ΣΑΣΜΥ: Ζητάει επικαιροποίηση θεσμικού πλαισίου απονομής ηθικών Αμοιβών

Με έγγραφο της  προς τον ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλο η ΣΑΣΜΥ  τον καλεί να επικαιροποιήσει το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει θέματα απονομής  ηθικών αμοιβών

Ολόκληρη η επιστολή της ΣΑΣΜΥ:

Κύριε Υπουργέ,
Σκοπός της παρούσας είναι η ανάδειξη του προβληματισμού μελών του Συνδέσμου και πληθώρας συναδέλφων αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), σχετικά με την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει θέματα απονομής  ηθικών αμοιβών. Οι ηθικές αμοιβές συνιστούν ιδιαίτερη τιμή για τα στελέχη των ΕΔ και απονέμονται στην ειρηνική περίοδο για την προσφορά εξαίρετων υπηρεσιών προς την πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο, για τη συμπλήρωση ευδόκιμης υπηρεσίας, για τυχόν διάκριση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

Δυστυχώς, εν είδει εθιμικού δικαίου, οι απονομές μεταλλίων και διαμνημονεύσεων, με απόλυτη ευθύνη των υπηρεσιακών αρμοδίων φορέων, πραγματοποιούνται με χαρακτηριστική καθυστέρηση ακόμη και μετά την παρέλευση αρκετών ετών, σε ορισμένες περιπτώσεις και μετά την αποστρατεία, διότι δεν εναρμονίζεται στοιχειωδώς ο χρόνος απονομής με τις διαδοχικές φάσεις της σταδιοδρομίας των στελεχών.

Στο άρθρο 9 (παράγραφος 3) του (α) σχετικού που ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας, καθορίζεται ότι «…απονομή μεταλλίου στρατιωτικής αξίας δεν δύναται να γίνει εάν ο Αξιωματικός δεν είναι τουλάχιστον Υπολοχαγός και δεν έχει συμπληρώσει 10ετή υπηρεσία ως Αξιωματικός».

Η συγκεκριμένη διάταξη σύμφωνα με συγκλίνουσες έγκριτες νομικές προσεγγίσεις, έχει πλέον καταστεί ανεπίκαιρη και μη εφαρμοστέα κατά το γράμμα αυτής, εφόσον σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 του (γ) όμοιου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του (δ) σχετικού, ως χρόνος υπηρεσίας Μονίμου Αξιωματικού για όσους προέρχονται από ΑΣΣΥ λογίζεται ο χρόνος πέραν των 13 ετών από την κατάταξη τους.

Η μη αναπροσαρμογή των παραμέτρων απονομής του Μεταλλίου Στρατιωτικής Αξίας, λαμβανομένων υπόψη των ως άνω συνδυαστικών διατάξεων [(γ) και (δ) σχετικά], ενέργεια την οποία αμέλησε να πράξει η Πολιτεία, συνιστά επιλεκτική διακριτική μεταχείριση εις βάρος των Αξιωματικών που προέρχονται από τις τάξεις των Μονίμων Υπαξιωματικών και εγείρει σοβαρά ερωτήματα, καθόσον διαφαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, έχει διαλάθει της προσοχής των ιθυνόντων.

Κατόπιν των παραπάνω, κρίνεται σκόπιμη η ορθολογιστικότερη αξιολόγηση των δεδομένων όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, πέρα από πεπερασμένες αντιλήψεις και η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του (α) σχετικού, ως ακολούθως:

«3. Απονομή Μεταλλίου Στρατιωτικής Αξίας δε δύναται να γίνει εάν ο Αξιωματικός δεν φέρει τουλάχιστον το βαθμό του Υπολοχαγού (και αντιστοίχων) και δεν έχει συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία ως Αξιωματικός, εξαιρουμένων των προερχομένων από το σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, οι οποίοι δύναται να τύχουν απονομής με τη συμπλήρωση 23 ετών υπηρεσίας.»

Κύριε Υπουργέ,
Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει παράβλεψη τεχνηέντως του ισχύοντος συνδυαστικά νομικού πλαισίου, γεγονός που συνιστά επιλεκτική δυσμενή διακριτική μεταχείριση, παρακαλείσθε για την αποκατάσταση της υφιστάμενης αδικίας με σχετική νομοθετική ρύθμιση, πολύ δε περισσότερο, όταν η τοιαύτη διευθέτηση δε συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος, αλλά τούτο το θέμα αποτελεί ένα εξόχως ηθικό θέμα για τη μεγάλη μερίδα αδικηθέντων συναδέλφων αποφοίτων ΣΜΥ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ