Τούρκοι Στρατιωτικοί: STOP στην έκδοση μέσω Ευρώπης! – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Η Ευρώπη μπορεί να αποτρέψει την έκδοση των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών, ακόμα κι αν απορριφθεί το αίτημα ασύλου! Δείτε πώς στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Νίκου Ρούσση

Στρασβούργο, του συνεργάτη μας Νίκου Ρούσση

Ακόμη κι’ αν η ελληνική κυβέρνηση, απορρίψει τα αιτήματα ασύλου των οκτώ Τούρκων αξιωματικών, που θεωρούνται ως πραξικοπηματίες στην Τουρκία, και αποφασίσει να επιστραφούν στη χώρα τους, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, έχει την δυνατότητα να ματαιώσει ή ν’ αναβάλλει την έκδοση, κάνοντας χρήση του άρθρου 39 του Κανονισμού λειτουργίας του.

Αναγκαία και ικανή προϋπόθεση γι’ αυτό είναι, να υπάρξει διπλή προσφυγή στο Δικαστήριο, μετά την απόρριψη των αιτήσεων ασύλου των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών, από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους στην Ελλάδα, τόσον για την άμεση εξέταση της υπόθεσης τους όσον και για την λήψη προσωρινών μέτρων για την αποτροπή της έκδοσης τους, μέχρι το Δικαστήριο ν’ αποφανθεί αν στην περίπτωση τους, έχουν παραβιασθεί ή πρόκειται να παραβιασθούν διατάξεις της Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι εν λόγω προϋποθέσεις, αναφέρονται ρητά στο «κομμάτι» εκείνο της Σύμβασης που αναφέρεται σε «Πρόσωπα επηρεαζόμενα από προσωρινά μέτρα δυνάμει του άρθρου 39 του Κανονισμού», όπου σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι:

 

  •   «Όταν το ΕΔΑΔ λαμβάνει μια προσφυγή, που αφορά αιτούντες άσυλο, δύναται να αποφασίσει ότι ένα κράτος πρέ­πει να λάβει ορισμένα προσωρινά μέτρα ενόσω συνεχίζει την εξέταση της υπόθε­σης τους».
  • « Αυτά αναφέρονται συνήθως ως μέτρα του άρθρου 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίουκαι συνίστανται στο να ζητείται από ένα κράτος να αποφεύγει την επιστροφή ανθρώπων σε χώρες όπου εικάζεται ότι θα αντιμετώπιζαν κίνδυνο θανάτου, βασανιστηρίων ή άλλης κακομε­ταχείρισης».
  • «Σε πολλές περιπτώσεις αυτό αφορά αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτή­σεις έχουν απορριφθεί οριστικά και οι οποίοι έχουν εξαντλήσει όλα τα δικαιώματα» προσφυγής τους δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

 

Παρόλο που, όπως επισημαίνεται στις σχετικές διατάξεις, «σε ορισμένα κράτη ενδέχεται να μην είναι σαφές ποιο είναι το καθεστώς ενός προσώπου όταν το ΕΔΑΔ επιβάλλει προσωρινά μέτρα,  για την πρόληψη της απομάκρυνσης του εν λόγω προσώπου ενόσω εξετάζει την υπόθεσή του», υποχρεούται το κράτος που προβαίνει στην απέλαση του «να συμμορφωθεί με το οποιοδήποτε μέτρο υποδείξει το Δικαστήριο, με βάση το συγκεκριμένο άρθρο του Κανονισμού λειτουργίας του»

Σε τρείς, τουλάχιστον υποθέσεις κρατών, όπως η Τουρκία και η Ρωσία, που προχώρησαν στην έκδοση αιτούντων άσυλο παρά την λήψη προσωρινών μέτρων (Azimov κατά Ρωσίας, 18 Απριλίου 2013,  Mamatkulov και Askarov κατά Τουρκίας [τμήμα μείζονος συνθέσεως],  4 Φεβρουαρίου 2005 και SavriddinDzhurayev κατά Ρωσίας, 25 Απριλίου 2013, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει υπογραμμίσει ρητά ότι:.

«Τυχόν μη συμμόρφωση κράτους μέλους προς προσωρινά μέτρα πρέπει να θεωρείται ως παρεμπόδιση του Δικαστηρίου στην αποτελεσματική εξέταση της προσφυγής και ως παρε­μπόδιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος του προσφεύγοντος, άρα και ως παραβίαση του Άρθρου 34 της Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ