Στρατιωτικοί ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ: Τι αλλάζει στο δικαίωμα ασφάλισης μελών οικογένειας

Στρατιωτικοί ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ: Δείτε τις κύριες αλλαγές και τα εισοδηματικά κριτήρια για το δικαίωμα ασφάλισης μελών οικογένειας.

Οι ασφαλισμένοι του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ πρέπει να προχωρήσουν στην απαραίτητη θεώρηση για το έτος 2017 των Ατομικών Βιβλιαρίων Νοσηλείας των υπόχρεων θεώρησης. Η θεώρηση πραγματοποιείται από τα Τμήματα Στρατιωτικού Προσωπικού των Μονάδων.

Όπως σημειώνεται αναλυτικά σε σχετική ενημέρωση:

 

Η φετινή θεώρηση των ΑΒΝ δεν θα είναι καθολική, αλλά αφορά μόνο τους κάτωθι:
α. Όσους δεν θεώρησαν τα ΑΒΝ τους κατά το έτος 2016.
β. Όσους έχουν ως έμμεσα μέλη οικογένειας ασφαλισμένα στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ, σύζυγο, ενήλικα τέκνα άνω των 18 ετών, μητέρα, πατέρα και αδελφές.
Η υποχρέωση θεώρησης των ΑΒΝ των ανωτέρω ισχύει και στην περίπτωση που τα ΑΒΝ αυτών εκδόθηκαν μετά την προηγούμενη διαταγή θεώρησης έτους 2016 ή εντός του 2017 και πριν τις 06-03-2017.
Προσοχή : Η θεώρηση θα γίνεται μόνο στα ΑΒΝ των ανωτέρω μελών.
Παράδειγμα: Ένας στρατιωτικός που έχει ως έμμεσα ασφαλισμένα μέλη οικογένειας στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ τη σύζυγο, ένα ανήλικο και ένα ενήλικο τέκνο και είχε θεωρήσει τα ΑΒΝ όλων το 2016, φέτος θα θεωρήσει τα ΑΒΝ μόνο της συζύγου και του ενήλικου τέκνου.
Δεν είναι υπόχρεοι θεώρησης, όσοι δεν έχουν έμμεσα ασφαλισμένα μέλη στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ ή έχουν μόνο ανήλικα τέκνα, και θεώρησαν τα ΑΒΝ τους κατά το προηγούμενο έτος 2016 και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της παρούσας διαταγής θεώρησης.
Οι κατηγορίες που δεν εμπίπτουν πλέον στα μέλη οικογένειας στρατιωτικών που δικαιούνται ΑΒΝ από το ΥΕΘΑ/ΓΕΑ είναι οι παρακάτω:
α. Άγαμα τέκνα άνω των 18 ετών που εργάζονται.
β. Άγαμα και άνεργα τέκνα άνω των 24 ετών (προσοχή: περιλαμβάνονται
και οι παλαιότερα δικαιούμενες περίθαλψης άγαμες θυγατέρες) ή άνω των 26 ετών
(εάν είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές). Εξαιρούνται οι
περιπτώσεις άγαμων τέκνων με αναπηρία άνω του 67% και άγαμων θυγατέρων
άνω των σαράντα (40) ετών που είχαν βιβλιάριο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ μέχρι την
ημερομηνία εφαρμογής του (β) σχετικού ΠΔ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του
άρθρου 3 αυτού.
γ. Γονείς που δεν πληρούν τα νέα εισοδηματικά κριτήρια
δ. Άγαμες αδελφές εκτός των περιπτώσεων των ανάπηρων αδελφών και
των άγαμων αδελφών άνω των σαράντα (40) ετών που είχαν βιβλιάριο
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του (β) σχετικού ΠΔ και σύμφωνα
με τις προβλέψεις του άρθρου 3 αυτού.
ε. Οποιοδήποτε μέλος οικογενείας που κατέχει βιβλιάριο συμπληρωματικής νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης του ΥΠΕΘΑ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ