ΜΤΝ: Πότε θα πληρωθούν από τον Ε.Λ.Π.Ν.

ΜΤΝ: Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) έδωσε ημερομηνία για την πληρωμή των παροχών του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Ναυτικού.

Από  τον  Ειδικό Λογαριασμό Προνοίας Ναυτικού (Ε.Λ.Π.Ν.) ανακοινώθηκε  ότι   σε συνεδρίαση  ολομέλειας της  Διοικούσας  Επιτροπής του, εγκρίθηκαν αιτήματα καταβολής παροχών  δικαιούχων  τα  οποία  υπεβλήθησαν στην  Γραμματεία Ε.Λ.Π.Ν.   από  01-02-2017  έως  31-03-2017.

Ημερομηνία πληρωμής των ανωτέρω παροχών είναι η 25-04-2017.

Παροχές Ε.Λ.Π.Ν.

1.-      Οι παροχές του Ε.Λ.Π.Ν. προς τα ασφαλισμένα μέλη του είναι κυρίως συμπληρωματικές αυτών που αναγνωρίζει το Δημόσιο, όπως καθορίζονται στο Π.Δ. 432/1983 “Περί Υγειονομικής περιθάλψεως των στρατιωτικών” και αφορούν :

α. Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη.-
β. Έξοδα αγοράς γυαλιών.-
γ. Έξοδα τοκετού.-
δ. Έξοδα οδοντοθεραπείας, οδοντοπροσθετικής και ορθοδοντικής περιθάλψεως.-
ε. Έξοδα κηδείας.-
στ. Ποσοστό για την αγορά προθέσεων ορθοπεδικών ειδών και υγειονομικών συσκευών για ατομική χρήση.-
ζ. Οικονομικά βοηθήματα για έκτακτες σοβαρές ανάγκες.-
η. Έξοδα για απασχόληση αποκλειστικής νυχτερινής νοσοκόμας.-
θ. Ποσοστό για τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζει το Δημόσιο.-
ι. Έξοδα για παιδικές κατασκηνώσεις.-
ια. Έξοδα δικηγορικής αμοιβής.-
ιβ. Κατ’ εξαίρεση καλύπτεται μέχρι ποσοστού 50% του χρηματικού ποσού,  (ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής και οδοντιατρικής δαπάνης) που προκύπτει μεταξύ της δαπάνης που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος και αυτής που αναγνωρίζει το Δημόσιο , χωρίς αυτό να υπερβαίνει την τιμή του.-

2 .-        Οι παροχές του Ε.Λ.Π.Ν. δεν μπορούν να υπερβούν το 90% του συνολικά δαπανηθέντος ποσού, βάσει των τιμών που αναγνωρίζει το Δημόσιο, με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω  παράγραφο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ