Πόσα οφείλονται στα στελέχη των ΕΔ; Σίγουρα πάντως πολλά περισσότερα από …120 ευρώ!

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΝΣΤΟΛΟΙ

Τα 120 ευρώ, που είναι 105 καθαρά και εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΘΑ για τα στελέχη των ΕΔ χαρακτηρίστηκαν Χριστουγεννιάτικος «μποναμάς».

Ας κάνουμε μια αναδρομή όμως πόσα πραγματικά οφείλονται στα στελέχη για τα οποία όπως δείχνει ο προϋπολογισμός του 2020 δεν προβλέπει να δοθεί απολύτως τίποτα. Η «κρίση» όπως φαίνεται  θα συνεχιστεί για τα στελέχη για μια ακόμα χρονιά και μάλιστα κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος λοιπόν ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τις αιτηθείσες ανακατανομές πιστώσεων ( όπως γινόταν όλα τα χρόνια με τα αδιάθετα κονδύλια του ΥΠΕΘΑ) ώστε να προχωρήσει άμεσα η έκδοση διαταγών αποζημίωσης για την εκτέλεση υπηρεσίας , ύψους 120 ευρώ «εφάπαξ» (που καθαρά είναι 105 ευρώ) τόσο για το στρατιωτικό προσωπικό όσο και για το πολιτικό προσωπικό των ΕΔ.

Δεν είναι αρνητικό όπως σχολιάζουν τα ίδια τα στελέχη των ΕΔ αλλά μάλλον είναι στην κυριολεξία «ψίχουλα» μπροστά σε όσα οφείλονται και οι λόγοι είναι πολλοί:

1. Η αποζημίωση Νυχτερινής απασχόλησης δεν έχει καταβληθεί από το 2017 λόγω μη έκδοσης της ΚΥΑ.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο ν. 4472/2017 για το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021», προέβλεπε με σαφήνεια ότι οι άνδρες και οι γυναίκες των ΕΔ δικαιούνται ειδικών αποζημιώσεων, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών εργασίας τους, αλλά και λόγω νυχτερινής απασχόλησης. Ειδικότερα στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο ίδιος νόμος προβλέπει την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία ωστόσο, παρά την παρέλευση 3 ετών δεν έχει εκδοθεί ακόμη.

Μέχρι την υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ υπάρχει, επίσης, πρόβλεψη ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (47ευρω/ μήνα), έτσι όπως ορίζεται από παλαιότερες διατάξεις τόσο πρωτογενούς, όσο και δευτερογενούς νομοθεσίας.

Τελικά η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) δεν εκδόθηκε ποτέ, ούτε έχει προβλεφθεί κονδύλιο σε κάποιο κωδικό στον προϋπολογισμό του 2020. Τα στελέχη αναγκάστηκαν για τα αυτονόητα να καταφύγουν με αγωγές στην δικαιοσύνη.

Είναι όμως μόνο αυτό; Όχι παρά την πρόβλεψη του νόμου σταμάτησε και η καταβολή του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων. Το ΥΠΕΘΑ εξαιτίας της μη καταβολής του επιδόματος, που σύμφωνα με τον νόμο δεν έπρεπε να σταματήσει, με πρόχειρους υπολογισμούς πρέπει να εξοικονόμησε 30 – 40 εκατομμύρια ευρώ. Που πήγαν αυτά τα χρήματα; Θα επιστραφούν στους δικαιούχους;

Αυτά τα τρία χρόνια κάθε φορά που έθεταν το ζήτημα στο ΥΠΕΘΑ η απάντηση ήταν ότι πρέπει να εκδοθεί ΚΥΑ ώστε να καταβληθεί η αποζημίωση.

Το υπουργείο οικονομικών σε απάντηση του αναφέρει: «Για την χορήγηση της ανωτέρω αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η προκαλούμενη δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί στο πλαίσιο του εκτελούμενου Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής».

Ο δε ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος επαναλαμβάνει την απάντηση και των προκατόχων του σημειώνοντας «για τη χορήγηση της εν λόγω ειδικής αποζημίωσης, απαιτείται η έκδοση σχετικής ΚΥΑ ». Μάλλον δεν υπάρχει συγχρονισμός των υπουργείων ούτε στις απαντήσεις.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
Ο Προϋπολογισμός τους 2020 του ΥΠΕΘΑ

2. Στον Στρατό Ξηράς έχει σταματήσει από 1-1-2018 να καταβάλλεται ακόμη και η αποζημίωση για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρες αργίας, που ανερχόταν στο ποσό των 8,80 ευρώ/υπηρεσία. Θα δοθούν; Πότε;

Εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τα στελέχη του ΣΞ στα στελέχη του ΠΝ και της ΠΑ η αποζημίωση καταβάλλεται κανονικά. Ένας εργοδότης δύο διαφορετικά μέτρα. Ίσως Παράλογο αλλά πραγματικό.

3. Αύξησης Ημερήσιας αποζημίωσης των στελεχών ΕΔ και ΣΑ για τις μετακινήσεις τους (εναρμονισμός με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα).

Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) η ημερήσια αποζημίωση Δημοσίων υπαλλήλων καθορίστηκε στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.

Στο άρθρο 15 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) αναγραφόταν τα εξής:
«Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Mε το άρθρο 65 του Ν.4587/2018 – ΦΕΚ 218/Α/24-12-2018 είχε παραταθεί μέχρι τις 30.6.2019 η προθεσμία για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα καθόριζε εκ νέου το ύψος τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Θυμίζουμε ότι αυτή ήταν η 4η κατά σειρά παράταση προθεσμίας για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος με το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης να έχει παραμένει καθηλωμένο ενώ των υπολοίπων Δημοσίων υπαλλήλων είχε αυξηθεί στα 40,00 ευρώ.

Τελικά είναι ή όχι ψίχουλα  τα 120 ευρώ στους Στρατιωτικούς; Μπορούσαν το ΥΠΕΘΑ και η Κυβέρνηση  ή δεν μπορούσαν εφόσον το γνώριζαν να προβλέψουν κονδύλι για την Αποζημίωση Νυχτερινής απασχόλησης καθώς και για την Ημερήσια αποζημίωση; Υπάρχει ή δεν υπάρχει Νόμος;

Οι στρατιωτικοί δεν ζητούν παράλογα πράγματα ζητούν τα αυτονόητα και όσα η Ελληνική πολιτεία έχει νομοθετήσει.

Αποδεδειγμένα έβαλαν «πλάτη» στα δύσκολα διότι ο στρατιωτικός δεν έκανε ποτέ και δεν θα κάνει «σκόντο» στην δουλειά του, στο καθήκον που του έχει ορίσει η πολιτεία για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ