Μεταθέσεις στρατιωτικών: Υπάρχει ανάγκη να γίνουν άμεσα λέει η ΕΣΠΕΘ

Να ολοκληρωθούν άμεσα οι μεταθέσεις στρατιωτικών, λέει η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, με επιστολή της προς τους βουλευτές


 

Η συντόμευση της διαδικασίας των μεταθέσρων στρατιωτικών είναι το ζητούμενο της επιστολής που έστειλε η ΕΣΠΕΘ προς τους βουλευτές. Στην επιστολή αναφέρει:

 

Δια της παρούσης, κατόπιν πολλών παρακλήσεων των μελών της Ένωσης, ζητείται η ολοκλήρωση του χρονοδιαγράμματος των διαδικασιών που αφορούν στην έκδοση των τακτικών μεταθέσεων του έτους 2017, να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα, προκειμένου να κοινοποιηθούν έγκαιρα στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, έτσι ώστε να δίδεται το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για να προγραμματίσουν τις οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις τους.

 

Στις τακτικές μεταθέσεις του 2016, εντοπίστηκαν περιπτώσεις συναδέλφων που ενημερώθηκαν για τη μετάθεσή τους, περίπου δύο (2) εβδομάδες προ της χορήγησης του φύλλου πορείας τους, ενώ σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις αυτά χορηγήθηκαν με ιδιαίτερη καθυστέρηση, σχεδόν παράλληλα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι, πολλές καθυστερήσεις προκλήθηκαν εξαιτίας του χρονοβόρου της διαδικασίας εξέτασης, από την Υπηρεσία, ενδικοφανών προσφυγών και τη εν συνεχεία χρήση ένδικων μέσων από το θιγόμενο προσωπικό, γεγονός που δεν πρέπει να μας εκπλήσσει και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση των τακτικών μεταθέσεων.

 

Τα υπόψη γεγονότα, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν ποικίλα προβλήματα στα ίδια τα στελέχη, αλλά πολύ περισσότερο στις οικογένειές τους, καθόσον τα ανακύπτοντα προβλήματα δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε διάστημα ολίγων ημερών, όταν μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις πλησιάζει η έναρξη της σχολικής χρονιάς.

 

Είναι γνωστό σε όλους μας πως για την απρόσκοπτη υλοποίηση μιας οποιασδήποτε μετακίνησης, απορρέουν πολλές αλληλένδετες υποχρεώσεις.

Απαιτείται χρόνος για την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών υποχρεώσεων των στελεχών,  ώστε να αποδεσμευτούν αξιοπρεπώς και χωρίς να υπάρξουν πρόσκαιρες επιπτώσεις στην επιχειρησιακή λειτουργία των Μονάδων.

Χρειάζεται αρκετό χρονικό διάστημα για την αποδέσμευση κατοικίας και την εύρεση νέας, την τακτοποίηση οφειλών – λογαριασμών, τη διευθέτηση εργασιακών θεμάτων για τον/την σύζυγο (δεν είναι λίγοι οι συνάδελφοι που διαβιούν μακριά των οικογενειών τους), τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των παιδιών (επιλογή σχολείου, εγγραφή σε εξωσχολικές δραστηριότητες κ.α).

 

Για το θέμα αυτό εξάλλου, υπάρχει καθορισμένο υπηρεσιακό θεσμικό πλαίσιο, πλην όμως είθισται κάθε χρόνο να μην τηρείται. Επιβραδυντικό παράγοντα συνιστά, αναμφίβολα, η διενέργεια των τακτικών κρίσεων ανωτάτων Αξιωματικών εντός μηνός Μαρτίου εκάστου έτους, όταν και θα έπρεπε φυσιολογικά, να οριστικοποιούνται και να εκδίδονται οι τακτικές μεταθέσεις όλου του προσωπικού, καθόσον είναι επιτακτική ανάγκη, όπως πολλές φορές έχει ειπωθεί, η ενημέρωση των στελεχών τουλάχιστον τρείς (3) μήνες προ της αναχώρησής τους.

 

Συνεπώς για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των μεταθέσεων, θα έπρεπε ίσως να εξετασθεί από την Υπηρεσία η τροποποίηση του υφισταμένου ρυθμιστικού νομικού πλαισίου, που καθορίζει την έναρξη διεξαγωγής των τακτικών κρίσεων ανωτάτων Αξιωματικών εντεύθεν της 01 Μαρτίου εκάστου έτους, με επίσπευση διενέργειας αυτών νωρίτερα, ήτοι από 01 Φεβρουαρίου, ώστε να παρέχεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Ο-Σ των ΓΕ η στοιχειώδης ευχέρεια να δρομολογήσουν έγκαιρα τις απαιτούμενες ενέργειες, έστω και υπό τις οδηγίες και την καθοδήγηση των νέων ηγεσιών, που αναλαμβάνουν καθήκοντα σε οποιοδήποτε φορέα εμπλέκεται με την εκπόνηση των μεταθέσεων του προσωπικού.

 

Επεκτείνοντας περαιτέρω το συλλογισμό μου, στο πλαίσιο εξοικονόμησης πιστώσεων από τον Π/Υ του ΓΕΣ, αφενός με τη μείωση των εξόδων των μεταθέσεων (μικρότερη δεξαμενή μετακινούμενων) και αφετέρου με την αποφυγή δαπανών για εξειδικευμένη εκπαίδευση προσωπικού, στις ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου αυτή είναι αναγκαία, θα ήταν ιδιαίτερο χρήσιμο να ληφθεί υπόψη η πρόταση της Ε.Σ.ΠΕ.Θ, που κατά καιρούς διατυπώνεται και επανέρχεται στο προσκήνιο σχεδόν απ’ όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο, για τη θέσπιση ευεργετήματος στα στελέχη των ΕΔ που έχουν συμπληρώσει 25ετή υπηρεσία, να παραμένουν επί σταθερής πλέον βάσης στον τόπο επιλογής τους, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον δεν συντρέχουν ζητήματα επάνδρωσης των θέσεων υψηλής ευθύνης (απόφοιτοι ΑΔΙΣΠΟ – ΣΕΘΑ).

Η παραπάνω ρύθμιση, εκτιμάται ότι θα έχει πολλαπλά οφέλη, για το προσωπικό αλλά και για την Υπηρεσία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τα οποία συνοπτικά έχουν όπως παρακάτω:

 

–         Διευκόλυνση στην προσπάθεια των στελεχών για απόκτηση πρώτης κατοικίας, γεγονός που με τις συνεχείς μετακινήσεις και τις μειώσεις των αποδοχών και του εισοδήματος γενικότερα, δεν είναι εφικτό με βάση τη σημερινή πραγματικότητα.

 

–         Διευκόλυνση στην αποπληρωμή δανείων που έχουν συναφθεί στο παρελθόν και υπό τις παρούσες συνθήκες υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στην αποπληρωμή τους, λόγω και του φαινόμενου της διατήρησης σε πολλές περιπτώσεις συναδέλφων, παραπάνω της μίας κατοικίας.

 

–         Παροχή, στις συζύγους των στρατιωτικών (ιδιωτικούς υπαλλήλους και ελεύθερους  επαγγελματίες), που λόγω των μεταθέσεων δεν μπορούν να έχουν μόνιμη απασχόληση για να συμβάλλουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό, της δυνατότητας αναζήτησης σταθερής εργασίας, με περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, μεταξύ των άλλων και λόγω της βαθύτερης γνώσης της τοπικής αγοράς εργασίας.

 

–         Διατήρηση και προστασία της οικογενειακής και κατ’ επέκταση της κοινωνικής συνοχής, από την μη διάσπαση των οικογενειών, είτε λόγω σπουδών των παιδιών είτε λόγω εργασίας του/της συζύγου.

 

–         Πλέον των ανωτέρω, η εφαρμογή της υπόψη προτάσεως, προσφέροντας στο συνάδελφο τη δυνατότητα μακροχρόνιου προγραμματισμού ατομικού και οικογενειακού, τον καθιστά αποδοτικότερο για την υπηρεσία, κατά την παραγωγικότερη φάση της σταδιοδρομίας του.  Κατ’ αυτό τον τρόπο το προσωπικό δύναται απερίσπαστο να ασχοληθεί με την εκτέλεση των καθηκόντων και της αποστολής του.

 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, η ανθρωποκεντρική προσέγγιση των πραγμάτων αποτελεί τη μοναδική πραγματικά αποδοτική μέθοδο λήψης των αποφάσεων, ιδιαίτερα αυτών που άπτονται θεμάτων μεταθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν αποφασιστικά τις ζωές των οικογενειών των στελεχών και επιδρούν στην ψυχολογία τους.

 

Ευελπιστούμε ότι, φέτος θα πραγματοποιηθούν οι τομές και οι αλλαγές που απαιτούνται στη διαδικασία έκδοσης μεταθέσεων των στρατιωτικών. Η ανάγκη για ανατροπή παγιωμένων αντιλήψεων, που μας κρατούν δέσμιους του παρελθόντος, είναι κάτι παραπάνω από προφανής. Οι νέες ηγεσίες των ΓΕ έχουν εκπέμπει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα για δράση πέρα από τα τετριμμένα, με γνώμονα το συμφέρον των ΕΔ. Συνεπώς σε ότι αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, φρονούμε ότι διαγράφεται πεδίο δόξης λαμπρό.

 

Για να συνεχίσουν οι ΕΔ να απαντούν αποτελεσματικά στις εντεινόμενες κραυγές προκλήσεων και αμφισβήτησης της εθνικής μας κυριαρχίας, απαιτείται εξασφάλιση και βελτίωση των συστατικών της μαχητικής ισχύος των ΕΔ, με το φρόνημα και το ηθικό του προσωπικού να αποτελούν το σημαντικότερο ίσως συστατικό.

Μικρές καθημερινές «νίκες», που καταδεικνύουν και επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον της Πολιτείας, μπορούν να επιτευχθούν εύκολα, γρήγορα και χωρίς κόστος, εφόσον υπάρχει ειλικρινής διάθεση από πλευράς πολιτικής και φυσικής ηγεσίας, οι οποίες επί πολλά έτη, αντίθετα απ’ ότι για επικοινωνιακούς λόγους υποστήριζαν, υπήρξαν επιλεκτικά απούσες από τα πραγματικά προβλήματα των στελεχών των ΕΔ και ιδιαίτερα των χαμηλόβαθμων.

 

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες Βουλευτές,

 

Πρέπει να γίνει σε όλους μας συνείδηση ότι η επικοινωνιακή διαχείριση των θεμάτων, έχει μόνο πρόσκαιρα αποτελέσματα. Αντιθέτως η ρεαλιστική προσέγγιση, με διάθεση πρόκλησης καινοτόμων ρήξεων, είναι ίσως η μόνη αποτελεσματική επιλογή για ένα ελπιδοφόρο μέλλον, το οποίο σημειωτέων δεν απέχει πολύ από το σήμερα, ώστε να έχουμε την πολυτέλεια να αναβάλλουμε για αύριο τις σημαντικές αποφάσεις μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ