Μεταθέσεις Στρατιωτικών: Αναγκαίες οι αλλαγές για να σταματήσουν οι ανισότητες

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Το φλέγον θέμα με τις μεταθέσεις των Στρατιωτικών και τις ανισότητες που επικρατούν δημιουργώντας πολλά κοινωνικά και οικογενειακά προβλήματα φέρνει στη Βουλή το Κίνημα Αλλαγής με ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιώργος Φραγγίδης προς τον ΥΕΘΑ Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Η ερώτηση που κατατέθηκε μετά από πρόταση του Τομέα Άμυνας του ΚΙΝΑΛ, αναφέρεται στην ανάγκη για δίκαιη και ίση αντιμετώπιση του συνόλου του έμψυχου δυναμικού των ΕΔ, μέσω ορισμού δίκαιων κριτηρίων όσον αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταθέσεων του.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, στις 9-3-2011, ψηφίστηκε η υπ΄αριθμ. Φ.411/27/81060Σ.172/09-3-2011 (ΦΕΚ Β΄ 378) Υπουργική Απόφαση για ορισμό, μεταξύ άλλων, δίκαιων κριτηρίων στον καθορισμό των μεταθέσεων. Η τελευταία τροποποίηση του νόμου έγινε με την αντίστοιχη Φ.411/1/294483Σ.797/14- 2-2018 (ΦΕΚ Β΄ 468) Υπουργική Απόφαση.

Με αυτήν ορίστηκε νέα παραμετροποίηση για τον υπολογισμό των μορίων. Παρά τις βελτιώσεις τις οποίες έχει υποστεί ο νόμος, έχουν παρατηρηθεί συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία προκαλούν άγχος στο προσωπικό και έντονο προβληματισμό στις οικογένειές τους πριν την ανακοίνωση των μεταθέσεων, αλλά κυρίως μετά την υλοποίηση αυτών, ως
ακολούθως:

1. Συνυπηρέτηση συζευγμένων στελεχών των ΕΔ εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.ε του άρθρου 4 του ΦΕΚ Β’ 468/2018, ως τόπος συνυπηρέτησης δύναται να υλοποιηθεί «σε όμορη περιφερειακή ενότητα».

Δηλαδή, μια στρατιωτικός που αιτείται να τοποθετηθεί στην Κομοτηνή, λόγω συνυπηρέτησης με τον σύζυγό της, δύναται η υπηρεσία να την τοποθετήσει για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε ένα εύρος που εκτείνεται από την περιοχή της Ορεστιάδας έως και αυτή της Ξάνθης αναγκάζοντάς την να διανύει καθημερινά τεράστιες αποστάσεις.

2. Δεν έχει καθοριστεί πλαίσιο για τον ορισμό μετάθεσης των συζευγμένων στελεχών των ΕΔ με συνάδερφο στρατιωτικό άλλου Όπλου – Σώματος ή Κλάδου, βασιζόμενο στην αρχή της αναλογικότητας. Αυτό προκαλεί προστριβές μεταξύ των Γενικών Επιτελείων κατά τον χεδιασμό των μεταθέσεων, ακόμη και εντός του ίδιου Κλάδου και σχετική χρονοτριβή.

3. Μεταθετικότητα στρατιωτικών που τα τέκνα τους φοιτούν στην Β΄ και Γ΄Λυκείου. Σύμφωνα με τον Ν. 3883/10, ένα ενισχυτικό κοινωνικό κριτήριο για τον ορισμό μη μετάθεσης αποτελεί «η Ηλικία και οι σπουδές των τέκνων».

Το κριτήριο όμως αυτό στον ΣΞ, με την μικρή ενίσχυση μέσω μοριοδότησης, δεν είναι ικανό να αποτρέψει μία μετάθεση όταν το στέλεχος έχει παιδιά που φοιτούν στην Β΄ ή Γ΄ Λυκείου.

4. Μοριοδότηση Διαζευγμένων Στελεχών με τέκνα.

Με το άρθρο 11 Ν.4361/2016 (ΦΕΚ Α΄ 10/1-2-2016) χορηγήθηκε εκ νέου το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών που αντιστοιχεί στον έγγαμο για τα στελέχη που τελούν σε διάσταση ή διάζευξη ή είναι άγαμοι και έχουν τέκνα που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη ή αποδεδειγμένα υποβάλουν διατροφή.

Δεν υπήρχε όμως πρόβλεψη για την επαναφορά των Μορίων που ελάμβαναν αυτά τα στελέχη για τα τέκνα τους ως αντικειμενικά κριτήρια για τον καθορισμό μετάθεσης.

5. Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων – Ενδικοφανείς Προσφυγές.

Σύσταση και οργάνωση δευτεροβάθμιου οργάνου Εξέτασης των Ενδικοφανών Προσφυγών.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3883/2010, ορίζονται οι παράμετροι για τη Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων, καθώς και για τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης μετάθεσης εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου των πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της, προς το διοικητικό όργανο που την εξέδωσε, το οποίο υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

Έχει όμως διαπιστωθεί επί του πρακτέου ότι οι στρατιωτικοί οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με τον σχεδιασμό και την έκδοση μεταθέσεων είναι οι ίδιοι οι οποίοι καλούνται να εξετάσουν μια ενδικοφανή προσφυγή για ακύρωση μετάθεσης. Δηλαδή, επί της ουσίας να αναιρέσουν μια δική τους απόφαση.

6. Για την έκδοση μετάθεσης ενός στελέχους στο εξωτερικό έχει οριστεί συγκεκριμένος τρόπος κριτηρίων μοριοδότησης. Διαπιστώθηκε όμως ότι σχεδόν σε κάθε τροποποίηση που έχει επέλθει στο νόμο ο τρόπος υπολογισμού μεταβάλλεται. Συνήθως, προς το συμφέρον «ημέτερων» που υπηρετούν σε καίριες θέσεις.

Δεδομένου ότι: Το προσωπικό των ΕΔ εργάζεται με Φιλότιμο και Φιλοπατρία μη φειδόμενο τόπου και χρόνου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, αν προτίθεται να τροποποιήσει το νομικό πλαίσιο πριν τον υπολογισμό των μορίων από τα Γενικά Επιτελεία για τον σχεδιασμό μεταθέσεων έτους 2021, με τρόπο που:

1. Να ορίζεται η συνυπηρέτηση συζευγμένων στελεχών των ΕΔ εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας;

2. Με καθορισμό πλαισίου για τον ορισμό μετάθεσης των συζευγμένων στελεχών των ΕΔ με συνάδερφο στρατιωτικό άλλου Όπλου – Σώματος ή Κλάδου, βασιζόμενο στην αρχή της αναλογικότητας, ώστε να μη υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των Γενικών Επιτελείων όσον αφορά στην προτεραιότητα επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των εν λόγω στελεχών;

3. Να μην ορίζεται μετάθεση σε στρατιωτικό που τα τέκνα του φοιτούν στην Β΄ και Γ΄ Λυκείου;

4. Τα Διαζευγμένα Στελέχη με τέκνα που αποδεδειγμένα υποβάλουν διατροφή να λάβουν εκ νέου το σύνολο της μοριοδότησης γι’ αυτά;

5. Να ορίζεται η σύσταση δευτεροβάθμιου οργάνου εκδίκασης ενδικοφανών προσφυγών ώστε να αυξηθεί η πίστη των στελεχών ότι η υπηρεσία ενεργεί με διαφάνεια και εξετάζει σε βάθος τα προβλήματα του προσωπικού;

6. Να ορίζεται ότι σε βάθος δεκαετίας δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του τρόπου υπολογισμού των μορίων για μετάθεση στο εξωτερικό;

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο topics.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ