ΠΣΑΕΜΘ: Επιστολή στον ΥΕΘΑ για το εφάπαξ των ΕΜΘ

Πρόβλημα στον ΕΛΟΑΑ εντόπισε η ΠΣΑΕΜΘ για το εφάπαξ των ΕΜΘ και έστειλε επιστολή στην υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο.
 
 
Το παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001 αναφέρει «Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους.
Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.» και η διάταξη παρ. 3 άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2984/2002 αναφέρει:«Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των αυτών Ταμείων, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11».
Κατόπιν της παραπάνω απόφασης για τους ΕΜΘ του Ν.1848/1989 πού έχουν καταταγεί στις ΕΔ μεχρι την 31-12-1992 ο χρόνος από την κατάταξη τους στις ΕΔ έως την 25-07-2001 (ημ.ισχύος του Ν.2936/2001 καθίσταται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ ,με την προϋπόθεση ότι για το χρονικό αυτό διάστημα που οι ως άνω ΕΜΘ υπηρετούσαν ως ΕΠΥ ,καταβάλλουν πρόσθετη κράτηση 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ, και ο ΕΛΟΑΑ οφείλει να καταβάλει στους δικαιούχους ΑΜΕΣΑ το δικαιούμενου εφάπαξ βοήθημα αποστρατείας για το διάστημα από την ημ.κατάταξης του δικαιούχου στις ΕΔ έως την ημ.ληξης της Μετ.Σχεσης του με το ταμείο ,μετά την παρακράτηση των προβλεπομένων εισφορών δηλαδή του επιπρόσθετου 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ για τα 5 έτη που υπηρέτησε σαν ΟΠΥ-ΕΠΥ από το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα με την πληρωμή του μετόχου.
Κύριε Υπουργέ, επειδή από μέλη του συλλόγου μας ,μας έγινε γνωστό οτι σε επικοινωνία τους με το ΕΛΟΑΑ τους ενημέρωσαν ότι δεν θα υπολογιστεί σαν χρόνος μετοχικής σχέσης με το ταμείο για λήψη εφάπαξ, ο χρόνος από την κατάταξή τους ως ΟΠΥ εως την 25-07-2001, για το λόγο ότι δεν έκαναν ενέργειες(υποβολή αίτησης) έως την αποστρατεία τους σύμφωνα με την Φ.950/ΑΔ.9694/Σ.3678/3 Οκτ.2017/ΕΛΟΑΑ απάντηση σε αίτηση συναδέλφου μας ε.α ΕΜΘ Ανθστή και στην οποία αναγράφεται ότι το ταμείο περιμένει γνωμοδότηση από το ΝΣΚ.Ποιά γνωμοδότηση και γιατί;Οι νόμοι στα σχετικά είναι ξεκαθαροι!!!
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η Φ.800/Α.Δ 949/Σ.390/25 Ιαν.2013/Ε.Λ.Ο.Α.Α που επικαλείται ο Ε.ΛΟ.Α.Α στερείται κάθε νομιμότητας ,διότι έχουν εκδοθεί 2 υπουργικές αποφάσεις η Φ.952/3/129101/Σ.649/5-4-2013/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ  και η Φ.952/2/126474/Σ. 109/19 Ιαν.2016/ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (υπογεγραμμένη από εσάς) οι οποίες κάνουν δεκτές 2 αντίστοιχες αποφάσεις του ΝΣΚ με τις οποίες αναγνωρίζεται ο χρόνος σαν ΟΠΥ -ΕΠΥ σαν χρόνος πραγμ.στρατιωτικής υπηρεσίας με την παρακράτηση επιπλέον 2% σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν.3257/2004.
Κύριε Υπουργέ οι νόμοι στα σχετικά δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνείας,και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύουν την αναγνώριση μετοχικής σχέσης με το ταμείο με την καταβολή της επιπρόσθετης κράτησης με την λήψη του εφάπαξ βοηθήματος, κάτι που εφαρμόζεται από τον ΕΛΟΑΣ και τον ΕΛΟΑΝ και οι συνάδελφοι του Σ.Ξ και του Π.Ν λαμβάνουν κανονικά το δικαιούμενο εφάπαξ του.
Έχουμε την βεβαιότητα πως το ίδιο πράττει και ο ΕΛΟΑΑ σε άλλες περιπτώσεις Αξιωματικών που λαμβάνουν τις δικαιούμενες παροχές τους καταβάλλοντας σε μελλοντικό χρόνο τις αναλογούντες εισφορές που προκύπτουν(συμπληρωματικά εφάπαξ λόγω αλλαγής μισθ.κλιμακίου κ.λ.π).
Γιατί λοιπόν αυτή η ΠΑΡΑΝΟΜΗ και εντελώς ρατσιστική συμπεριφορά του ΕΛΟΑΑ απέναντι στους ΕΜΘ; Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ΕΜΘ έχουν καταβάλλει κανονικά τις εισφορές τους στον ΕΛΟΑΑ για τα έτη που υπηρέτησαν ως ΟΠΥ-ΕΠΥ και επιπλέον καλούνται να καταβάλλουν επιπρόσθετα 2% για τον ίδιο χρόνο.
Και αντί αυτού,από τον ΕΛΟΑΑ τους αφαιρείται εντελώς ΠΑΡΑΝΟΜΑ χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας!!
Σας παρακαλούμε κύριε Υπουργέ,
α. να πράξετε ότι είναι δυνατόν ώστε να εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη νομοθεσία, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι ,οι οποίοι έχει πληρώσει κανονικά τις εισφορές τους όπως και οι υπόλοιποι στρατιωτικοί.
β. όπως διατάξετε ώστε ο ΕΛΟΑΑ να ενεργήσει ΑΜΕΣΑ ,σύμφωνα με το α σχετικό, όπως τροποποιήθηκε με το β σχετικό, για την καταβολή του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος αποστρατείας των ε.α ΕΜΘ για το διάστημα από την κατάταξη τους ως ΟΠΥ-ΕΠΥ έως την αποστρατεία τους ,μετά την παρακράτηση των προβλεπόμενων εισφορών . Έχουμε την πεποίθηση ότι με την κοινή λογική και την πιστή εφαρμογή των α και β σχετικών ο θα δώσετε λύση στο πρόβλημα που απασχολεί τους συναδέλφους μας.
 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ