Επίδομα Παραμεθορίου: "Νίπτει τας χείρας" ο Καμμένος – Ποιος το λέει;

“Νίπτει τας χείρας” του ο Καμμένος για το επίδομα παραμεθορίου, υποστηρίζει πρώην υφυπουργός, με αφορμή την απάντηση που έδωσε ο ΥΕΘΑ στη Βουλή

 
Ο βουλευτής Λακωνίας και π. υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Θανάσης Δαβάκης, με αφορμή την απάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένου στην Ερώτηση του σχετικά με το «επίδομα παραμεθορίου», προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
Επιτέλους, ο κ. Καμμένος αποκαλύπτει ότι ουδεμία αρμοδιότητα έχει για τη μισθολογική πολιτική έναντι των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων μας Δυνάμεων, η οποία ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο Υπουργείο Οικονομικών και εξειδικεύεται από αυτό με ειδικούς μισθολογικούς νόμους.
Ειδικώς, για το «επίδομα παραμεθορίου» όπως ο ίδιος ο κ. ΥΕΘΑ το χαρακτήριζε στο παρελθόν, συμπεραίνεται ότι αυτό καθορίσθηκε με κριτήριο το δημοσιονομικό του κόστος και όχι με γεωγραφικά και υπηρεσιακά κριτήρια που θα έπρεπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να καθορίσει.
Συνεπώς, οι κατά καιρούς σχετικές δηλώσεις και το δήθεν ενδιαφέρον του κ. Καμμένου για τα μισθολογικά θέματα των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι τίποτε άλλο παρά κοροϊδία και εμπαιγμός με καθαρά επικοινωνιακό και ψηφοθηρικό στόχο.
Η απάντηση του ΥΕΘΑ

Κατ’ αρχήν οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι οι αρμοδιότητες για την πολιτική μισθών ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς μισθολογικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.
Σε ό,τι αφορά στο επίδομα απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών καταβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ τ. Α’176) στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από τις οικείες διατάξεις και κοινές υπουργικές αποφάσεις, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν και αποτελεί κίνητρο παραμονής στις υπηρεσίες των περιοχών αυτών.
Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διέπονται από διαφορετικό θεσμικό μισθολογικό καθεστώς και επομένως δεν είναι συγκρίσιμη η αναλογική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου αμοιβών, που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους στρατιωτικούς. Το μισθολόγιο τους είναι ειδικό και ρυθμίζει τις αποδοχές με συγκεκριμένα κριτήρια σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες, τη φύση, τον τρόπο και το χώρο της προσφερόμενης εργασίας.
Ειδικότερα, με το άρθρο 127 περίπτωση Ε’ του νόμου 4472/2017 θεσπίστηκε το εν λόγω επίδομα σε αντιστάθμισμα της καταργηθείσας ημερήσιας αποζημίωσης που ελάμβαναν, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 13 παρ.3 περ. θ Π.Δ.200/93 (ΦΕΚ τ. Α’ 75), όλα τα στελέχη που υπηρετούσαν στις αναφερόμενες περιοχές και περιοριστικά τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούσαν σε συγκεκριμένες Μονάδες της Π.Α.
Περαιτέρω, κρίθηκε ότι οι συγκεκριμένοι γεωγραφικοί προσδιορισμοί εξακολουθούν να δικαιολογούν την καταβολή αποζημίωσης και την ανάγκη ύπαρξης κίνητρων, λόγω των ιδιόμορφων χαρακτηριστικών τους, ενώ τα πρόσθετα καθήκοντα με τα οποία οι στρατιωτικοί έχουν επιφορτιστεί π.χ. λόγω των προσφυγικών ροών, ενισχύουν την άποψη και την αναγκαιότητα αυτή.
Τέλος επειδή ενδιαφέρεστε, ορθώς, για το επίδομα παραμεθορίου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σας καταθέτω συνημμένα πίνακα της ΔΟΙ του ΓΕΣ όπου εμφαίνονται οι χορηγηθείσες Ημέρες Εκτός Έδρας ετών 2012-2017 προκειμένου να έχετε πλήρη εικόνα της καταλυτικής διαφοράς και της εργώδους προσπάθειας της παρούσας πολιτικής ηγεσίας, να σας υπενθυμίσω δε ότι από την 25η Ιουνίου 2013 μέχρι την 9η Ιουνίου 2014 διατελέσατε ΥΦΕΘΑ οπότε, όπως προκύπτει, ο απολογισμός σας στο συγκριμένο ζήτημα αποδεικνύεται απογοητευτικός και συνεπώς είναι τουλάχιστον υποκριτικό να μέμφεστε την παρούσα πολιτική ηγεσία.Η ερώτηση Δαβάκη

Με το άρθρο 127 περίπτωση Ε’ του Ν. 4472/2017 θεσπίζεται επίδομα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) που υπηρετεί σε ορισμένες μόνο από τις συνοριακές περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, η ακριβής διατύπωση του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω περίπτωσης είναι η ακόλουθη (η υπογράμμιση προστέθηκε):
«Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου. Χίου. Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης. καθώς και στο ένστολο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό ευρώ (100 €).»
Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για το σχετικό νομοσχέδιο, ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας απέδωσε στο συγκεκριμένο επίδομα τον τίτλο «επίδομα παραμεθορίου», παρά το γεγονός ότι το ίδιο το κείμενο του νόμου δεν του αποδίδει – όπως φαίνεται και από το ανωτέρω απόσπασμα – κάποιον τίτλο ή άλλο χαρακτηρισμό. Συγκεκριμένα, η ακριβής διατύπωση των όσων ο κ. Υπουργός ανέφερε κατά τη διάρκεια της ΡΚΒ’ συνεδρίασης της Ολομέλειας (18/5/2017) είναι η ακόλουθη (η υπογράμμιση προστέθηκε):
«Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι προαναφερόμενος προσωπικές διαφορές αφορούν κυρίως σε στελέχη των κατωτέρων βαθμίδων της διοίκησης ιδιαίτερη αξία θεωρώ ότι έχει η θέσπιση για πρώτη φορά για το στρατιωτικό προσωπικό του επιδόματος παραμεθορίου ύψους 100 ευρώ. περίπου, το οποίο -σημειώνω- θα λάβουν στην πλειοψηφία τους τα παραπάνω στελέχη που υπηρετούν στην παραμεθόριο και ανέρχονται σε περίπου δώδεκα χιλιάδες.
Επομένως, με τη διατήρηση της προσωπικής διαφοράς και τη χορήγηση του νέου επιδόματος παραμεθορίου τα εν λόγω στελέχη θα δουν μια μικρή, αλλά πραγματική αύξηση των αποδοχών τους.»
Αντιπαραβάλλοντας τις διατάξεις των μισθολογίων του δημοσίου τομέα (άρθρο 19 του Ν.4354/15) με τις αντίστοιχες του ειδικού μισθολογίου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας (περ. Ε’, άρθρο 127 του Ν.4472/17),
εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Το μισθολόγιο του δημοσίου τομέα για την χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών λαμβάνει υπόψη ως βασικά τα γεωγραφικά κριτήρια, κατόπιν έκδοσης σχετικής ΚΥΑ των συναρμοδίων υπουργείων.
Το ειδικό μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για την χορήγηση του υπόψη επιδόματος διαφαίνεται ότι δεν λαμβάνει υπόψη τα ίδια γεωγραφικά κριτήρια (προφανώς δημοσιονομικά), δίχως έκδοση ΚΥΑ συναρμοδίων υπουργείων αλλά απευθείας από τον νόμο.
0 ανεξήγητος περιορισμός του επιδόματος του άρθρου 128 περίπτωση Ε’ του Ν. 4472/2017 στα στελέχη που υπηρετούν μόνο σε ένα υποσύνολο των συνοριακών περιοχών, οι διαφορές που διαπιστώνονται από την αντιπαραβολή των κριτηρίων θέσπισης του επιδόματος παραμεθορίου των δημοσίων υπαλλήλων με τα κριτήρια θέσπισης του επιδόματος του άρθρου 128 περίπτωση Ε’ του Ν. 4472/2017, καθώς και η ασυμφωνία μεταξύ των λεγομένων του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του περιεχομένου του ίδιου άρθρου δημιουργούν σειρά ερωτημάτων σχετικά με την αντιμετώπιση που χαίρει από την πλευρά της Κυβέρνησης τόσο το ζήτημα της υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στις παραμεθόριες περιοχές, όσο και το ζήτημα του εν γένει ορισμού της έννοιας της παραμεθορίου.ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κκ. Υπουργοί:
1. Γιατί δεν εφαρμόστηκαν για την χορήγηση του εν λόγω επιδόματος στα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ τα ίδια κριτήρια με τα αντίστοιχα που εφαρμόζονται για τους δικαιούχους του μισθολογίου του δημοσίου τομέα; Επίσης γιατί δεν προβλέφθηκε ο καθορισμός των κριτηρίων χορήγησης να γίνει με ΚΥΑ μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, προκειμένου να είναι δυνατή η κάθε δικαιολογημένη πρόσθεση – διόρθωση των κριτηρίων;
2. Με βάση ποια κριτήρια αποφασίστηκε ότι το επίδομα του άρθρου 127 περίπτωση Ε’ αποδίδεται μόνο στο προσωπικό των ΕΔ και ΣΑ που υπηρετεί στις ΠΕ Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, καθώς και στη νήσο Σκύρο; Με βάση ποια κριτήρια εξαιρέθηκαν οι υπόλοιπες συνοριακές περιοχές;
3. Για ποιο λόγο εξαιρείται το προσωπικό των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, πλην της Πολεμικής Αεροπορίας, που υπηρετεί στη Σκύρο;
4. Προτίθεται η Κυβέρνηση να περιορίσει τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως παραμεθόριες, όσον αφορά το επίδομα παραμεθορίου των Δημοσίων Υπαλλήλων του άρθρου 19 του Ν,4354/15;
5. Ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ως παραμεθόριες, όσον αφορά τη χορήγηση του επιδόματος του άρθρου 19 του Ν.4354/15;
Ο Ερωτών βουλευτής
Αθανάσιος Π. Δαβάκης


ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ