομική πλημμέλεια δεν αφορά τον εκπρόσωπο της ΠΟΕΣ (στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήγαμε για οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο την εκπροσωπούσε υπό τις αυτές συνθήκες), αλλά το ίδιο το νομικό πρόσωπο (ΠΟΕΣ) διότι παρέλειψε να συμμορφωθεί στην ρητή επιταγή του νομοθέτη, καθόσον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα (6 μήνες) μέσα στο οποίο, όφειλε να το πράξει.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι, σύμφωνα με το ως άνω ισχύον νομοθετικό  πλαίσιο προκύπτει ότι, η ΠΟΕΣ δεν λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους του νομοθέτη και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να εκπροσωπεί νόμιμα τα συμφέροντα των ε.ε. Στρατιωτικών. Εξ’ αυτού του λόγου είναι μη νόμιμη η συμμετοχή αυτής, σε κάθε παρόμοιο όργανο και  κατ’ επέκταση η  συγκρότηση του τελευταίου είναι μη νόμιμη, σύμφωνα και με τις διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων.

Επιπρόσθετα, η παράλειψη της ΠΟΕΣ, προς συμμόρφωση με τους όρους του Ν.4407/16, γεννά πλείστα όσα ζητήματα, με σημαντικότερο το σοβαρότατο θεσμικό κενό που δημιουργείται εξαιτίας της έλλειψης νομίμως συγκροτημένου  δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού  οργάνου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνεται, απαραίτητη ή επανεξέταση της εκδοθείσης ΥΑ από το αρμόδιο όργανο, όσον αφορά τη νομιμότητα της συγκροτηθείσας Επιτροπής,  και σε καταφατική περίπτωση η ανάκληση αυτής, ολικά ή μερικά από το όργανο που την εξέδωσε, εξαιτίας ουσιώδους νομικού σφάλματος που ενεφιλοχώρησε κατά την έκδοση αυτής.

Είμαστε στη διάθεση σας, καθώς επίσης και κάθε θεσμικού οργάνου για  περαιτέρω διευκρινίσεις και πάντοτε  προς την κατεύθυνση της ειρηνικής διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων των στελεχών.

 

-Ο-

Πρόεδρος της Ε.Σ.ΠΕ.Θ

  Στέφανος Κουκουράβας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ