Προαγωγές: Ποιο πρόβλημα βλέπει η Ν.Δ. στην επετηρίδα

Ερώτηση για τις επιπτώσεις στην επετηρίδα των Ενόπλων Δυνάμεων απο τις προαγωγές των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977

Ερώτηση στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο κατέθεσε ο Θανάσης Δαβάκης που καταγγέλει πως η συνδυασμένη εφαρμογή των ρυθμίσεων του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ έχει οδηγήσει σε διατάραξη της ομαλής ιεραρχικής εξέλιξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, προάγοντας εκτάκτως σε υψηλότερο βαθμό προσωπικό το οποίο μέχρι πρότινος θεωρούνταν ιεραρχικά νεότερο των ομοιόβαθμων Ανθυπασπιστών και Μον. Υπαξιωματικών που απέκτησαν το βαθμό τους μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Συγκεκριμένα, όπως λέει ο πρωην ΥΦΕΘΑ,  η προαγωγή του μονιμοποιηθέντων εθελοντών και μονιμοποιηθεισών εθελοντριών έχει λάβει χώρα χωρίς να έχουν προηγηθεί οι κρίσεις της τάξης αποφοίτων ΑΣΣΥ 1992 την οποία κατά νόμο ακολουθούσαν.

Δείτε όλη την ερώτηση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΔΑΒΑΚΗΣ
Βουλευτής Λακωνίας
Νέας Δημοκρατίας
6/2/2017
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΘΕΜΑ:
Σχετικά με τις επιπτώσεις στην επετηρίδα των Ενόπλων Δυνάμεων των προβλέψεων περί εκτάκτου προαγωγής των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977

Η εφαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με την προαγωγή στον επόμενο βαθμό των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977, χωρίς να έχει προβλεφθεί κάποια αντίστοιχη ή σχετική ρύθμιση για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατετάγησαν το 1990 (τάξη 1992), έχει δημιουργήσει μία ανισορροπία στην επετηρίδα και τη γραμμική συνοχή της ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία χρήζει άμεσης θεραπείας.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 47 παράγραφος 11 του ν. 4407/2016, έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του ν. 4433/2016, προβλέπει ότι:

«Εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, καθώς και την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του NA 45/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 705/1977, οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2014 και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για κρίση και προαγωγή στον επόμενο βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2439/1996 στις οποίες υπάγονται κατ` εφαρμογή της παραγράφου 26 του άρθρου 18, κρίνονται εκτάκτως εντός τετραμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η προαγωγή όσων εκ των ανωτέρω αξιωματικών κριθούν προακτέοι ανατρέχει στην ημερομηνία που συμπλήρωσαν τις σχετικές προϋποθέσεις. Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής κατ` εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»

Ταυτόχρονα, το άρθρο 18 παράγραφος 26 του ν. 4407/2016, έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του ν. 4433/2016, προβλέπει ότι (η υπογράμμιση προστέθηκε):
«26. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του N. 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N. 445/1974 (Α` 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 705/1977 (Α` 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2014. Ειδικά, για τους αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας που συμπλήρωσαν μέχρι 31.12.2014 είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ισχύουν επιπλέον και οι διατάξεις της υποπαρ. 8δ του άρθρου 3 του N. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από ΑΣΣΥ, ο χρόνος των υποπαραγράφων β` και γ` της παρ. 8 του άρθρου 5 του N. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά, για τους αξιωματικούς που προέρχονται από ΑΣΣΥ και συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2012, το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 110 του N. 3978/2011 (Α` 137). Για τους αξιωματικούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 705/1977, που συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2014, δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του N. 2439/1996.»

Η συνδυασμένη εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών έχει οδηγήσει σε διατάραξη της ομαλής ιεραρχικής εξέλιξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, προάγοντας εκτάκτως σε υψηλότερο βαθμό προσωπικό το οποίο μέχρι πρότινος θεωρούνταν ιεραρχικά νεότερο των ομοιόβαθμων Ανθυπασπιστών και Μον. Υπαξιωματικών που απέκτησαν το βαθμό τους μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Συγκεκριμένα, η προαγωγή του μονιμοποιηθέντων εθελοντών και μονιμοποιηθεισών εθελοντριών έχει λάβει χώρα χωρίς να έχουν προηγηθεί οι κρίσεις της τάξης αποφοίτων ΑΣΣΥ 1992 την οποία κατά νόμο ακολουθούσαν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:
1. Έχει λάβει γνώση της συγκεκριμένης ανισορροπίας στη σχετική επετηρίδα;
2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή ιεραρχική θέση της τάξεως των αποφοίτων ΑΣΣΥ 1992 και η γραμμική συνέχεια στην επετηρίδα;
Ο Ερωτών βουλευτής

Αθανάσιος Π. Δαβάκης
Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ