Η ΕΣΠΕΘ για τη βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών των ΕΔ

Η ΕΣΠΕΘ με επιστολή της καλεί την ΠΟΜΕΝΣ να πάρει πρωτοβουλίες ώστε να αρθούν οι αδικίες στη βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
 
Με επιστολή προς την ΠΟΜΕΝΣ η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΕΘ) τον καλεί να πάρει θέση για την βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ολόκληρη η επιστολή της ΕΣΠΕΘ:
Κύριε Πρόεδρε, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών
Με μεγάλη ανησυχία και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από το θέμα του Πολυνομοσχεδίου που τέθηκε προς νομοτεχνική επεξεργασία και συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Πέραν του επονείδιστου άρθρου 27, ειδικότερα σε ότι αφορά στις διατάξεις του άρθρου 4, δια του οποίου και υπό την παρούσα διατύπωση, παραπέμπει στις καλένδες το θέμα της επίλυσης του βαθμολογικού ζητήματος των Αξιωματικών που προέρχονται από Παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών και οι οποίοι κατετάγησαν κατά το έτος 1990 (Απόφοιτοι ΑΣΣΥ 1992), επιδιώκοντας καιροσκοπικά και με απροκάλυπτη προεκλογική στόχευση να κρατήσει «ομήρους» εκατοντάδες συναδέλφους.
Το θέμα είναι ιδιαίτερα γνωστό και έχει τύχει ανάδειξης και προβολής από όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Με την από 28 Δεκεμβρίου 2016 επιστολή μας, αναδείξαμε δημοσίως το ζήτημα της δυσμενούς διακριτής μεταχείρισης των Αξιωματικών που προέρχονται από ΑΣΣΥ, οι οποίοι εντάχθηκαν στις τάξεις των ΕΔ το έτος 1990, σε σχέση με τη βαθμολογική εξέλιξη παλαιοτέρων και νεότερων Αξιωματικών της ιδίας προέλευσης, καθώς επίσης και έναντι των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ 445/1974 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθέντων εθελοντριών του
Ν. 705/1977 (Α’ 279).
Επίσης, πέραν του συνόλου των εμπλεκομένων φορέων, επί του σχετικού θέματος κατά την δημόσια διαβούλευση, τοποθετήθηκε τεράστιος αριθμός συμπολιτών μας, προφανώς συναδέλφων, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά και μαζικά με πρωτοφανή αριθμό σχολίων και προτάσεων, τα οποία είχαν ως κοινή συνισταμένη την απαίτηση επίλυσης του σοβαρού προβλήματος που προέκυψε. Επί των σχολίων, αναδεικνύεται χαρακτηριστικά η απαίτηση ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Με έκπληξή μας όμως διαπιστώνουμε τον προβληματικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης διάταξης του άρθρου 4 (όπως έχει κατατεθεί προς ψήφιση), καθότι κατ’ αυτό τον τρόπο δε δίνεται λύση επί των προβλημάτων που έχουν συσσωρευθεί. Αναδεικνύεται, κατά τα διαφαινόμενα, η προχειρότητα και η αποσπασματικότητα των εν λόγω νομοθετημάτων δημιουργώντας παράλληλα και την ισχυρότατη απογοήτευση στους θιγομένους συναδέλφους, τους οποίους το θέμα αποτελεί μείζον ζήτημα ηθικής τάξης.
Η Πολιτεία δεν πρέπει να νομοθετεί, εξυπηρετώντας τα θέλω ορισμένων κύκλων δημιουργώντας ανισότητα, αδικίες και ευνοϊκή μεταχείριση σε ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, επιφέροντας δε ανατροπή της υφιστάμενης επετηρίδας αρχαιότητας των Αξιωματικών που προέρχονται από το σώμα των Υπαξιωματικών (αποφοίτων ΑΣΣΥ), με παράλληλη αυθαίρετη καταπάτηση των στρατιωτικών κανονισμών, βάσει των οποίων δεν μπορεί να κρίνονται νεότεροι, εάν πρωτίστως δεν κριθούν οι αρχαιότεροι αυτών και βάσει των οποίων δεν προβλέπεται επ’ ουδενί προαγωγή Αξιωματικού στον επόμενο βαθμό, χωρίς συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας. Το παραπάνω γεγονός προσβάλλει βάναυσα τον κώδικα αξιών μας γιατί διασαλεύει – ανατρέπει την καθεστώσα τάξη, θέτοντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ. Ο κ. Υ.ΕΘ.Α, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου, έχει διατυπώσει την άποψη ότι: «η αρχαιότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ιεραρχίας που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία, την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, υπέχει δε ισχύ όμοια με αυτή της διαφοράς βαθμού». Συμφωνούμε απόλυτα και ελπίζουμε να αναληφθούν ευθαρσώς τις οι ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες. Θα αποτελούσε αναμφίβολα μια πράξη μεγάλου πολιτικού ανδρός.
Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι το περιεχόμενο του άρθρου 4 είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί την παρούσα στιγμή. Πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διατυπωθεί με σαφέστερο, δικαιότερο και πειστικότερο τρόπο.
Υπάρχουν τρόποι να δικαιωθούν οι θιγόμενοι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και να αποκατασταθούν διοικητικά, χωρίς να επηρεαστεί στο παραμικρό η διοικητική ή επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΔ και φυσικά χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση (αναδρομική ή μη) για την Υπηρεσία.
Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ) για την αποκατάσταση της αδικίας, φρονεί ότι απαιτείται η λήψη μέτρων τα οποία δύναται να εξαλείψουν τις παραλείψεις, καθώς και τις αδικίες που έχουν συντελεστεί, με «φωτογραφικές» διατάξεις που εμφιλοχώρησαν ατυχώς στο ισχύον νομικό πλαίσιο εξυπηρετώντας πιθανόν, συγκεκριμένες στοχεύσεις, για τις οποίες σύντομα το λόγο θα έχει η Ελληνική Δικαιοσύνη για την αποκατάσταση της τάξης και τη θεραπεία των διοικητικής φύσεως ενεργειών του δημοσίου σε βάρος των θιγομένων. Κατόπιν τούτου, προτείνουμε τα ακόλουθα:
α. Η παράγραφος 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν.4433/2016, αντικαθίσταται από την ημερομηνία εφαρμογής του Ν.4407/2016, με την ακόλουθη διατύπωση:
«26. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του N. 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015. Ειδικά, για τους αξιωματικούς οι που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), οι οποίοι συμπλήρωσαν μέχρι 31.12.2015 είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ισχύουν επιπλέον και οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του N. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ο χρόνος των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του N. 2439/1996, υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά, για τους αξιωματικούς που προέρχονται από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015, το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 110 του N. 3978/2011 (Α΄ 137). Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2015, δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του N. 2439/1996, ως προϋπόθεση για την προαγωγή σε επόμενους βαθμούς».
β. Η παράγραφος 18β στο άρθρο 18 του N.4407/16, αντικαθίσταται ως εξής: Μετά την παρ. 13 του άρθρου 36 του Ν. 3883/2010 προστίθεται παράγραφος 13Α, ως εξής: «13Α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, οι Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β´ του άρθρου 2 είναι νεότεροι των ομοιόβαθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ».
Οι κυβερνητικοί ταγοί, με περισσή αυταρέσκεια ταυτίζονταν παλαιότερα, κατά τα λεγόμενά τους, με το κάθε γράμμα με τις επιταγές του Συντάγματος, αλλά σήμερα δυστυχώς, επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ανοχή στην κατάφωρη παραβίαση βασικών αρχών, κατά την παραγωγή νομοθετικού έργου, επί θεμάτων που αφορούν τον κλάδο μας.
Δεν υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια στη ζωή μας, παρά μόνο προκλήσεις! Η πολιτική από αρχαιοτάτων ετών σημαίνει όραμα! Πρέπει να μπορείς να εμπνεύσεις ή να προτείνεις ουσιαστικές λύσεις, ενώ σε αντίθετη περίπτωση να κάνεις μια χάρη στον εαυτό σου (και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύνολο), καταγινόμενος με κάτι άλλο ίσως πιο χρήσιμο και ουσιαστικό. Εξάλλου, όπως εύστοχα σημείωσε ο μεγάλος μας ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης: «Δεν έφταιγε ο ίδιος. Τόσος ήτανε!». Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες, όταν σύντομα κατά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου, θα κληθούν να αναμετρηθούν με τον εαυτό τους και να υπερασπιστούν την πολιτική διαδρομή τους, να καταφέρουν να υπερβούν τις προκαταλήψεις και τις ιδεοληψίες τους και να αρθούν στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων, διορθώνοντας σφάλματα τα οποία δυστυχώς οι ίδιοι προκάλεσαν.
Κύριε Πρόεδρε, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών
Ευελπιστούμε, για την ανάληψη εκ μέρους σας των ενδεδειγμένων πρωτοβουλιών, για την άμεση αποκατάσταση της βαθμολογικής εξέλιξης των συγκεκριμένων στελεχών, καθόσον αυτό επιτάσσουν οι αρχές της Ισότητας, της Δικαιοσύνης, του Κράτους Δικαίου (χρηστής διοίκησης) και της Αξίας του Ανθρώπου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ