Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Σε τροπολογία το όριο ηλικίας ΟΒΑ – Το ΦΕΚ για τη μοριοδότηση

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα της αύξησης του ορίου ηλικίας των ΟΒΑ, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο θεσμό των ΕΠΟΠ. Σε ΦΕΚ η επιπλέον μοριοδότηση.

 

Το θέμα της αύξησης του ορίου ηλικίας εντάχθηκε σε τροπολογία που βρίσκεται πλέον στη Βουλή καθώς ενσωματώθηκε το άρθρο 120 σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”.

Αυτό έρχεται σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του ΓΕΕΘΑ που προχωράει με γρήγορους ρυθμούς την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με προσωπικό.

Έτσι μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη για την πρόσληψη στις ΕΔ 15.000 ανδρών και γυναικών σε ορίζοντα πενταετίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επίσπευσε τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του 2020 να έχουν εκδοθεί οι αρχικές προκηρύξεις και στις αρχές του 2021 να καταταχθούν οι πρώτοι 1600 Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) και 1000 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) (600 ΣΞ, 200 ΠΝ, 200 ΠΑ).

Παράλληλα προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός των Ο.Β.Α. προτάθηκε η τροποποίηση του ορίου ηλικίας όσων Ο.Β.Α. επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στο θεσμό των ΕΠ.ΟΠ. (31ο αντί 28ο έτος), αλλά και επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή τους ως ΕΠ.ΟΠ. Με την ρύθμιση αυτή, οι ΕΔ κερδίζουν την ένταξη στον υπ’ όψη θεσμό προσωπικού το οποίο είναι ήδη εκπαιδευμένο και επιχειρησιακά έτοιμο.

Μοριοδότηση ΟΒΑ – Προεδρικό Διάταγμα

Βγήκαν σε ΦΕΚ τα προσόντα και η επιπλέον μοριοδότηση για τους ΟΒΑ. Έχει εκδοθεί το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ που καθορίζει πώς θα γίνουν οι προσλήψεις.

Οι υποψήφιοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) για τους κλάδους των Ενόπλων
Δυνάμεων πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 2 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166) και
ύστερα από προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων, επιλέγονται με τα εξής κριτήρια:

α. Μοριοδότηση γραμματικών γνώσεων (μοριοδοτούνται οι γραμματικές γνώσεις
μόνο του ανωτέρου επιπέδου):

(1) Πτυχίο Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 450
μονάδες.
(2) Σπουδαστές Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) που
έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τις μισές διδακτικές μονάδες που απαιτούνται για την
απόκτηση πτυχίου: 350 μονάδες.
(3) Απόφοιτοι ΙΕΚ δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την αρμόδια
κρατική υπηρεσία (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 300 μονάδες.
(4) Σπουδαστές ΙΕΚ δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την αρμόδια
κρατική υπηρεσία, (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) περατώσαντες τουλάχιστον το
πρώτο (1ο) έτος: 250 μονάδες.
(5) Απόφοιτοι σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πλην Λυκείων) παντός
τύπου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού): 160 μονάδες.
(6) Απόφοιτοι Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού): Βαθμός
αποφοίτησης Χ συντελεστή 12 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή
επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο
αντίστοιχα).
(7) Απόφοιτοι Β΄ τάξης Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού –
εξωτερικού): 105 μονάδες.
(8) Απόφοιτοι Α΄ τάξης Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού –
εξωτερικού): 100 μονάδες.
(9) Απόφοιτοι Γυμνασίου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού):
Βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 4 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως
προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή
μεγαλύτερο και ίσο αντίστοιχα).

β. Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να
καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του
εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο
στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων):

(1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών: 50 μονάδες.
(2) Προϋπηρεσία πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι έξι (6) μήνες: 100
μονάδες.
(3) Προϋπηρεσία πάνω από έξι (6) μήνες και μέχρι εννέα (9) μήνες: 150
μονάδες.
(4) Προϋπηρεσία πάνω από εννέα (9) μήνες και μέχρι δώδεκα (12) μήνες: 200
μονάδες.
(5) Προϋπηρεσία άνω των δώδεκα (12) μηνών: 250 μονάδες.
γ. Κάτοχοι Μεταλλίων Εξόχου Πράξεως: 200 μονάδες.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο topics.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ