Στα 40 ευρώ η Ημερήσια Αποζημίωση στελεχών των ΕΔ και ΣΑ; Λέτε να μην ισχύσει;

Στο ζήτημα της ημερήσιας αποζημίωσης των στελεχών ΕΔ και ΣΑ για τις μετακινήσεις τους και θέτει ερώτημα αν ισχύει η αύξησή του στα 40 ευρώ αναφέρεται ο Γιώργος Κυλινδρής, συνδικαλιστής της ΠΟΜΕΝΣ

 

Δείτε τι αναφέρει στην ανάρτηση:

Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) άρθρο 11 η ημερήσια αποζημίωση Δημοσίων υπαλλήλων καθορίστηκε στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.

Στο άρθρο 15 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) αναγραφόταν τα εξής:

Άρθρο 15
Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

Mε το άρθρο 65 του Ν.4587/2018 – ΦΕΚ 218/Α/24-12-2018 είχε παραταθεί μέχρι τις 30.6.2019 η προθεσμία για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα καθόριζε εκ νέου το ύψος τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Άρθρο 65
Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
«Η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως έχει παραταθεί και ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2019. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2019.»

Θυμίζουμε ότι αυτή ήταν η 4η κατά σειρά παράταση προθεσμίας για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος με το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης να έχει παραμένει καθηλωμένο από την 1-1-2016 στα 29,35€ ενώ των υπολοίπων Δημοσίων υπαλλήλων είχε αυξηθεί στα 40,00€.

Η ΠΟΜΕΝΣ με ανακοίνωση της την 11 Σεπτεμβρίου 2019 https://www.pomens.gr/…/811-pomens-apozimiosi-fyllon-poreias ενημέρωσε όλα τα στελέχη, που έχουν μετακινηθεί με Φύλλο Πορείας από 1 Ιουλίου 2019 και μετά ότι θα πρέπει να αποζημιώνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4336/2015.

Σίγουρα σε μια ευνομούμενη πολιτεία και εφόσον δεν έχει εκδοθεί κάποιο προεδρικό διάταγμα πριν την 1η Ιουλίου 2019 (ημερομηνία που έληγε η παράταση που είχε δοθεί με τον Ν. 4587/2018 άρθρο 65) που να ορίζει κάτι διαφορετικό θα πρέπει το ύψος της Ημερήσιας Αποζημίωσης να ανέλθει στο ποσό των 40 ευρώ και γενικά όσα ορίζει το «άρθρο 11» του Ν. 4336/2015.

Ας δούμε αναλυτικά το άρθρο 11 ώστε να είμαστε ενήμεροι.

Άρθρο 11
Ημερήσια αποζημίωση
1. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.
Ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν.
2. Η ημερήσια αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται:
Α. Ολόκληρη:
α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10.
β. Όταν η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό σπίτι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10.
γ. Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο.
δ. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο.
ε. Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.
Β. Κατά το ήμισυ:
α. Αν παρέχεται ημιδιατροφή και
β. Όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι: αα) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ή ββ) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή γγ) μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί.
Γ. Κατά το ένα τέταρτο (1/4) για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις.
Δ. Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή.

Κυλινδρής Γιώργος, Ίλαρχος
Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος ΠΟΜΕΝΣ
Πρώην Μέλος ΔΣ ΕΣΠΕΛ

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ