Μισθολόγιο στρατιωτικών: Ποιοί θα δούν αύξηση;

Μισθολόγιο στρατιωτικών: Η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει αυξήσεις για «τις ειδικές και εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, υπό τις οποίες διαβιούν οι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων».

Του Κώστα Αττία

Οι στρατιωτικοί περιμένουν με αγωνία το νέο ειδικό μισθολόγιο που έχει προαναγγείλει επίσημα η κυβέρνηση.

Μέχρι τώρα το κυβερνητικό επιτελείο κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Λογικό, αφού η αποτυχία στις διαπραγματεύσεις και τα μαύρα μαντάτα στην οικονομία αφήνουν ανοιχτά τα σενάρια εκλογών. Οπότε η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει κάτι να υποσχεθεί. Και ένα καλύτερο ειδικό μισθολόγιο είναι μια καλή υπόσχεση.

Απο την άλλη οι διαρροές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μόνο αισιοδοξία δεν προκαλούν. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως οι φήμες και κυρίως οι κακές φήμες τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνονται.

Μέσα σε αυτό το κλίμα η κυβέρνηση αποφάσισε,σωστά, να κάνει μια αρχή και να δώσει αυξήσεις  με κριτήριο «τις ειδικές και εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, υπό τις οποίες διαβιούν οι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων» σε στρατιωτικούς που υπηρετούν στο Μάλι. Μια σωστή αρχή που θα στείλει όμως ολοκληρωτικά το σωστό μήνυμα αν και το νέο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών έχει αναλογικές αυξήσεις.

Γιατί μόνο τα λόγια για την αναγνώριση της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων δεν φτάνουν.

Διαβάστε όλη την απόφαση του Δ. Βίτσα

Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης της προβλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν διατεθεί για υπηρεσία στα πλαίσια της επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) «EUTM MALI» στο Μάλι.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 18 υπ.Δ9, παρ.Δ άρθρου 2 ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και Ρυθμίσεις για την Υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α’ 94). β. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145). γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ24/06-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (ΦΕΚ Β’ 2144).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’ 2168).

4. Τις ειδικές και εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, υπό τις οποίες διαβιούν οι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν διατεθεί για υπηρεσία στα πλαίσια της επιχείρησης στο Μάλι (Αφρική).

5. Την υπ’ αριθμ. 26/2016 Εισηγητική Έκθεση Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.972502/27-1-2017 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια επιβάρυνση ύψους 64.800,00€ περίπου, σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του ΚΑΕ 0484 του Π/Υ ΓΕΣ (ΕΦ 11-200) οικονομικού έτους 2017, καθώς και για τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ. Για τους Π/Υ ΓΕΝ και ΓΕΑ δεν υφίσταται επιβάρυνση, καθώς δεν έχει προγραμματισθεί, μέχρι την παρούσα φάση, ανάλογη συμμετοχή,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Καθορισμός Ποσοστού Προσαύξησης Καθορίζουμε το ποσοστό προσαύξησης της προβλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν διατεθεί για Υπηρεσία στα πλαίσια της επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) «EUTM MALI» στο Μάλι, σε πενήντα επί τοις εκατό (50%).

Άρθρο 2 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εθνικής Άμυνας Οικονομικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ