Προαγωγές στρατιωτικών: Καταγγελία για αδικίες και στασιμότητα

Οι προαγωγές στρατιωτικών πικραίνουν στελέχη που νιώθουν πως μπαίνουν στο περιθώριο χωρίς δική τους ευθύνη. Οι στρατιωτικοί της Θεσσαλίας ζητούν λύση.

Για τιμωρία τους απο την υπηρεσία κάνουν λόγο στελέχη ειδικής καταστάσεως που νιώθουν αδικημένα σε ότι αφορά την βαθμολογική τους εξέλιξη.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας που δέχτηκε τα παράπονα τους αποφάσισε να τους στηρίξει στην εναγώνια αναζήτηση κάποιας λύσης.

Στην ανοιχτή επιστολή της σε όλους τους τοπικούς βουλευτές η ΕΣΠΕΘ θυμίζει πως η μετάταξη των στελεχών στις Ειδικές Καταστάσεις του στρατεύματος, εκτελείται, «λόγω των σοβαρών (άνευ υπαιτιότητάς των), ανίατων ή δυσίατων κατά περίπτωση νοσημάτων που αντιμετωπίζουν».

Επίσης υπενθυμίζεται πως η κατάργηση της παραγράφου (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010, δεν θα επιφέρει κανένα οικονομικό κόστος, διότι τα εν λόγω ΕΥ και ΥΓ στελέχη, εξελίσσονται μισθολογικά όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους.

Κατα συνέπεια η ΕΣΠΕΘ ζητά την κατάργηση της παραγράφου (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010, έτσι ώστε να εξαλειφτεί η διαφορετική μεταχείριση ίδιας κατηγορίας αξιωματικών και να αποκατασταθεί η αίσθηση αδικίας που δημιουργήθηκε.

Δείτε την επιστολή

Υπηρεσιακή Εξέλιξη Στελεχών Ειδικής Καταστάσεως

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.) *

 

ΠΡΟΣ   :         Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους                      Αρ. Πρωτ. 22/2017

                     Θεσσαλίας                                                          Λάρισα, 14 Φεβ 17

ΚΟΙΝ.   :         ΜΜΕ – Στρατιωτιωτικοί Συντάκτες                     Συνημμένα:

 

                                                                                 

ΘΕΜΑ  :         Υπηρεσιακή Εξέλιξη Στελεχών Ειδικής Καταστάσεως

ΣΧΕΤ.  :         Ν. 3883/10

 

1.         Η Ένωσή μας, κατέστη αποδέκτης πολλών παραπόνων, Αξκών εκ των ΑΣΣΥ, Ειδικής Καταστάσεως (Ελαφράς Υπηρεσίας- Υπηρεσίας Γραφείου), πολλών εξ αυτών μελών της, των οποίων η εφαρμογή του άρθρου 23 του σχετικού, βιαίως τερματίζει την βαθμολογική τους εξέλιξη, δημιουργώντας ανισότητες υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας.

2.         Επί παραδείγματι, Αξκός εκ των ΑΣΣΥ ο οποίος εντάχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του Ν.3883/2010 στην κατηγορία των Ειδικών Καταστάσεων, (λόγω ανίατης ή δυσίατης πάθησης), προάγεται στον καταληκτικό βαθμό του Ανχη, ενώ με τα ίδια προσόντα, ίδια έτη υπηρεσίας, ίδιο εργασιακό καθεστώς αντίστοιχος Αξκός (ΑΣΣΥ) που «έτυχε» να πάσχει από ανίατη ή δυσίατη πάθηση μετά την έκδοση του νόμου, «τιμωρείται» με την στασιμότητα στον βαθμό του Υπλγού για τους ΕΥ ή του Λγού για τους ΥΓ.

3.         Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια καταφανή αδικία και κατά κάποιο τρόπο το «ασυμβίβαστο», όσον αφορά την ιεραρχία του στρατεύματος, καθόσον με την εφαρμογή της παραγράφου (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010, δύναται Αξκός (ΑΣΣΥ) των Ειδικών Καταστάσεων (ο οποίος εντάχθηκε στις Ε.Κ πριν την έναρξη του νόμου), να προαχθεί έως τον βαθμό του Ανχη και να  είναι ανώτερος ενός Αξκού (ΑΣΣΥ), που εντάχθηκε στις Ε.Κ μετά την έναρξη του νόμου, ο οποίος θα παραμείνει «στάσιμος» στον βαθμό του Υπλγού και ας είναι στην επετηρίδα αρχαιότερος.

4.         Επιπροσθέτως και πλέον όσων προαναναφέρθησαν, από την παράγραφο (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/10 υπάρχει παράλειψη – αβλεψία του νομοθέτη καθόσον τεχνηέντως, «εξαιρούνται» από την συγκεκριμένη εφαρμογή του σχετικού, οι Αξκοί που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977, καθόσον δεν υπάρχει καμία αναφορά για αυτή την κατηγορία Αξκών.

5.        Σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, η οποία ορίζει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» καθιερώνεται όχι μόνο η ισότητα των Ελλήνων πολιτών έναντι του νόμου, αλλά και η ισότητα του νόμου έναντι αυτών, υπό την έννοια ότι ο νομοθέτης κατά την ρύθμιση ουσιωδώς ομοίων πραγμάτων, σχέσεων, καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν μπορεί να νομοθετεί κατά διάφορο τρόπο, εισάγοντας εξαιρέσεις και προβαίνοντας σε διακρίσεις, εκτός αν η διαφορετική ρύθμιση δεν είναι αυθαίρετη αλλά επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος.

6.         Η μετάταξη των στελεχών στις Ειδικές Καταστάσεις του στρατεύματος, εκτελείται, λόγω των σοβαρών (άνευ υπαιτιότητάς των), ανίατων ή δυσίατων κατά περίπτωση νοσημάτων που αντιμετωπίζουν.

7.         Κατόπιν όλων των παραπάνω, προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010, έτσι ώστε να εξαλειφτεί η διαφορετική μεταχείριση ίδιας κατηγορίας Αξκων και να αποκατασταθεί η αίσθηση αδικίας που δημιουργήθηκε.

8.         Τέλος τονίζεται ότι η κατάργηση της παραγράφου (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010, δεν θα επιφέρει κανένα οικονομικό κόστος, διότι τα εν λόγω ΕΥ και ΥΓ στελέχη, εξελίσσονται μισθολογικά όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους.

 

          Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

-Ο-

Πρόεδρος

Στέφανος Κουκουράβας

           -Ο-

                Γεν. Γραμματέας

         Νικόλαος Γκαμπλιάς

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ