ΝΙΜΤΣ: Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών ραντεβού

Aπό 13 Ιουλίου 2018 εφαρμόζεται πιλοτικά η πλατφόρμα των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο ΝΙΜΤΣ .

 

 

 

Η εφαρμογή είναι μέρος του συστήματος “ΦΙΛΙΠΠΟΣ”.

Σταδιακά θα εμπλουτίζονται οι διάφορες ειδικότητες, μέχρι πλήρους καλύψεως.

Η είσοδος στην Πλατφόρμα γίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ekelynimts.stag.opsyed.army.gr/

Η εγγραφή μέλους στην πλατφόρμα συνίσταται, ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του.

Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό έγγραφο του ΝΙΜΤΣ με αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εισαγωγής στην εφαρμογή των Ηλεκτρoνικών Ραντεβού:

 

ΠΡΟΣ:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  MTΣ
Πίνακα Αποδεκτών Τμήμα : Γραμματεία
Τηλέφωνο : 210-7288277 -176
ΚΟΙΝ.:
Αριθμ.Φ.300 / 6452
Αριθ.Σχεδ.1677
Αθήνα  01 Αυγούστου 2018
ΘΕΜΑ:
Διάφορα Θέματα (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ) – Ηλεκτρονικά Ραντεβού)
ΣΧΕΤ.:
α. Φ.008/97/925019/Σ.1293/29 Νοε 17/ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ/3ο
β. Πρακτικό Δ.Σ ΝΙΜΤΣ 1279/15/19.12.2017
γ. Φ.008/1/00487/Σ.161/23 Ιαν 18/ΝΙΜΤΣ/Τμ.Πληρ/κής

1.  Σας ενημερώνουμε ότι, από 13 Ιουλίου 2018,τέθηκε σε καθημερινή λειτουργία η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Ραντεβού του ΝΙΜΤΣ, σε εκτέλεση των (β) και (γ) σχετικών.

2.  Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται από τέσσερα διαφορετικά σημεία του κύριου ιστοχώρου του Νοσοκομείου, www.nimts.gr και σύμφωνα με τις διαδικασίες του παραρτήματος «Α».

3.  Οι ενέργειες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό και κλείσιμο των Ηλεκτρονικών Ραντεβού περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα «Β». Οδηγίες για το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (ΗΚΕΛΥ), δίνονται στο παράρτημα «Γ».

4.  Hπλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Ραντεβού, στην οποία έχουν ενσωματωθεί τα πλάνα των εξωτερικών ιατρείων που παρελήφθησαν μέχρι και σήμερα, θα εμπλουτίζεται συνεχώς μέχρι την πλήρη κάλυψη.

5.  Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

                                                                      Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Γιαννακός

                                                 Δντής – Συντονιστής

Ακριβές  αντίγραφο
Η Προϊσταμένη  της Γραμματείας
Πίππα  Γεωργία
Μ.Υ. ΝΙΜΤΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Εισαγωγή στην Εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Ραντεβού ΝΙΜΤΣ.
«Β» Κλείνοντας το Ραντεβού σας
«Γ» Οδηγίες-Πληροφορίες για το ΗΚΕΛΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
Ε.Α.Α.Σ
Ε.Α.Α.Α
ΠΑΣΑΕΔ
ΠΟΑΣΑ
ΜΤΣ
Εθνική Ηχώ
Αποδέκτες για πληροφορία
ΝΙΜΤΣ/Γραμματεία
ΝΙΜΤΣ/Τμήμα Πληροφορικής

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  Μ.Τ.Σ.
Τμήμα : Γραμματεία
Αθήνα  01 Αυγούστου 2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.300/6452/Σχ.1677/01.08.18/Γραμματείας
ΝΙΜΤΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΙΜΤΣ

 

Βήμα 1ο

1

Βήμα 2ο

2

Εισάγετε τα διαπιστευτήριά σας (usernameκαι password). Τα στοιχεία αυτά
είναι μοναδικά για τον καθένα και αντιστοιχούν στο προσωπικό «προφίλ ασθενούς» (Σημείο 1).

 1. Τα διαπιστευτήρια εκδίδονται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ και ισχύουν για κάθε Νοσοκομείο του «Φιλίππου». Σε περίπτωση που έχετε διαπιστευτήρια κάντε «κλικ» στο «Αποκτήστε εδώ» (Σημείο 2). 

3

 1. Ακολουθήστε τα βήματα για να μπορέσετε να αποκτήσετε τα διαπιστευτήριά σας για τη δημιουργία του προφίλ σας δίνοντας,  ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και Επώνυμο.
Βήμα 3ο

4

 1. Είσοδος στη ηλεκτρονική εφαρμογή για το κλείσιμο ραντεβού στο ΝΙΜΤΣ.
 2. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο «Κλείστε Ραντεβού».

 

Βήμα 4ο

5

 1. Μέσα από την Ατομική Καρτέλα ο κάθε Λήπτης Υγείας (ΛΥ) μπορεί να δει και να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία.

 

Βήμα5ο

6

Βήμα 6ο

 

7

 1. Στην καρτέλα αυτή παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για το χρήστη.
 2. Επιλέγοντας το «Εγχειρίδιο Χρήσης» ο νέος χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει πλήρες εγχειρίδιο της εφαρμογής ώστε να την κατανοήσει πλήρως σε όλες τις δυνατότητές της.

 

Βήμα 7ο

8

                                                          Σχης(ΥΙ)Κωνσταντίνος Βίλλιας
                                                          Υποδιευθυντής


ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  Μ.Τ.Σ.
Τμήμα : Γραμματεία
Αθήνα  01 Αυγούστου 2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.300/6452/Σχ.1677/01.08.18/Γραμματείας
ΝΙΜΤΣ 
ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
Βήμα 1ο

9

 1. Επιλέξτε Τύπο Ιατρείου, Εξέταση (π.χ Τακτική Εξέταση) και Αιτιολόγηση Ραντεβού (π.χ Προς Εξέταση).Κάντε «Κλικ» στα Διαθέσιμα Ιατρεία το Ιατρείο σας (Σημείο 1).
 1. Στο παράθυρο «Σχόλια» καθώς και «Προετοιμασία Εξέτασης» ο ασθενής μπορεί να βρει χρήσιμες οδηγίες, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από το Νοσοκομείο. Στην «Προετοιμασία Εξέτασης» η εκάστοτε Κλινική μπορεί να αναφέρει (εγγράφως στο Τμήμα Πληρ/κής ώστε να μπορέσει να το αναρτήσει όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας ασθενής πριν προβεί σε κάποια εξέταση, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο αναμονής και βελτιστοποιώντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Κάντε «Κλικ» στο πλήκτρο «Συνέχεια» (Βελάκι 2).

 

Βήμα 2ο

 

10

 1. Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα και ώρα για το ραντεβού σας.
Βήμα 3ο

11

 1. Εμφανίζεται η τελική καρτέλα με όλες τις πληροφορίες σχετικά με το ραντεβού σας. Επιλέγοντας «Καταχώρηση Ραντεβού» το ραντεβού σας έχει ολοκληρωθεί.

 

                                                         Σχης(ΥΙ)Κωνσταντίνος Βίλλιας
                                                          Υποδιευθυντής


ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  Μ.Τ.Σ.
Τμήμα : Γραμματεία
Αθήνα 01 Αυγούστου 2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.300/6452/Σχ.1677/01.08.18/Γραμματείας
ΝΙΜΤΣ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΚΕΛΥ
 1. Το ΗΚΕΛΥ είναι ξεχωριστό για κάθε Νοσοκομείο που υπάγεται στο σύστημα «Φίλιππος».
 1. Το ηλεκτρονικό προφίλ του εκάστοτε χρήστη δημιουργείται ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ (την αρχική), και έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε ΗΚΕΛΥ από τη στιγμή της δημιουργίας του και μετά.
 1. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ασθενής ή να θέλει να προγραμματίσει ραντεβού για να φτιάξει το Ιατρικό Προφίλ του. Αντιθέτως κρίνεται απαραίτητο να δημιουργήσει ο καθένας μας Ψηφιακό Ιατρικό Προφίλ τόσο για τον ίδιο όσο και για τα προστατευόμενα μέλη αλλά και τους οικείους του.
 1. Το Ψηφιακό Ιατρικό Προφίλ θα ακολουθεί πλέον τον εκάστοτε Λήπτη Υγείας (ΛΥ), σε όλα τα Νοσοκομεία του «Φιλίππου» αρχικά (ασχέτως κλάδου ΕΔ – ΣΑ που ανήκει ή άνηκε κάποιος).
 1. Η εφαρμογή  είναι realtime, πράγμα που σημαίνει ότι το ραντεβού από τη στιγμή που θα κλειστεί αυτομάτως διαγράφεται από τα διαθέσιμα ραντεβού.
 1. Εξοικονομείται χρόνος αλλά και κόπος αν αναλογιστούμε ότι ένας ΛΥ  μέχρι τώρα έπρεπε να περιμένει στην τηλεφωνική αναμονή ή στην ουρά για να προγραμματίσει ένα ραντεβού στο ΝΙΜΤΣ.
 1. Το ΗΚΕΛΥ προάγει το έργο, τη μέριμνα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου προς τους ΛΥ.

 

                                                             Σχης(ΥΙ)Κωνσταντίνος Βίλλιας
                                                          Υποδιευθυντής

 

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ