Έρχεται νόμος για δωρεάν στέγη στην παραμεθόριο! Ποιους αφορά;

Νόμο για δωρεάν σπίτια σε ορισμένες κατηγορίες ενστόλων στην παραμεθόριο, ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών. Δείτε ποιες κατηγορίες αφορά

 

Το μεγαλύτερο βάρος σε κάθε μετάθεση είναι ίσως το κόστος των ενοικίων που πληρώνονται μαζί με τις εγγυήσεις της κάθε μίσθωσης.

Το υπουργείο Εσωτερικών προσπαθεί με μια ρύθμιση που ίσως να προσφέρει δωρεάν κατοικίες να μειώσει το κόστος στις μεταθέσεις των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και άλλων εργαζομένων.

Στο άρθρο 34 νόμου που έχει ετοιμάσει, και έχει τον τίτλο, «Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών» , προβλέπεται πως:

«γ. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι νησιωτικοί Ο.Τ.Α. του άρθρου 204 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας».

Οι σχετικές πρωτοβουλίες υπάρχουν στο σχέδιο νόμου που έχει ετοιμάσει το υπουργείο και έχει τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις».
ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ