ΥΠΕΘΑ: Διάδρομος προσγειώσεως αεροσκαφών γίνεται hot spot

Την παραχώρηση, θεωρητικά για τρία χρόνια, διαδρόμου προσγειώσεως για να γίνει hot spot αποφάσισε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Και με την βούλα του κράτους το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) που εκπροσωπείται απο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Π. Καμμένο, τον υπουργό Οικονομικών Ε. Τσακαλώτο και τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων αποφάσισε την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου «ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΣ Α/Φ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» ν. Κιλκίς έκτασης εμβ. 70,9 στρεμμάτων, στο υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ), για λόγους, όπως αναφέρει η απόφαση, γενικού συμφέροντος και ειδικότερα για τη δημιουργία Κέντρου Προσωρινής Φύλαξης Προσφύγων και Μεταναστών, δυνάμει του άρθρου 84 του ν. 3883/2010.

Η παραχώρηση της χρήσης γίνεται για τρία έτη ήτοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 με δυνατότητα παράτασης αναλόγως των επικρατούντων τότε συνθηκών. Για την παραχώρηση του αεροδιαδρόμου συμφωνήθηκε μηνιαίο αντάλλαγμα – «μισθωμα» συμβολικού χαρακτήρα.

Το υπουργεό Εσωτερικών θα αναλάβει την εκτέλεση των πάσης φύσεως απαιτουμένων έργων συντήρησης – τροποποίησης ή επισκευών, εντός της έκτασης του υπόψη ακινήτου και στις υπερκείμενες κτιριακές εγκαταστάσεις αυτής. Την κάλυψη του συνόλου του κόστους χρήσης των δικτύων υποδομής (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κ.λπ.), σε ό,τι αφορά την λειτουργία αυτού ως Κέντρου Προσωρινής Φύλαξης Προσφύγων & Μεταναστών, την κατασκευή τυχόν νέων εγκαταστάσεων, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος και έγκριση από τη Στρατιωτική Υπηρεσία (Σ.Υ.) και την καταβολή μισθώματος ανερχομένου στο ύψος των 1.300 € μηνιαίως.

Στην σύμβαση προβλέπεται πως οιασδήποτε μορφής εμπορική δραστηριότητα ήθελε αναπτυχθεί εντός του συγκεκριμένου ακινήτου, καθ’ όσον χρόνον θα λειτουργεί το Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών, θα υπόκειται σε έγκριση εκ μέρους του
ΤΕΘΑ, με το ανάλογο κατά τις περιστάσεις οικονομικό αντάλλαγμα, όπως αυτό θα συμφωνείται μεταξύ των μερών.

Παράλληλα αναλόγως των επικρατούντων συνθηκών, με τη λήξη του προαναφερθέντος χρόνου παραχώρησης, δύναται η παραχώρηση να παραταθεί, υπό τον όρο ότι το μηνιαίον αντάλλαγμα, θα καταβάλλεται τακτικώς και εμπροθέσμως. Σε διαφορετική περίπτωση, η παραχώρηση μπορεί να λυθεί αζημίως εκ μέρους του ΤΕΘΑ.

Μετά την παύση της λειτουργίας του ως Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων & Μεταναστών, θα εξετασθεί η απόδοση του συγκεκριμένου ακινήτου, δωρεάν, στο Δήμο Παιονίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι επικρατούσες τότε επιχειρησιακές απαιτήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ