Στρατιωτικός σημαίνει μεταθέσεις λέει ο ΥΕΘΑ

Στρατιωτικός = μεταθέσεις λέει ο Πάνος Καμμένος σε απάντηση του στην Βουλή για τις μεταθέσεις του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην απάντηση του ο ΥΕΘΑ τονίζει:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Αμετάθετο των Στελεχών στις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά από Υπηρεσία 30 Ετών» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχήν οφείλω να επισημάνω ότι η μετάθεση του στρατιωτικού προσωπικού είναι συμφυής με την ιδιότητά του.

Η πλειονότητα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) αντιμετωπίζει ζητήματα διάσπασης του σταθερού πλαισίου αναφοράς της προσωπικής ζωής και του περιβάλλοντος του.

Προς το σκοπό αυτό η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία συμπαρίσταται και κατανοεί τα προβλήματα του προσωπικού καταβάλλοντας διαρκώς προσπάθειες να σταθεί αρωγός στην επίλυσή τους.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 5 του Ν. 3883/2010 καθορίζονται, κατά σειρά σπουδαιότητας, τα κριτήρια (υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά) που λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τακτικών μεταθέσεων των στελεχών των ΕΔ.

Το προβάδισμα των υπηρεσιακών κριτηρίων, έναντι των κοινωνικών και αντικειμενικών, δικαιολογείται επί τη βάσει της αναγκαιότητας να εξυπηρετούνται πρωτίστως οι σκοποί της διαρκούς αύξησης της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ και της κάλυψης των υπηρεσιακών τους αναγκών των, ώστε να εξασφαλίζονται τα λειτουργικά προαπαιτούμενα που θα επιτρέπουν στις ΕΔ να εκπληρώνουν την αποστολή τους και να εξυπηρετείται έτσι ο σκοπός δημόσιου συμφέροντος, που είναι η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Χώρας, της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών από οποιαδήποτε εξωτερική επίθεση ή απειλή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες των ΕΔ αποτυπώνονται κατά μείζονα λόγο στους οικείους Πίνακας Οργανώσεως Υλικού (ΠΟΥ) των Μονάδων και Υπηρεσιών, πιθανή θεσμοθέτηση του αμετάθετου για τα προερχόμενα από κατηγορίες υπαξιωματικών στελέχη των ΕΔ που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και τοποθέτησής τους σε Φρουρά της επιθυμίας τους, θα είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλου και προοδευτικά αυξανόμενου αριθμού στελεχών σε θέσεις που πιθανόν δε δικαιολογούνται από τους οικείους ΠΟΥ, γεγονός που θα προκαλούσε:

Δυσαρμονία μεταξύ του προκαθορισμένου υπηρεσιακού έργου και της αποστολής της εκάστοτε Μονάδας-Υπηρεσίας, στην οποία θα τοποθετούνταν τα εν λόγω στελέχη και του υπερβολικά μεγάλου αριθμού στελεχών που θα υπηρετούσε σε αυτές.

Ανατροπή του επιχειρησιακού σχεδιασμού των ΕΔ, καθώς αναμένεται να μειωθεί ισόποσα ο αριθμός προσωπικού για τη στελέχωση Μονάδων και Υπηρεσιών που εδρεύουν σε λοιπές Φρουρές, με συνεπαγόμενο να τίθεται υπό σοβαρή διακινδύνευση η εξασφάλιση της εκπλήρωσης του υπηρεσιακού έργου και της αποστολής των εν λόγω Μονάδων-Υπηρεσιών.

Την αποδυνάμωση των Μονάδων Εκστρατείας από τα χαμηλόβαθμα στελέχη (ανεξαρτήτως προελεύσεως) τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά τους, το κυριότερο και αποδοτικότερο οπλικό σύστημα μάχης.

Αδυναμία εκμετάλλευσης της πολυετούς εμπειρίας των στελεχών για μεταλαμπάδευση αυτής σε νεότερα στελέχη στο σύνολο των Μονάδων και Υπηρεσιών

Εξάλλου, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι στο κείμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις μεταθέσεις του στρατιωτικού προσωπικού, υφίστανται προβλέψεις:

Σχετικά με την εξειδίκευση των κατά Κλάδο υπηρεσιακών, κοινωνικών και αντικειμενικών κριτηρίων τοποθετήσεων και μεταθέσεων, με την υπουργική απόφαση του άρθρου 8 του Ν. 3883/2010 καθορίζεται ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν στα κοινωνικά κριτήρια και συνδιαμορφώνουν τη συνολική μοριοδότηση που λαμβάνει το κάθε στέλεχος, εν όψει των κατ’ έτος δηλώσεων φρουρών προτίμησής του.

Με ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό πρόσημο, οι οποίες στοχεύουν στην άμβλυνση των προσωπικών και κοινωνικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν κατηγορίες προσωπικού, για τις οποίες δικαιολογείται αυξημένη πρόνοια εκ μέρους της Πολιτείας, σε σχέση με τις μεταθέσεις που λαμβάνουν [π.χ. μονογονεϊκες και πολύτεκνες οικογένειες (άρθρο 5παρ.1β του Ν. 3383/2010) και στελέχη που υπάγονται στις περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 5 του ιδίου νόμου]. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι τυχόν θέσπιση του αμετάθετου για τα προερχόμενα από κατηγορίες υπαξιωματικών στελέχη των ΕΔ που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και της τοποθέτησής τους σε Φρουρά της επιθυμίας τους, μολονότι αναμένεται να τύχει θετικής αποδοχής από τα εν λόγω στελέχη, ίσως να μην εναρμονίζεται με τις ανάγκες ύπαρξης θεσμικών εγγυήσεων που εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την απρόσκοπτη εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ, στο βαθμό που αυτή συνέχεται με τη στελέχωση των Μονάδων και Υπηρεσιών.

Τέλος, ανεξαρτήτως των ανωτέρω, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον εξορθολογισµό, αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού, κατόπιν εντολής μου το ΓΕΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις-προτάσεις των Γενικών Επιτελείων προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιµο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις-βελτιώσεις.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ