Στέλνουν υποχρεωτικά με νόμο τους Στρατιωτικούς στον Τσουκαράκη

 

Καταργούν με νόμο τις Ενώσεις Στρατιωτικών που αντιστάθηκαν και στέλνουν τους στρατιωτικούς υποχρεωτικά να γραφτούν στον Τσουκαράκη!

 

 

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΔΗ

Ο “σοφός νομοθέτης” αφού είδε ότι δεν γίνεται διαφορετικά, αποφάσισε να καταργήσει με νόμο τις Ενώσεις στρατιωτικών που δεν γίνονταν μέλη στην Ένωση του Τσουκαράκη και υποχρεώνει όλους τους εν ενεργεία να εγγραφούν στην Ένωσή του!

Την απαράδεκτη αυτή ρύθμιση φέρνει στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Λίγες ημέρες μετά το σόου που στήθηκε και κινείται στα όρια του νόμου για να γλιτώσει η ΠΟΕΣ τον έλεγχο των οικονομικών της, έρχεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να νομοθετήσει ότι ΠΟΕΣ του Τσουκαράκη είναι η μόνη ένωση που μπορεί να εκπροσωπεί εν ενεργεία στρατιωτικούς.

Παράλληλα νομιμοποιεί όλα τα μορφώματα που έσπειρε ο Τσουκαράκης σε όλη την Ελλάδα, σπέρνοντας δεκάδες ενώσεις, αρχής γενομένης από τον περασμένο Οκτώβριο, οι οποίες στον τίτλο τους έχουν τη λέξη “περιφερειακή ενότητα”, πολλές από τις οποίες κρατούσε κρυφές μέχρι πριν λίγες ημέρες.

Όσες δεν μπόρεσε να καταργήσει, έρχεται τώρα ο Πάνος Καμμένος να το κάνει.

Παράλληλα τον βάζει παρατηρητή στα Συμβούλια Μεταθέσεων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ως παρατηρητής, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων και στους υπ’ αυτών Ειδικούς Λογαριασμούς, χωρίς να έχει εκλεγεί, αλλά με διορισμό!

Θα ψηφίσουν άραγε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την παράδοση των στρατιωτικών στον Τσουκαράκη;

 

Το άρθρο – αίσχος στη διαβούλευση

Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου που έφερε σε διαβούλευση αναφέρει για το άρθρο 32:

Επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 30Γ του ν.1264/1982 (Α´ 79), σχετικά με τα θέματα που αφορούν στις ενώσεις εν ενεργεία στρατιωτικών και καθορίζονται συναφή θέματα. Ειδικότερα:

Mε την παρ. 1 καθορίζεται ότι πρωτοβάθμιες περιφερειακές ενώσεις εν ενεργεία στρατιωτικών, κατά την έννοια του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, μπορούν να συσταθούν μόνο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα του ν.3852/2010 (Α´ 87), για λόγους λειτουργικούς, που ανάγονται στο μεγάλο χωρικό εύρος των Περιφερειών (ιδιαίτερα στη νησιωτική Ελλάδα), γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τη σύγκληση των διοικητικών συμβουλίων, καθόσον τα μέλη που θα τα συγκροτούν ενδέχεται να υπηρετούν σε διαφορετικές μεταξύ τους Μονάδες, οι οποίες απέχουν η μία από την άλλη αρκετά χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα, αφενός να επιβαρύνονται με μεγάλα οικονομικά ποσά, αφετέρου να αναλώνουν αρκετό χρόνο για τη μετακίνησή τους.

Περαιτέρω, καθορίζεται ότι οι πρωτοβάθμιες ενώσεις γίνονται υποχρεωτικά μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, με δήλωσή τους, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της.

Με την παρ. 2 καθορίζεται, σε σχέση με την τροποποιούμενη ρύθμιση, ότι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί μπορούν να συμμετέχουν υπό την ιδιότητά τους αυτή στα σωματεία που προβλέπεται να συστήνονται με το παρόν άρθρο, ενώ η συμμετοχή τους σε άλλο σωματείο, οποιασδήποτε μορφής, το οποίο, κατά το καταστατικό του, συνδέει την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του με την ιδιότητα του εν ενεργεία στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθίσταται ασυμβίβαστη.

Με την παρ. 3 καθορίζεται ότι οι πρωτοβάθμιες περιφερειακές ενώσεις και τα μέλη τους απαγορεύεται να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους.

Κατ’ εξαίρεση, η 26 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μπορεί να γίνει μέλος Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων ή/και Οργανισμών.

Επίσης, για λόγους διασφάλισης της υπηρεσιακής τάξης και δεοντολογίας, καθορίζεται, σε σχέση με την τροποποιούμενη ρύθμιση, ότι μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών νομιμοποιείται να απευθύνεται, πέραν του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, ενώ οι πρωτοβάθμιες ενώσεις μπορούν να απευθύνονται στους τοπικούς ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές μόνο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και όχι για κάθε πρόβλημα που αφορά εν γένει τους στρατιωτικούς, για την ανάδειξη του οποίου μπορούν να απευθύνονται μόνο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία .

Με τις παρ. 4 και 5 εισάγεται ρύθμιση τεχνικής φύσης που αφορά στον καθορισμό του επιτρεπόμενου αριθμού σταυρών σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία για την εκλογή των οργάνων των πρωτοβάθμιων περιφερειακών ενώσεων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, σε σχέση με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή του πειθαρχικού συμβουλίου και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εκλογής οργάνων διοίκησης των σωματείων.

Με την παρ. 6 καθορίζεται, για λόγους ταχύτητας και ευελιξίας, ότι ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, που προβλέπεται να συμμετέχει στα Συμβούλια Μεταθέσεων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ως παρατηρητής, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων και στους υπ’ αυτών Ειδικούς Λογαριασμούς, θα ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και δεν θα επιλέγεται δια εκλογής από το συνέδριο της Ομοσπονδίας.

 

Με την παρ. 7 καθορίζεται, προς εναρμόνιση με το νέο εγκαθιδρυόμενο πλαίσιο, ότι οι υφιστάμενες, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, ενώσεις στρατιωτικών που συστήθηκαν σε επίπεδο Περιφερειών, δεν μπορούν να είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.

Με την παρ. 8 καθορίζονται οι χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων υποχρεούνται, αφενός το Διοικητικό Συμβούλιο της ήδη υφισταμένης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών να εναρμονίσει το καταστατικό της με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, αφετέρου οι πρωτοβάθμιες Περιφερειακές Ενώσεις να προκηρύξουν εκλογές, εφόσον δεν το έχουν πράξει μέχρι την ισχύ του παρόντος άρθρου

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ